Det byzantinske Rige


Det by­zan­tin­ske Rige. Et Riges Grundlæggelse
Forfatter: Jan Brix, cang. mag. historie
Udgivelsesår: 2014
Sidetal: 124
1. udgave, 1. oplag
ISBN: 978-87-994853-4-5
Vejledende pris: 200 kr. (ekskl. forsendelse)
Pris for a­bon­nen­ter: 120 kr. (ekskl. forsendelse)

Be­skri­vel­se
Den østromerske ci­vi­li­sa­ti­on omtales tra­di­ti­o­nelt som Det by­zan­tin­ske Rige; men hvad betyder ordet byzantinsk og hvornår opstod Det by­zan­tin­ske Rige? Disse og mange andre spørgsm­ål bliver behand­let i denne bog, der bærer titlen Det by­zan­tin­ske Rige. Et Riges Grundlæggelse.
behandles de tidlige århundreder med fokus på tiden fra Diocletians tronbestigelse i 284 til begyndelsen af det 7. århundrede. Vi følger forvandlingen af det klassisk romerske imperium i øst til dannelsen af det middelalderlige Byzantinske Rige. Romerriget oplevede en alvorlig politisk, militær og social krise i det 3. århundrede e.v.t. Riget blev dog reddet af Diocletians reformer og sin kristne efter- følger, Konstantin den Store, der trak Romerriget i en ny retning, da han sikrede kristendommens rolle i Romerriget. Kristendommen nød kejsermagtens beskyttelse, selv om de traditionelle religioner var dominerende langt ind i det 5. århundrede. Den kulturelle transformation accelererede under kejser Justinian (527-565), der forsøgte at genskabe Romerriget. Hans forsøg mislykkedes og riget var på randen af sammenbrud, da Heraklios i 610 satte sig på magten og reddede riget fra kollaps.Heraklios genskabte riget, men forvandlede det til et nyt rige, der adskilte sig kulturelt og politisk fra det tidligere Romerrige.