Isis og Serapis


Isis og Serapis: Ægyptiske kulter i Rom og Romer­riget
Forfatter: Jan Brix, cang. mag. historie
Udgivelsesår: 2011
Sidetal: 75
1. udgave, 1. oplag
ISBN: 978-87-994853-2-1
Vejledende pris: 160 kr. (ekskl. forsendelse)
Pris for a­bon­nen­ter: 80 kr. (ekskl. forsendelse)

Be­skri­vel­se
Isis var oprindeligt en ægyptisk gudinde, der spillede en særdeles fremtrædende rolle i det faraoniske Ægypten. Hun var kendt som Osiris' hustru og moder til Horus, men de færreste er ikke klar over hendes enorme betydning i romersk tid. I det 4. århundrede f.v.t. spredte dyrkelsen af Isis sig til Middelhavsområdet med et tempel i Piræus i Grækenland. Herefter kom kulten hurtigt til kystbyerne langs Italiens kyst og til Rom. I senrepublikansk tid blev kulten flere gange forsøgt bekæmpet. Dette fortsatte angiveligt under Augustus og Tiberius, men de formåede ikke at stoppe spredningen og der fandtes snart Isistempler overalt i Romerriget. Isis blev identificeret med en lang række romerske og græske gudinder og på dette tidspunkt var Isis og kulten fjern fra den oprindelige ægyptiske gudinde. Hun var blevet en universalgudinde i en synkretistisk mysteriereligion med hovedvægt på frelse og forløsning. Til sidst blev Isiskulten dog fortrængt af kristendommen, der havde en fordel ved et organiseret præsteskab og en hellig bog.