Abonnementsbetingelser


His­to­ri­ens­ver­den.dk er en un­der­vis­nings­por­tal, der dækker hele ver­dens­his­to­ri­en. Portalen er udviklet af Det His­to­riske Akademi.
Som abonnent på His­to­ri­ens­ver­den.dk får undervisningsin­sti­tu­ti­onen adgang til et omfangsrigt tekst- og billedma­te­ri­a­le, skrevet af his­to­ri­ke­re.

For at blive oprettet som ny bruger, skal ne­den­ståe­nd­e be­tin­gel­ser og vilkår accepteres.

Adgangsforhold
Adgang til portalen kan ske via UNI-Login, WAYF, skolens ip-adresser eller His­to­ri­ens­ver­den.dks eget brugerlogin-system.
Brugeres adgangsop­lys­nin­ger til His­to­ri­ens­ver­den.dk er til enhver tid personlige, og må ikke deles med andre.

A­bon­ne­mentsperiode, vilkår, og betaling og fornyelse
Der kan tegnes adgang til His­to­ri­ens­ver­den.dk for 1, 2 eller 3 år ad gangen.
A­bon­ne­mentet træder i kraft, når in­sti­tu­ti­onens indbetaling for den aftalte periode har fundet sted. A­bon­ne­mentet kan herefter ikke opsiges, men løber frem til a­bon­ne­mentsperiodens udløb. Herefter skal a­bon­ne­ment gentegnes for fortsat at have adgang til His­to­ri­ens­ver­den.dk.
Ca. 1 måned forinden udløbet af det igangværende a­bon­ne­ment, fremsendes faktura til betaling for evt. fornyelse. Fornyelsesperioden svarer til ens igangværende a­bon­ne­mentsperiode, dvs. for 1, 2 eller 3 år.
Såfremt der ikke sker betaling af fornyelsen, ophører adgangen til His­to­ri­ens­ver­den.dk samt de his­to­riske temaer af sig selv ved udløb af det gældende a­bon­ne­ment.

Prøv­ep­er­io­d­e, vilkår og forlængelse
Der kan tegnes gratis prøveadgang til His­to­ri­ens­ver­den.dk for 2 måneder, og gælder for hele in­sti­tu­ti­onen. Gratis prøveadgang kan kun tilbydes 1 gang pr. in­sti­tu­ti­on.
Ved prøv­ep­er­io­d­ens udløb, ophører den gratis adgang. Herefter skal der tegnes a­bon­ne­ment for fortsat at have adgang til His­to­ri­ens­ver­den.dk.
Ca. 2 uger forinden udløbet af prøv­ep­er­io­d­en, fremsendes faktura til betaling for evt. forlængelse for 1 år. Såfremt fakturaen ikke betales, ophører adgangen til His­to­ri­ens­ver­den.dk samt de his­to­riske temaer af sig selv ved udløb af prøv­ep­er­io­d­en.

A­bon­ne­mentets brugsret
Alt ma­te­ri­a­le på His­to­ri­ens­ver­den.dk, som er leveret i alle former for medier (tekst, lyd, billeder eller filmklip) mv., er ophavsretligt be­skyt­tet af Det His­to­riske Akademi. Det er na­tur­lig­vis tilladt at bruge ma­te­ri­a­let til skoleopgaver, projekter, egne op­lys­nin­ger og lignende.
Alle skolens ansatte og elever ret til at bruge un­der­vis­nings­por­talen, både på skolen og i hjemmet, hvis der er tegnet a­bon­ne­ment med fjern­ad­gang.
Efter et a­bon­ne­mentets ophør må ma­te­ri­a­le fra His­to­ri­ens­ver­den.dk ikke bruges i un­der­vis­nin­gen eller til privat brug.

Misligholdelse af a­bon­ne­mentet
Ved misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale, er Det His­to­riske Akademi berettiget til at bringe aftalen til ophør og lukke for den pågældende brugeradgang med øjeblikkelig virkning.

Ophør af a­bon­ne­ment
Ved væsentlige ænd­ring­er i skolens struktur mv., ophøres a­bon­ne­mentet med øjeblikkelig virkning, selvom a­bon­ne­mentsaftalen endnu ikke er udløbet. Der gives ikke refusion for den in­de­vær­end­e a­bon­ne­mentsperiode.

Producent
En aftale om a­bon­ne­ment på Hstoriensverden.dk indgås med:

Det His­to­riske Akademi
Balders Vej 10
DK-9500 Hobro
info@his­to­risk-akademi.dk
CVR: 32 62 99 89

Forsendelser af bøger mv.
På forsendelse af bøger, betales porto af modtager.