Referencer


Faaborg Gym­na­si­um

Un­der­vi­ser i historie: Anna Heebøll
Udtaler om www.his­to­ri­ens­ver­den.dk

”Faaborg Gym­na­si­um er abonnent på www.his­to­ri­ens­ver­den.dk, der er den suverænt mest om­fat­ten­de og grundige portal om ver­dens­his­to­ri­en o­ver­ho­ve­det.
Vi drager stor fordel af portalen – især i for­bin­del­se med historieopgaven i slut­nin­gen af skoleåret, hvor både mine elever og jeg selv har brugt portalen rigtig meget.
Eleverne bruger især kildedelen i deres opgaver, hvilket udfordrer dem og ruster dem fagligt. Mine elever er især meget glade for kildedelen.
Det store under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om hele ver­dens­his­to­ri­en gør www.his­to­ri­ens­ver­den.dk helt unik, da al ma­te­ri­a­le er samlet ét sted. Det gør det meget nemt for un­der­vi­ser og elever, at der er et fælles sted, hvor alt er samlet. Der er ingen andre steder, hvor der findes så meget under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om ver­dens­his­to­ri­en.
Ver­dens­his­to­ri­en på www.his­to­ri­ens­ver­den.dk giver et rigtig godt overblik og dækker hele ver­dens­his­to­ri­en. Ver­dens­his­to­ri­en er især god at bruge som in­tro­duk­tion til et nyt emne samt et rigtig godt inspi­ra­tionsværktøj – både for elever i projektsammenhæng, men også til un­der­vi­ser i forhold til un­der­vis­nings­for­løb mv. Det er rigtig godt og overskueligt med relevante leksikon, biografier og kilder til de tilknyttede tekster. Ar­bejds­spørgsm­ålene er også et fantastisk redskab til at repetere tekstma­te­ri­a­let, og giver både elever og un­der­vi­ser inspi­ra­tion.
De for­skel­li­ge niveauer under Ver­dens­his­to­ri­en giver rigtig gode mu­lig­he­der for at differentiere un­der­vis­nings­for­løb i forhold til fordybelsesniveau. Derud­over er Ver­dens­his­to­ri­en et rigtig godt redskab til un­der­vis­nings­for­løb på tværs af tids­pe­ri­od­er.
Kursusportalen er helt e­ne­ståe­nd­e, og skaber god interaktivitet på portalen. Jeg vil vurdere, at nogle elever vil få gavn af den, ligesom jeg som un­der­vi­ser har.
Portalen er et yderst anvendelig og brugbart redskab i forhold til ud­ar­bej­del­se af eksamensopgaver, da den med sin store og hurtigt voksende kil­de­da­ta­ba­se gør det ekstremt nemt og overskueligt for un­der­vi­sere at finde relevante eksamenskilder.
Romernesverden.dk er helt genial både til projektarbejde og til un­der­vis­nings­for­løb.
Der er store mu­lig­he­der for tværf­agl­igt arbejde på denne del af portalen med oldtidskundskab og latin.
At få alt ma­te­ri­a­le om ver­dens­his­to­ri­en samlet ét sted, har i den grad været manglet i vores under­vis­nings­ma­te­ri­a­le.

Portalen er et rigtig godt suppleringsværktøj til det øvrige under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, da den gør det nemt og overskueligt for både un­der­vi­ser og elever. Vi bruger den også som fagligt sammenligningsværktøj af andet under­vis­nings­ma­te­ri­a­le – da den kaster et blik på ver­dens­his­to­ri­en på en anden måde, end det under­vis­nings­ma­te­ri­a­le vi har i dag.

Jeg kan klart anbefale www.his­to­ri­ens­ver­den.dk som en del af under­visnings-ma­te­ri­a­let i gym­na­si­er, HF og VUC. Skolen får adgang til rigtig meget ma­te­ri­a­le til en beskeden pris.
For mig er www.historiensverden.dk et must i mit undervisningsmateriale.”