Grundskoler


Ejby Skole

Historielærer: Steffen Lynge
Udtaler om www.his­to­ri­ens­ver­den.dk:

"Et godt fagligt og pædagogisk værktøj i hi­sto­ri­e­un­der­vis­nin­gen - som om­fat­ten­de leksikonværk til hele ver­dens­his­to­ri­en, og med masser af mulighed for undervisningsdifferentiering for både elever og lærere"

"His­to­ri­ens­ver­den.dk er et rigtig godt interaktivt værktøj til hi­sto­ri­e­un­der­vis­nin­gen - på tværs af klas­se­trin. Vi benytter portalen fra mellemtrinnet og op."

"His­to­ri­ens­ver­den.dk er et om­fat­ten­de interaktivt leksikonværk til ver­dens­his­to­ri­en, hvilket vi har manglet i vores under­vis­nings­ma­te­ri­a­le - indtil nu"

"Eleverne går selv på opdagelse på portalen som sup­ple­ment til hi­sto­ri­e­bøg­erne, hvilket giver dem rig mulighed for selvfordybelse"

"Portalen er oplagt at anvende til tværf­agl­igt projektarbejde"

"Et rigtig godt analytisk redskab til kildekritik: både som støtte- og referencekilde til hi­sto­ri­e­bøg­er, in­for­ma­ti­on fundet på In­ter­net­tet, men også som vejledning til analysemetode og fremgangsmåde"

"His­to­ri­ens­ver­den.dk giver rig mulighed for undervisningsdifferentiering både for elever og lærere - gennem portalens opdeling af flere læse- og fordybelsesniveauer."

"Tilpas nørdet til de virkelig historieinteresserede på det sværeste fordybelsesniveau. Portalen har derfor masser at byde på til alle - både elever og lærere"

"His­to­ri­ens­ver­den.dk indeholder mange gode værktøjer:

  • Quizzer, som vi bruger som evalueringsværktøj, der skaber interaktivitet, hvilket eleverne er helt vilde med
  • Relevante ar­bejds­spørgsm­ål til teks­terne i Ver­dens­his­to­ri­en, som er meget anvendelige til re­pe­ti­tion
  • Gode ordforklaringer til svære ord, der giver eleverne en bredere for­ståe­ls­e"