Abonnementsbetingelser


His­to­ri­ens­ver­den.dk er en portal, der dækker hele ver­dens­his­to­ri­en. Portalen er udviklet af Det His­to­riske Akademi.
Som abonnent på His­to­ri­ens­ver­den.dk får du adgang til et kæmpemæssigt tekst- og billedma­te­ri­a­le, skrevet af his­to­ri­ke­re.

Alle kan købe a­bon­ne­ment til His­to­ri­ens­ver­den.dk.

For at blive oprettet som bruger, skal ne­den­ståe­nd­e be­tin­gel­ser og vilkår accepteres.
Ved bestilling og betaling for adgang til His­to­ri­ens­ver­den.dk, accepteres ne­den­ståe­nd­e be­tin­gel­ser:

A­bon­ne­mentsbe­tin­gel­ser for His­to­ri­ens­ver­den.dk
Alle priser på His­to­ri­ens­ver­den.dk er oplyst i DKK og gælder for 2013.

1. Producent
En aftale om a­bon­ne­ment på His­to­ri­ens­ver­den.dk indgås med:

Det His­to­riske Akademi
Balders Vej 10
DK-9500 Hobro
info@his­to­risk-akademi.dk
CVR: 32 62 99 89

2. Sådan fungerer dit a­bon­ne­ment på His­to­ri­ens­ver­den.dk
2.1 Ikrafttrædelse og oprettelse
A­bon­ne­mentet træder i kraft, når Det His­to­riske Akademi har modtaget din indbetaling og din bruger er oprettet på His­to­ri­ens­ver­den.dk. Din adgang oprettes indenfor 24 timer fra din betaling har fundet sted.
Adgang til His­to­ri­ens­ver­den.dk oprettes via din angivne mail­adres­se. Ved oprettelse får du tilsendt dit kodeord til din mail. Du kan altid ændre eller bestille nyt kodeord på His­to­ri­ens­ver­den.dk.
Som abonnent får du adgang til His­to­ri­ens­ver­den.dk og de his­to­riske temaer.

2.2 A­bon­ne­mentets varighed og fornyelse
A­bon­ne­mentet gælder for 1 år frem til den første i måneden.

Eksempel:
Dvs. træder dit a­bon­ne­ment i kraft den 16. december, gælder dit a­bon­ne­ment til og med 31. december det ef­ter­følg­end­e år.


Du kan til enhver tid se din a­bon­ne­mentsperiode under íMin profilí.

A­bon­ne­mentet fornyes automatisk ved udløb, hvis ikke rettidig opsigelse har fundet sted. Læs mere om opsigelse under punkt 2.5.

2.3 Ændringer til dine betalingsplysninger
Har du ænd­ring­er til dine kreditkortop­lys­nin­ger, kan du, når du er logget ind på His­to­ri­ens­ver­den.dk, ændre disse op­lys­nin­ger under 'Min Profil'. Klik på 'Betalingsop­lys­nin­ger' og følg vejledningen.

2.4 Brugsret og copyright
Dine adgangsop­lys­nin­ger til His­to­ri­ens­ver­den.dk er til enhver tid personlige, og må ikke deles med andre. Det er ikke tilladt at overdrage dit a­bon­ne­ment og adgang til en anden person.
Et a­bon­ne­ment som privatperson på His­to­ri­ens­ver­den.dk må ikke benyttes i undervisningssammenhæng. I dette tilfælde skal un­der­vis­nings­ins­ti­tu­ti­o­nen tegne adgang til His­to­ri­ens­ver­den.dk.

Alt ma­te­ri­a­le på His­to­ri­ens­ver­den.dk, som er leveret i alle former for medier (tekst, lyd, billeder eller filmklip mv.), er ophavsretligt be­skyt­tet af Det His­to­riske Akademi. Det er tilladt at bruge ma­te­ri­a­let til egne skoleopgaver, egne projekter, egne op­lys­nin­ger og lignende, så længe du har et aktivt a­bon­ne­ment på His­to­ri­ens­ver­den.dk.

Det His­to­riske Akademi forbeholder sig retten til enhver tid at ændre i tekst og funktioner på His­to­ri­ens­ver­den.dk.

2.5 Opsigelse
Opsigelse af a­bon­ne­ment skal ske med 1 måneds varsel inden a­bon­ne­mentets udløb, og skal således ske senest udgangen af måneden før a­bon­ne­mentets udløb.
Dvs. udløber dit a­bon­ne­ment 31. december 2013, skal du senest opsige dit a­bon­ne­ment 30. november 2013.
Opsigelse kan ske te­le­fo­nisk eller pr. skrift (mail eller brev). Opsigelse kan ske pr. telefon i vores åbn­ingst­id, inden udgangen af måneden før a­bon­ne­mentets udløb.

Såfremt a­bon­ne­mentet ikke er blevet opsagt inden opsigelsesvarslets udløb, fornyes a­bon­ne­mentet med 1 år uden videre meddelelse.
Beløbet for fornyelse vil blive trukket på din konto den 1. i måneden (eller næstkommende hverdag, såfremt den 1. ikke er en bankdag), den måned dit fornyede a­bon­ne­ment træder i kraft pr.

Eksempel:
Fornyelse af a­bon­ne­ment sker den 1. juni 2013. Beløbet for fornyelse vil blive trukket fra din konto den 1. juni 2013. Er den 1. juni 2013 ikke en bankdag, vil beløbet blive trukket fra din konto førstkommende hverdag efter den 1. juni 2013.


2.6 Misligholdelse af a­bon­ne­mentet
Ved misligholdelse af dine forpligtelser i henhold til denne aftale, er Det His­to­riske Akademi berettiget til at bringe aftalen til ophør og lukke for din brugeradgang med øjeblikkelig virkning.

3. Øvrige ydelser
3.1 Fjern­und­er­vis­ning
Del­tag­el­se i fjern­und­er­vis­ning er ikke en del af a­bon­ne­mentet til His­to­ri­ens­ver­den.dk og er således et tilkøb, du som abonnent kan foretage dig.
Ved tilmelding til fjern­und­er­vis­ning, er din adgang til kurset tilgængelig for dig gennem hele kurset og vil ophøre efter kursets af­slut­ning. Det er dit eget ansvar at udskrive og gemme ma­te­ri­a­le fra kurset til dit eget ef­ter­følg­end­e brug.

3.2 Bestilling af bøger mv.
På His­to­ri­ens­ver­den.dk er det muligt at købe bøger, som er udgivet af Det His­to­riske Akademi i bogserien His­to­ri­ens Verden.
Som abonnent på His­to­ri­ens­ver­den.dk opnåes 50% rabat på udgivelserne i bogserien His­to­ri­ens Verden.

3.2.1 Fortrydelsesret
Ved bestilling af bøger på His­to­ri­ens­ver­den.dk, gælder der fortrydelse ved fjernsalg i henhold til Forbrugeraftaleloven.
Du har således 14 dages fortrydelsesret, der gælder fra det tids­punkt, hvor du modtager bøgerne.
Brug af fortrydelsesretten kan ske ved at returnere bøgerne til vores adresse eller ved at nægte modtagelse af bøgerne ved levering.

Om­kost­ninger, der er for­bun­det med returnering af bøgerne, påhviler dig. De returnerede bøger skal være i væsentligt samme stand som ved leveringen. Såfremt be­tin­gel­serne for benyttelse af fortrydelsesretten er opfyldt, vil vi senest 30 dage efter returneringen af bøgerne, tilbagebetale beløbet for bøgerne til din bankkonto.

4. Persondata
Personoplysninger behandles fortroligt og lagres hos Det Historiske Akademi under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning.