Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


TEKSTEN:
(Xxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx.)

Xx. xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx, xxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx. Xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx éx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xx, xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx, xx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxx, xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx (xx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx), xx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx. …

Xx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx; xxx xx xxxx xxx xxx. Xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx, xxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx Xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx- xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx, xxxx xxx xxxx xx. Xxx xxx xxx xxxx, xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx x xxxxxxx xxxxx. …

Xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx; xxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx – xxxx xxxxx xxx xx xx Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX – xx xx xx xx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, xx éx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx. …

Xx xxxx, xxx xxx xxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx; xx xxx xxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx. . . . Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx? Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxx xx xxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxx xx xxxx xx, xxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xx Xxxxxx xx, xxx xxxxx xxx xxxx- xx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, XXX xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx. …

… Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxx xxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx. Xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx ”xxxx”-xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx. Xxxxxx: xx xx, Xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx? Xx xxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxé? Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xx Xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx....

Xxx xxxxxx xxxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx, xxx xx xxxx xxx x xxx. Xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxé xx xxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx....

…. X xxx x xxxxxx, xxxxxx xxx, xx, xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx- xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxx, xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: ”Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx”. Xxx xxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx. Xxx xx, xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx, xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx; xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxx. Xxx xxxxx xxx.. Xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xx xx xxxxx xxxx: xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxx xx xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx, xxxx xxx xx xxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx. X xx xxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx x xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx. Xxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xx xx xx xxxxxx, xxx xxx xx x xxx.

Publikationsår: 2013

Arbejdsspørgsmål:
1. Xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

2. Xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx?

3. Xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx? Xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

ORIGINALTEKSTEN:
[Xxxxx x Xxxxx, X.X. Xxx Xxxxx-Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, 1956), x. 64-72]

Xx. Xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxx xx. Xx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx X xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx. X xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx. X xxxxxx xx xxxxxxx xxx X xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx. Xx xx xxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx (xxx Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxxxx Xxxxxx) xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx. . . .
Xx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx; xx xxx xx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx; xxx xxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxx xx xxxxxx xxx. Xxx X xxxx xxxx xxxx xx xx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxx. . . .
Xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xx. Xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx; xxx xxx xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx. Xxx X xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xx xx xxx Xxxxxx Xxxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxx xx xxx X.X.X. - xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; X xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx. . . .
. . . Xx xxx xx X xx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx; xx xxxx xxx xxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx X xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx X xxxx xx xxxxxxxx. . . . Xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx? Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx, xxx X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx Xxxx xxx Xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx, xxx X.X.X. xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx. . . .
. . . Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xx. Xxx xx xxxx X xx xxx. X xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx 'xxxx' xxxxxx. X xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxx, xxx xx, xxx xxxxxxxxx xx Xxxx xxx Xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxxxxxxxx xx xxxx-xxxxxxxxx? Xxx xx xxxx xx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx? Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxx xxx Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx. . . .
X xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, X xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx. Xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx. Xx xx x xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. . . .
….Xxxxx xx xxx xxxxx, X xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx-xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxx xxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx. Xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx: 'Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx.' Xx xxx xx xx. Xxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx. Xxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxx xxxx xx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxx xx xx xxxxxxx. Xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx. X xxxx xx.. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx, xx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx. Xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx. Xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx.
X xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xxxx xx x xxx xxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xx x xxxxxxx'x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx. Xx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx'x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxx. Xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xx xx xxxxx.
    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

54.144.55.253