Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


TEKSTEN
(Xxxxxxx xx Xxx Xxxx)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx x xx xxxxxxx 500 xx. Xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx. Xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-x-xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx? Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx x? Xxxxxx xx xxx! Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx? Xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx x xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxx, xxx xxx xxxx, xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx, xx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, xxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx, xx, xxx xxxxxx xx xxxxxx!

Xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx – xxxx xxx xxxx X xxx – xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxx xxx? Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx xx xxxx, xx xxx xxxxxx xx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx, xxx xxx xxxxx xx. Xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx X xxxxxxxxx xx?

Xxx xxxxxxxx xxxx xxx – x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx? Xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xx xxx xxxxx xxx xxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x Xxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxx.

Xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xx Xxxxx xx Xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx. Xxx xx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx, xx xx xx xxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx, xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxx xxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx x xxxx.

Xx xxxxx xxxx: ”Xxxxxxxxxxxxx xx xxx”. Xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx. Xxx xxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx. Xxxxxxx xxx xx xxxx, xxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xx Xxxxxx xxxx xx xxxx.

Xx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx x Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx, xx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xx xxx X, xx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx? Xxx 18. xxxxx 1775, xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx, xxx Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx Xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

Xx xxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxx,
Xx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xx xxxxx,
Xx xx xxx, xxx xxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxx.

Xx, xxx xxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx. Xxx xxxx xx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx 180 xx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx.

Xx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx?

Xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx. Xx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

X xxx xxx xxx xxxxxxx xx. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx. X xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxx xxx xxx xxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx. Xxx xxx, xxx xx xxxxxx, xxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xx, xxxx xxx xxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxx xx xx xxxxx xxxx.

Xxxx xxx xx xxxx? Xxxxxxx x Xxxxx xx Xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx. Xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxx xxx xx xxxx? Xx xxx xxxx xxxxx! Xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx. Xx, xx! Xx, xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xx Xxxxxx, 1.400.000.000, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx, xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx, xxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx.

X xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx. Xxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx.

Xx, Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xx xxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x Xxxxxxxx.

Xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx xxx xx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx. Xxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx? Xxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx. Xxx xxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxx éx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxx xxxx Xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. […..]

Xx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. Xxxx xxxxxxxx xxx? Xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx – xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx – xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx? Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xx xxxxx-xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx-xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxx-xxxxx xxxx. Xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx – xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxx xxx, xx x Xxxxx xx Xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx! Xxxxx xx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx ”Xxx xx xxx xxxx”-xxxxxxxxxx [….]

Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx! Xxx ”Xxx xx xxx xxxx”-xxxxxxxxxxxx xx ”Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx”-xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx – xxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxx. Xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx. ”Xxxxxxxxxxxx Xxx” xx xxxx xxxxxx xxxxx, ”Xxxxxxxxxxxx xxxxxx” xx xxxx xxxxxx xxxxx.


Publikationsår: 2014

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx?

2. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx?

3. Xxxx xxxxx Xxxxxxx xxx ”Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx”?

BIBLIOGRAFI
[Xxxxxx-Xxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxx (Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx, 1955, x. 19-29]
    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

18.207.132.226