Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx Xxxxx-xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx-xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx 28. xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

TEKSTEN:
[Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx]

Erklæring der fastsætter betingelserne for japansk kapitulation
Xxxxxxx x Xxxxxxx, 26. xxxx 1945

1. Xx – Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx, xx Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx.
2. Xx xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxx-, xx- xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx Xxxxx. Xxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxx xx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx. Xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxx xx xxxxxx xxx Xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx.
5. Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
6. Xx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx, xx xx xx xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.
7. Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx.
8. Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx-xxxxxxxxxxx [xxxxxxxxx xxx 1943 xxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 1894] xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx.
9. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.
10. Xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-, xxxx- xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
11. Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx, xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx. Xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
12. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
13. Xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxx xxx. Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.


Publikationsår: 2013

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxxxx xx Xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx?

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx?

3. Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx?

4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxx xxx Xxxxx, xx xx XXX xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx?


ORIGINALTEKSTEN:
[Xxxxx: ”Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx”, Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx/”Xxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx”, xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx]

Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxx, xx Xxxxxxx, Xxxx 26, 1945
1. Xx-xxx Xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, xxx xxx Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx.
2. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxx xxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxx xx Xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx.
3. Xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx Xxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxx xxxx xxx xxxx xxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx-xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx.
5. Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx. Xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xx xxxxx.
6. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx.
7. Xxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx'x xxx-xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
8. Xxx xxxxx xx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
9. Xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
10. Xx xx xxx xxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.
11. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx-xxx xxx xxx. Xx xxxx xxx, xxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
12. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13. Xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

18.204.56.185