Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

Xx xx xxxxxx, 17. xxxxx 1948, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx Xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx 1948 (xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx XXX xxx.
Xxx xxxxx xxx xxxxx 1948 xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx X.X. xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX xx Xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxé xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx Xxx-xxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx- xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx XXX xxx 1947) xx Xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxx 4. xxxxx 1949. Xxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx xx Xxxxxxx (xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx 1949). Xxxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx-xxxxxxxxx. X 1954 xxxx xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx, xxxxx XXXX (Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx), xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx éx XXXX-xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx XXXX xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxx Xxxxx Xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx (Xxxxxxx xx XXXX’x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx éx xxxx: Xxxxx xxxxxxxx 11. xxxxxxxxx 2001 – xxxxx xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx).
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx (xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx), xxx xxx x xxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx XXXX’x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX-xxxx.

TEKSTEN:
[Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx]

Washington D.C. – 4. april 1949

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx 1
Xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xx xxxxxxxx x Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 2
Xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 3
Xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 4
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxx 5
Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx éx xxxxx xxxxx xx xxx x Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xx xxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx 51 xx Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 6
Xxx xxxxxx xxx xxxxxxx 5, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx:
• Xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx [X Xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x 1944, xxx Xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 1963, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.], xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
• Xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 7
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx Xx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 8
Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxxx 9
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxé, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 3 xx 5.

Xxxxxxx 10
Xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xx xxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx.

Xxxxxxx 12
Xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx x xx xx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 13
Xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx x xxxx xx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 14
Xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.


Publikationsår: 2014

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX x Xxxxxxxxxxxx?

2. Xxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxx xxx ”xxxxxxxx-xxxx” (”Éx xxx xxxx; xxxx xxx éx”). Xxxxxxx?

3. Xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxx?

4. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx 11 xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx x xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx?


ORIGINALTEKSTEN:
[Xxxxx: "Xxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx (1949)". xxxx.xxx]

Washington D.C. – 4 April 1949

Xxx Xxxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx-xxxxx xx xxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx:

Xxxxxxx 1
Xxx Xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xx xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxx 2
Xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx-xxxxx. Xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxx.

Xxxxxxx 3
Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx, xxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx-xxxx xxx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 4
Xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 5
Xxx Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxx xx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx 51 xx xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 6
Xxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxx 5, xx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xx xxx Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:
• xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx Xxxxxx xx Xxxxxx;
• xx xxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxx xx xxx Xxxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxx xx xxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx Xxxxxx xx Xxxxxx.

Xxxxxxx 7
Xxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 8
Xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxx Xxxxxxx xx xxx xxxxx Xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx 9
Xxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx. Xxx Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx. Xxx Xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx 3 xxx 5.

Xxxxxxx 10
Xxx Xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx Xxxxxx. Xxx Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x Xxxxx xx xxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx. Xxx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 11
Xxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxx Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxx Xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 12
Xxxxx xxx Xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 13
Xxxxx xxx Xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx Xxxxx xxx xxxxx xx xx x Xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 14
Xxxx Xxxxxx, xx xxxxx xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

18.204.56.185