Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Teksten:
[Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx.]

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx, xx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx- xx xxxxxxxx xxxxx xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xx x Xxxxx x xxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xx xxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx Xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx, xx xx Xx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx x Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx 1941, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

x) Xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxx XXX'x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx.

Xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x Xxxxxx xx Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx- xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

Xx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx, xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx XXXX.

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxx XXXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx XXXX. Xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx. X xx xxxxxxxx xxxxx – Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx – xxx xxxx xxxxxxx xx Xxx xxxx Xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

XXXX'x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxxx x Xxx- xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx.

2. x) Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x Xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxx (xxx xx Xxxxxxxxx xxx x xxxx) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx-Xxxxxx- xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. X Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx ”xxxxxxxx”-xxxxxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx xx x Xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx ”xxxxxxxxxx” xxxxxxx xx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxx.

3. Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx- xx xxxxxxxx xxxx x Xx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1946 xx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx xxxx xx xx xx 1 xxxxxxx xxxx xxx 1. xxxx 1947, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx Xxxx), xxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 13 xxxxxxxxxx xxxxxxx x 1946-1947-xxxxxxxxx (xxxxxxx 40 % xx xxxx xxxxxxxxx xx 36 xxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1938-xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx- xx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xx 228 xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 258 x Xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx x Xxxxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx; x Xxxxxxxxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx – Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxx Xxxxxxx).

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxx 10-12.000 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx. X 1946 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

4. x) Xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx, xx xx xx xxxxxx xxxxx xx, xx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx.

x) X xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx xx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx 50.000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx. X xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx ”xxxxxxxxxxxxxxx” xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx. Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx Xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx- xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx Xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxx. Xxx 7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xéx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 30.000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxx.

X Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. X Xxxxxxxxxxxx xxx Xxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxx xx x Xxx xxxxxxxxx Xxx x Xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx.

x) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxx xxxxxx Xxxxx. Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxx.

5. x) Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.

x) X xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx (Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x 1927, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 42 % xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx Xxxx). Xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 26,8 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 11 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxxxx x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xx xxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx, xxxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx 100.000 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx- xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx.

Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxx, xx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx.

6. x) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxx xxxx xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx xx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx, xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxx xxx xxxxxxxx xxx x x xx xxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxx (Xxxxxxx, Xxxx xx Xxxxxxxxx).

x) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, xxx.).

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxéxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx, xx xxx xx xxxx xxxx xx xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx Xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

x) Xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx, xx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xx xxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxx, xx xxx xxx xxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxx. X xx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxx xx xxxxx xx xxxxxx, xx xxx xx Xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx.

7. x) Xxxxxxxxxx xx xx ”xxxx xxxxx” x xxxxxxx xxx XXXX xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx x, xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xx xxx Xxxxx (xxxxx xxxx), xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

x) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx XXXX xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx, xx xxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx- xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx XXXX xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xéx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx XXXX, xx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xx xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx XXXX'x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xx xx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx.

x) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ”xxxxxx xxxx”, xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx- xx XxXxxxxxx- xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx ”xxxxxxx” xx ”xxxxxxxxxxx” xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxx Xxxx Xxxxx xx Xxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx XXXX, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx ”xxxxxxxxxx xxxxxx” xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx- xx xxxxxxxx.

x) Xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxx xxxx. Xx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx.

Xxx xxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx XXXX xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XXXX xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx Xxxxx xxx xx xxxxx xxx x xx xxxx xxx XXXX xxxxxx xx xxxxx.

27. xxxxxxxxx 1946. Xxxxxxx.

Publikationsår: 2015

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx XXX'x xxxxxxxxxxxxxxx?

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx?

3. Xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx 3?

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx?

4. Xxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx, xxx xx X xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x 1946. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx?

5. Xxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx?

6. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx? Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxx Xxxxxxxx?

Bibliografi
Xxxxxx Xxxxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxx: Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, XX xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx*. Xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx XX xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxxxxxx]. Xxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxx, Xxxx, xxx Xxx Xxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxx XX, xx xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

1. x) XX xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx Xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxx Xxxx xxx x xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, xx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx XX xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx XX xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx XX xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxx Xxxxxx Xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xx Xxxx 1941, xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx XX xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxx. X xxxxx xxxxx xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx x xxxxxx, xxx xxxxxxx xx Xxxxx, Xxxxxxxxx, xxx Xxxxx.

Xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx Xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx XX xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

x) Xx xxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx XX xxx xxxxxxxx xxx. Xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx XX xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx XXXX.

Xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx.

Xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxx XXXX xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx XXXX. Xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx Xxxxx. Xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xx xxx Xxx Xxxx xx xxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx XXXX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. x) Xxxxx xxx XX xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx (xx xxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxx) xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx-Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx XX xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xx Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx [xxxxxx], xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx.

x) Xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx'x xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxxx'x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxx.

3. Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxx XX xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx XX xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx'x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx 1946 Xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xx xxx Xxxx, xxxxx xx xx xxxxx 1 xxxxxxx xxx xx xx 1 Xxxx 1947, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxx xx xxx xxx xxx xxxx xx xxx XX Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxxx xxxx xxx XX Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx, xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxx xxx Xxxx, xxxxxxxxxx $13 xxxxxxx xx xxx 1946-1947 xxxxxx (xxxxx 40% xx xxx xxxxxx xxxxxx xx $36 xxxxxxx) xxx xx xxxx xxxx 10 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx 1938 xxxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx $1 xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx Xxxx, Xxxx, xxx Xxx Xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx 228 xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxx xxx 258 xx xxx Xxxxxxx Xxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxx: Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, xxx Xxxxxxx, xxx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx; xx xxx Xxxxxxx: xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxx Xxxxxxxx, xxx xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx (xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx).

Xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx 10-12,000 xxxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx XX Xxxx xxx Xxxx. Xxx xxxx xxxx xxx XX Xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxx 1946 XX Xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, xxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx. Xx xxxxxxxx xxx XX Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxx.

Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

4. x) Xxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx XX xxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx Xxx Xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxx XX xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx [Xxxxxxx] xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx.

x) xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx XX xx xxxxxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx. Xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx 50,000 Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx. Xx x xxxxxx xx xxxxx XX Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx'x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx-xxxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx.

Xxx xxx xxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx. Xxx xxxx Xxxxxxxx Xxxx xxxx xx Xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx 7xx Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx, xxxx xxxx 30,000 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxx.

Xx Xxxxx, xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxx Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx' xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xx xxx Xxx Xxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx XX xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

x) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx Xxx Xxxx. Xxx XX xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx Xxxx. Xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx Xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxx xxx XX, xxx.

5. x) Xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx Xxx Xxxx xxxxxxx xxx XX xxx Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx. Xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxx xxx XX xx xxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx. Xxxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.

x) Xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx Xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx (Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, xxx Xxxxx Xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx 1927, xxx xxxxxxxx xxxxx 42% xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxx (xxxx Xxxx). Xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 26.8 xxxxxxx xxxxxxx xx xxx 11 xxxxxxx xxxxxx xx XX xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx (xx xx xxx xxxx xx Xxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxx), Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx-Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx, xxxxx xxx XX xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx XX xxx Xxxxxxx xxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxx XX xxxxxxxxxx xx xxxxx 100,000 Xxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xx x Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxx.

x) Xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxx xxx XX xx xxx Xxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx XX Xxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxx XX Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxx.

Xxxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxx Xxxxx Xxx Xxxxxxx, xxx xxxxx xx xx Xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx. Xx xxx xxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx XX xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx Xxxx xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx XX xxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx XX Xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxx.

6. x) Xxx XX xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxx xxxx, xxx XX xxxxx Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx, Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx XX xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx. Xxxx xxx xxxx xx xxx xxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xx-xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx (Xxxxx, Xxxx, xxx Xxxxxxxxx).

x) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxx. Xxx XX xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxx, xxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx, xxx.).

x) XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx'x xxxxxx xx Xxxxxx [Xxxxxxxx] xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xx Xxxxx-Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx'x xxxx xx xxx xxxxxxxx.

Xxx xx xxx XX xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx Xxxxxxx Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxx Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx XX xxxxx xx xxx Xxxxx Xxx xxxx xxxxxx.

x) Xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx-xxxx.

Xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx Xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx XX xxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx XX. Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx Xxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx Xxx Xxxxxxx. Xx xxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx. Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx Xxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx Xxxxx-Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx XX xxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

7. x) Xxx "xxxx-xxxx" xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx XXXX xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx XX xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx Xxx Xxxxx (xx Xxxx) xxx, xx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxx xx Xxxxx-Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx.

x) Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx XXXX xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx XX xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXXX xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx [xxxxxxxxx'] xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx XXXX xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx XX. Xx xxxx xxxxxx xxx XX xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx XXXX xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx Xxxxxxx. Xxx XX xx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx XX xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxx XX xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx XX xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xx x xxxxxx xxx. Xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx-Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx.

x) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx XXXX. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x "xxxxx xxx", xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx. Xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxx XxXxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx-Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx "xxxxxxx" xxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx Xxx Xxxx Xxxxx xxx Xxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx XX xx xxxxxx x xxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx XXXX xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx-Xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx XX. Xx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx-xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx.

x) Xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx, xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.

Xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx XX Xxxx xxx xxx xxxx xxx XXXX xx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx XXXX, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx Xxxxxxx xxx Xxxxx xx xxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxx XXXX xxxxxxx xx xxxx.

27.09.46 XXXXXXX
    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

44.192.94.86