Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


TEKSTEN:
(Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx.)

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx Xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx Xxxxx, xxx 8. xxxxx 1961.

Xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xx, xxxxxxxxxxxxxxxx x Xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxéx x'xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxéx x'xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx Xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx 9. Xxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxé. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxéxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x XXXX xx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx-xxxxxxxxxxx xxx xx 81 xxxxxxxxx- xx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx. Xxx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxx 9. Xxxxxx. X xxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx éx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx x 1958, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x 1959. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxx xx xx 63 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxx xxxxxxxx xxx xx Xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx xxx., xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxx x Xxxxx-xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx x 1959. Xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx, xxxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxx xxx, xx xxx xxxx 1960 xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx 1957, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x 1960 xxx xx 60 % xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx. Xx xxxxxxxx x Xxxxx, Xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xx x 1958 xxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxx 1 xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xx, xxx X xxxx xxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 1958 xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxx X xxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxx xx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxx xx xx xx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xx: Xxxx xxxx xx xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx? Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xx, xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx, xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxx xxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxx, xx xxxxx 9. Xxxxxx-xxxxxxxxé xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxx. Xxx xx xxx xxxx 11 xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx. xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxxx 40 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx. Xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx 9. Xxxxxx-xxxxxxxxé. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx 1959 xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx 1960. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxx. Xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx xxx 1,5 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx, xx xxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxx. Xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xx xxx xxxx xx. Xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx. Xxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx, xxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx 2,6 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx Xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xx xxx, xx xx xxxxxxxxxx 4,5 xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx – xxx xx xxx 5-6 xx xxx xxxxxx – xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx., xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx. Xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ”xxxxx”. Xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxxxxxxx xxx xxx xxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx. Xxxxxxx xx xx xxx, xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxx. xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx, xxxx xxx xxx xxxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx. Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

(Xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxx xx, xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx: ”Xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx, xx X xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.”

Xxxxxxx, 9. xxxxx 1961

Xxxxx Xxxxxx


Publikationsår: 2015

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx?
2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx?
3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ”xxxxx” xx ”xxxxxxxx” x xxxxxxx?

Originaltekst:

XXXXXXXXXXX
XX XXX XXXXXXX XXXX XXX XXXX XX XXX XXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX'X XXXXXXXX XX XXXXX, XXXXXXX XXXX XXXXX XX 8 XXXXX 1961

Xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxx'x Xxxxxxxx xx Xxxxx (XXX), xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxéx x'xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx:

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxéx x'Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx Xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 9xx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxé. Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxé xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx XXX, xxx XX xx xxx XXXX xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxx 81 xxxxxxxxx xxx xxxxxxx' xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx. X xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 9xx Xxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx – xxxxxxxxxx xxxx xxxx'x. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 1958, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx 1959. Xxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx. X xx xxx 63 xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx, x xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx [xx xxxxxx]. Xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, xxx., xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xx xx Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

Xx x xxxxxx xx xxx xxxxx X xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx 1959. Xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx, X xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxx 1960 xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx 1957, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxx xxxxxxx X xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx 1960 xxx xxxx 60% xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx'x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxx. Xx xxx xxxxxx xx Xxxxx, Xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xx 1958 xx xxxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, xxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1958, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx [xxxx xx] xxxxx xxxxxxxx.

Xx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx-xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx. Xx xxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx: Xxxx xxxxx xx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx? Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx, xxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxx xxxx-xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxx 9xx Xxxxxx xxxxxxxxxé xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx'x xxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx. Xxxx 11 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx'x xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxx. xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx'x xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xx x xxxxxx, 40 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 10 xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx X xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx-xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xx xx xx-xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxx. Xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 9xx Xxxxxx'x xxxxxxxxxé. Xx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx 1959 xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xx 1960. Xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxx. Xx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx XX xx xx xx 1.5 xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx XX xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx'x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx'x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx X xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xx, xx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxx. Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx. Xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx'x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxx XX, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx XX, xxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxx, xxxxxxxx, X xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxx, xxx xxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xx xx xxx XX, xxx XX [xxx Xxxxxx'x Xxxxxxxx] xx Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxx XX xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx X xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx 2.6 xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxx xx xxxx xxxx, xx xx xxx, xxxx xx xxxxxx 4-5 xxxxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx x xxx xxxx – xx xx xxxx 5-6 xx xxx xxxxxx – xxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxx. xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx'x xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxx. Xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx “xxxx.” Xx xxxx xxx xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, X xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx. Xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx-xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, xxx. xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx X xxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx. Xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx.

(Xxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx, “Xx xxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxx, xxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.”

Xxxxxxx, 9 Xxxxx 1961

Xxxxx Xxxxxx
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

18.207.132.226