Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

X 1949 xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxxx xxxx xx x 1950, xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxx- xx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx), xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx-xxxxxx xxx 1948 ľ xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ľ xxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xxxxxxx xxx 1954 xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 1941ľ44, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxx 1955 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx x Xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx XXXX, xxx xxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx éx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx) x xxxxx xx xxxx 36-xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx x 1968 ľ xxxxx xxx éx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 25. xxxxxxx 1991 xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx 1. xxxx 1991.

TEKSTEN:
[Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx]

TRAKTAT
Xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx.


Xx xxxxxxxxxxxxx [xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx] xxxxxx xxx xxxxxxxxx,
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx,
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx-xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx ĺXxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxĺ xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxxx [XXXX], xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
X xxx xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
Xxxxx xx Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx-xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ľ Xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ľ Xăxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ľ Xxxxßx Xxxxxűx, xxxxxxx xxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ľ Xxxx Xxxxxxxxx, Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,
Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx ľ Xˇxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx,
Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ľ Xxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxx, xxxxxxx xxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx ľ Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ľ Xxxxxx Őxxxxř, Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,
Xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx 1
Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx.

Xxxxxxx 2
(1) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx.
(2) X xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx-, xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 3
(1) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx éx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 4
(1) X xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx- xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 51 xx Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 5
Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 6
(1) Xxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 7
(1) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 8
Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx-xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 9
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxx 10
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. [Xxxxx xxxxx xxx 4. xxxx 1955.] Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 11
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x 20 xx. Xxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx.
(2) X xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx 14. xxx 1955 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx:

Xxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxx

Xxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
X. Xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxűx Xxxxßx

Xxx xxxxxxxx xxx Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
X. Xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxx

Xxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx
X. Xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxx Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
X. Őxxxxř


Publikationsår: 2013

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx?

2. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx?

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX x Xxxxxxxxxxxxxx?

4. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxx xxx x xxxxxx?

5. Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx?

6. Xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx?

7. Xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx öxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxö, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 9?

8. Xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx?

9. Xxxxxxxx-xxxxxx xxx x xxxxx x 36 xx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx?

10. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx?

11. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx?

12. X XXXX xxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx. X Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx XXXX. Xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx? Xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx?


ORIGINALTEKSTEN:
[Xxxxx: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, XXX, xxxxxxxx Xxxxxx.xx]

VERTRAG
Řxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxx Xxxńxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx.


Xxx Xxxxxxxxxxxxx▀xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxńxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxńxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, xxx xx xxx÷xxxxxxx xŘxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx XxxŘxxxxxxxxxxxx xxx Xxxx, xxx xx Xxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxńxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxńxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxx "Xxxxxxxxxńxxxxxx Xxxxx" xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx÷xx xxx xxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx,
Xx xxx ▄xxxxxxxxxx, xx▀ xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxńxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx Xx▀xxxxxx xxxxxxxxx xŘxxxx,
Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxńxxxx xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx,
Xx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx ▄xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxńxxxx xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxńxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxńxxxńx xxx Xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx,
Xxxxxx Xxxxxxx Řxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx▀xx, xxx xxxx Xxxxxxxńxxxxxxxx xxxxxxx:
xxx Xxńxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx ľ Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx,
xxx Xxńxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx ľ Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx,
xxx Xxńxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx ľ Xxxxßx XxxxxŘx, Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx,
xxx Xxńxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx ľ Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxńxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx,
xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx ľ Xˇxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx,
xxx Xxńxxxxxx xxx Xxx▀xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxńxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx ľ Xxxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxx, Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxńxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx,
xxx Xxńxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx ľ Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx,
xxx Xxńxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx ľ Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxńxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx,
xxx xxxx xx xxx÷xxxxx Xxxx xxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Řxxx xxxxxxxxx Řxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx 1
Xxx Xxxxxxxxxxxxx▀xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx ▄xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xx x÷xxx, xx▀ xxx Xxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxńxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 2
(1) Xxx Xxxxxxxxxxxxx▀xxxxx Xxxxxx xxxxńxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxx Xxxńxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx Xxńxxx xŘx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx▀xxxxx Xxxxxx xxxŘx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxŘxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xŘxxxxxx, xxxxxxxx Xx▀xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XxxŘxxxxx xxx xxx Xxxxxx xxx Xxxx-, Xxxxxxxxxxx- xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 3
(1) Xxx Xxxxxxxxxxxxx▀xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxŘxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxńxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxŘxxxxx xxxxx Xxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxx xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ▄xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 4
(1) Xx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ▄xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx ▄xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx 51 xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxx xxx Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx ▄xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx▀xxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxńxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxŘxxxxx Řxxx xxxxxxxxxx Xx▀xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxx xxx Xx▀xxxxxx, xxx xxx Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Xx▀xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx Xx▀xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx 5
Xxx Xxxxxxxxxxxxx▀xxxxx Xxxxxx xxxxx Řxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxńxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxńxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx XxxxŘxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xx▀xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx Xxńxxxxx xxxxx Xxxxxńxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx X÷xxxx xx xxxxxŘxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxx xxxxx xxxx x÷xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxńxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 6
(1) Xxx XxxxxxŘxxxxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxx Xx÷xxxxxxx xxx Xxxxxx, xxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx▀ xxxxxxxx, xx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx Xxxxxxx▀ xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 7
(1) Xxx Xxxxxxxxxxxxx▀xxxxx Xxxxxx Řxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx XŘxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx▀xx, xxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxx Xxxxxxxxxxxxx▀xxxxx Xxxxxx xxxxńxxx, xx▀ xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxńxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 8
Xxx Xxxxxxxxxxxxx▀xxxxx Xxxxxx xxxxńxxx, xx▀ xxx xx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xŘx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxńxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxńxxxxxxxx xxx Xxxxxxńxxxńx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 9
Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx, xxx, xxxxxńxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx xxx Xxxńxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx xxx X÷xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx Xxxxxxxxńxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 10
(1) Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx Xxxxxxx xxxxx xx Xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx.(1) Xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 11
(1) Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx 20 Xxxxx xx Xxxxx. XŘx xxx Xxxxxxxxxxxxx▀xxxxx Xxxxxx, xxx xxx Xxxx xxx Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxńxxxx Řxxx xxx XŘxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Řxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx 10 Xxxxx xx Xxxxx.
(2) Xx Xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxńxxxxxx Xxxxxxxxx Řxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx▀xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxńxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XŘxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxx 1955 xx xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx,(2) xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx XŘxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Řxxxxxxxx.

Xxx Xxxxńxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxńxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx:

Xx Xxxxxxxxx xxx Xxńxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxx

Xx Xxxxxxxxx xxx Xxńxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
X. Xxxxxxxxxxxxx

Xx Xxxxxxxxx xxx Xxńxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
XxxxxŘx Xxxxßx

Xx Xxxxxxxxx xxx Xxńxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
X. Xxxxxxxxx

Xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxxxxxxx

Xx Xxxxxxxxx xxx Xxńxxxxxxx xxx Xxx▀xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxńxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxx

Xx Xxxxxxxxx xxx Xxńxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx
X. Xxxxxxxx

Xx Xxxxxxxxx xxx Xxńxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
X. Őxxxxř
    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

18.204.56.185