Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


TEKSTEN:
(Xxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx)

Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxx Xxxxxxx. Xx xx xxxxxxx – xxxxx xxxxxx – xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx; xx xxx xxxx, xxxx xx xxxx xxxx. ”Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx” xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx – xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxx 3. xxxxxxxxx 1939, xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx: ”Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx.” Xxxxx xx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx xx XXXX xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx, xx xx xx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx. Xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx. Xx xxx xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxx.

Xxx xx xx xxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx. Xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx xxx, xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxx xx xxx, xxxx xx xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx, xxxx.

Xx xxx xxx xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxx xxxxx Xxx, xxxx Xxxxxxx-xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx. Xxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx, xx xxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx. Xxx xx, xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx.

Xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx, xx xxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx , xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

Xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx Xxxxxxx x xxx 20. xxxxxxxxxx – xx. Xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx. Xxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx x xx xxxxx 20 xxxxx 30 xxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx xx xx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx.

AMERIKA ER I KRIGEN

… Xxx xx xx x xxx?

Xxxx xx xx? Xx xx x xxxxxx. Xx xxxxx xxxx xx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx. Xx xx, xxx xx xxxxxx, x xxxxxx.

Xxxx xxx xx xx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxx x xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxx, xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx, xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x, xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xx x xx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx, xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx: Xx xx x xxxxxx. Xxxxxxx xx, xx Xxxxxx xxx xxx – xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx. Xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxx.

Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx, xx xx xx x xxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxx. Xxx xx, xxxxxxxx xxxx, xxx éx xxxx xx xxxxx xx xx xxx xx, xx xxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxx Xxxxxxx. Xxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx. Xx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxx Xxxxxx. Xx xxxxx. Xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx. Xx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx. Xx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx – xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx. Xx, x xxxxxxxxxx, xx xx x xxx.

VI KOM IND VIA FORSVAR

… Xxx xxxx xxxxxxxxx xx?

Xx xxxx xx xx x xxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xx xx xxx? Xx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxx? Xxx xx xxx xxxx. Xx xx xxxx x xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xx x xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx, xx xxx xx xxx xxxxx xxxx, xxx xx x. Xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx. Xxx xxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxx xxx xx xx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxx. Xxx xxx xxx xxx ”xxxxxxx”. Xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxx xxxxx xx, xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx? Xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx: Xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx, xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxx x Xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx? Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxx xx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx-xxxxx xxxxxx xxx, xx xx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx. Xxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxx, xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx – xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx – xx xxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xx: Xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx? Xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxx? Xx, x xx xxxx, xxx xxxx?

VI MISBILLIGER AT VÆRE I DEN

… Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx.

Xx xx x xxxxx xxxx. Xx xxx xx, xxxxxxx xx xxx xxx x xxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxx x xxx?

Xxx xx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx – xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx, xx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.

MEN VI VIL VINDE DEN
… Xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx?

Xx xéx xx xxxxx – xxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx. Xxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx – xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx, xxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx?

Xxxx xx xx x xx xxxx, xx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx. Xx xxx xx éx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx, xx xx xx x xx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx, xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx – xxxxx xxxx xxx xxx x xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx – xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx.

HVAD KÆMPER VI FOR?
… Xx xxxxxxx xx xx xxxx xxx?

Xxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx: Xxxx xxxxxx xx xxx?

Xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx x. Xxx xx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxx – xx xxxx xxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxx, xxxx xx xxxxxx xxx, xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xxxx xxxx xx, xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx – xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – Xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx x, xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx – xxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ”xxxxxx Xxxxxx” - xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxx, xxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx, xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx (xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx) xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx – xx Xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx:

”Xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xx xxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx 50 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. . . . Xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.” Xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xx xxxx xxx xx xxxx, xxx xx xxx xxxx xxx, xx xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxx. Xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxx Xx – xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx, xx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx' xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxx xxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx éx. Xxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx, xx xx xxxx xxx, xxxx xx xxxxxx xxx, xx xx xxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xx. Xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx. Xxxx xxxxx xxxx-xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx. ”Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx?” Xx xxx xxxx xx xx xxxx xéx. Xxx x xxx xx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

DONG DANG ELLER DEMOKRATI

… Xxx xxxx Xxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxxx?

Xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx? Xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx? Xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxx Xxxx? Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx? Xxxxx, xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx? Xx, xx xxx xxxxx xx xxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx. Xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx – xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxx xxx – xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xx xxxxxxx, xxx xxx xx – x xxxx xxxxx.

Xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx? Xx x xx xxxx, xxxx Xxxx Xxxx xx xxxx xxxxxxxxx? Xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x? Xx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx? Xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx Xxxxxxx – xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx Xxxx? Xx xxx xxxxx xxxxxx? Xxx xx xxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx. Xxx xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxx. Xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx.

Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx. Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx – xx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx – xx xxxx xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx, xx xx, xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx 20. xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx – xx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxx: Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

”Xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx” xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxx Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx. X xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx Xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxx xxxxxx Xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxx xx xxx , xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx-xx-xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx, xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx, xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxx. Xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. X 1919 xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx – xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxx x 1920'xxxx, xx x 1930'xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxx.

DET 20. ÅRHUNDREDE ER DET AMERIKANSKE ÅRHUNDREDE

… Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx.

Xxxxxxx xxx 20. xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx. Xxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx. Xxx, xxx xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx – xxx xxx xxxx x xxxxxxxx. Xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx – xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxéxx xxxxx xx xxxxxxxx xxéxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxéxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x 1776 xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx ”xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx” xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 50 xxxxx 100 xx. Xxx 20. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xx xxx xxx xx xxx. Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx 20. xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxx xxxxxx: Xxxxx xxxxxx xx 2.000.000.000 xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx éx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxx xxxxx: Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx. Xxx xxx xxxxxx: Xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx: Xxx 20. xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx: Xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx – xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx - xx xx xxxx xxxx – xx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx – xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, ”xxx xxxx xxxxxxxx xxx” - xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xx xxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx ”xxxxxxxxxxxxx”. Xxxx xx xx xxxxxxxxx xx, xx, xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx – xx xxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx – xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxx. Xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx – xxxx, xxx xx xxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx – xx xxx 20. xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx.

AMERIKAS VISION OM VORES VERDEN

...Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

Xxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx? Xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx? Xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx. Xxxxx Xxx 1. Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx x xxxxxxxx. X xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxx – xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx Xxxxxx xx xx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx? Xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx-xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx – xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx – xx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxx, xx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxx xx: Xxxxxxxx. Xx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx 19. xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx. Xxx xxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx 20. xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xx xxx xxxxxxx!

Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxx, xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxxxx – xxxxx Xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx, x xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx:

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx – xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxx xx, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx?

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx: Xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx – xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx, xx xxx xx xxxxxx xxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx [xxx] xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx. Xxx xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx Xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxx. Xxxxxxx xxx Xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx – xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx, xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxx. Xx xx xxxxxx xx xx xxxxxx, xx xx xxxxx x, xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xx Xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx 20. xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx. Xx xx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx – xxx xxx xxxx xxxx xxx, xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx – xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx, xx xxx, xx xxxx xxx xxxxx – xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx – xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx.
***

Xxx xxx xxxxx xx xxxx xxx. Xxx xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxx xxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx – xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx – xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx, Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxx xxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx, xx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx – xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxx xx xxxxx – xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx 17. xxxxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxx xx x xxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

Publikationsår: 2014


Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx?

3. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxx x xxx 20. xxxxxxxxxx?

4. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx?


ORIGINALTEKSTEN:
[Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxx 23, Xx. 2 (xxxxx 1999). Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XXXXX). Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx Xxxx xxx 17. Xxxxxxx 1941 x XXXX XXXXXXXX]

Xx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx. Xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxx. Xx xxx xxxxxxx - xx xxxxxx - xx xxxxxxxxx.

Xx xx xxxx xxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx; xx xxx'x xxxx xxxx xx xx. "Xxx xx Xxxxxxx xxxxx xx xxx" xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx - xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx - xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx'x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx.
Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xx xxx Xxxxxxx xxxxxx. Xx Xxxx. 3, 1939, xxx xxxxx xxx xx xxx xxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx: "Xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx Xxxxx." Xxxxx Xx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx XXXX xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx Xx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxx Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xx xxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx.

Xxx Xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx 20 xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxx xxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxx xx xx xx xxxxxxxxx. Xx xx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx. Xxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxx xxx-xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx - xxxx xx xxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxx.

Xxx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx. Xx, xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx'x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxx Xxxxx Xxxxx, xxxx xxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx. Xxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxx. Xx xx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxx xxxxx xxxxxx xx Xxx xxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx.
Xx xxxx xxxx-xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx. Xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx, xxx, xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx. Xxx xx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx. Xxx xxx-xx-xxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xx xxx 20xx Xxxxxxx - xxx. Xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxx. Xx Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx. Xx xx xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx 20 xx 30 xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xx xxx xxxxx.

XXXXXXX XX XX XXX XXX

. . . Xxx xxx xx xx xx?

Xxxxx xxx xx? Xx xxx xx xxx xxx. Xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxx, xxx x xxxx, xx xxx xxx.

Xx xxxxx'x xxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xx, xx xxx xx xxx xxx. Xx xxxx'x xxxx xxxx xx xx xx xxx xxxx xx xxx xxx, xx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xx xxxx xx xxx xxxx'x xxxx xx xx xx, xx xxx x Xxxxxxxx xxx. Xxx, xx'xx xx x xxx, xx xxxxxxx xxx xxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx.

Xx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xx xxx xx xxx xxx. Xxx xxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxx xx -xxx xxxx Xxxxxxxxx xxx'x. Xx xxx xx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx-xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xx xx. Xxxxxxxxxxx, xxxxx'x xxxx xxx xxx xx xxx xxx xx xx xxx xxxx xx xx x Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx. Xx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx. Xx xx xxxxx xx xxx xx xxx xxx. Xxx x xxxxx. Xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx Xxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxx. Xxx xxxx. Xx xxxxx xx xxx xx xxx xxx. Xx xxx xx xxx'x xxxx xx xx xx xxx xxx. Xx xxxx xxx xx xxxx Xxxxxxx xx xxx. Xx xxxx Xxxxxx xxxxxxx - xxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxx xx xxx xxx. Xx, xx xxx xxxxxx, xx'xx xx.

XX XXX XX XXX XXXXXXX

. . . Xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx?

Xxx xxxx xx xxx xx xxxx xxx, xxx xxx xx xxx xx? Xx xxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx-xxxxxx. Xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx? Xx xx xxx. Xx xxx xxx xx x xxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xx x xxx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx'x xxx xxxx xx xxx xx'x xx. Xxx xx'x xxxxxxx xxx xx. Xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx. Xxxx, xx xxx xxx xxx xxx xx xxx xxxxx. Xx xxx xxxxx xxx "xxxxxxx."
Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx Xxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xx xxxxxxxxxxxx. Xx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx? Xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx: xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xx xx xxxx xx xxxxx? Xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx. Xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx. Xx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx. Xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx - xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx - xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xx xx xxxx xxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxx: Xx xx xxxx xx xx xx xxxx xxx? Xx xx xxxxxx xx xx xx xx? Xxx, xx xx, xxx xxxx?

XX XXXXXX XX XXXXX XX XX
. . . Xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx

Xx xxx xx xxxx xxx. Xx xxx xxx xxx xx xxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx?

Xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx - xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xx xxx xxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxx, xx xxxx xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx, xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx. Xxx Xxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx Xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx
xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxx. Xxxx, xxx xxxx xxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

XXX XX XXXX XXX XX
. . . Xxx xxx xxxxxxxx xx xxx

Xx xxxxx'x xxx xxxx - xx xxxx. Xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx. Xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx - xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxx xx xx xxx xx?

Xx xx xxx xx x xxx, xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxx. Xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx x xxx, xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx - xxxx xxxx xx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx - xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx.

XXXX XXX XX XXXXXXXX XXX?
. . . Xxx xxx xx xxxx xx xxxx

Xxxxxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx. Xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx: Xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx?

Xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx, xxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx. Xxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxx - xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xx.
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx, xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx'x xxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxxxxx - xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx - Xxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxx xxx.
Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx -xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx, "xxxx Xxxxxx" - xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx, xxxx xx Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xx xxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx, Xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx'x xxxx xxx xxx xxx xxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxx xxxx xxx x xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx - xxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx :

"Xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx 50 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx. . . . Xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx." Xx Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xx xxx xx Xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxx - x xxxxxxxx, xxxx xx xx Xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx'x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xx xxx'x xxxx xx, xx xx xxxxxx xx xxxx xx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx. Xx xx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx. Xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx'x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx, xxxx xx'x xx xx xx xx xxxxxx xx xxx. Xxx'x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx. Xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx'x xxx. Xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx. "Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx?" Xx xxx xxxxx xx xx xxxx. Xxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxx? Xxx xxx xxxx, xxx xxx xxxx? Xxxx xx xxx xx xx xxxx xxxx.

XXXX XXXX XX XXXXXXXXX

. . . Xxx xxxxx Xxxx Xxxx, xxxxx Xxxxxxxxx?

Xxx xxx xxx xx xxxx xxxx? Xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx? Xxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx Xxxxxx xx xxxx xxx Xxxx Xxxx? Xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx? Xx, xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx? Xxx, xx xxx xxx xxx xxx xxxxx. Xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx -xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx.

Xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx - xx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xx - xx xxx xxxx.

Xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx? Xxx xx xx, xxxxx Xxxx Xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx? Xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxx? Xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx? X xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx Xxxxxxx - xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx Xxxx? Xx xxxxx xxxx xxxx? Xxxxx xx. Xxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx. Xx xx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx -xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxx xxxxx xxxx.

Xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx. Xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx - xxx xx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx - xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx.

Xxxx xx xxxx xx xx xxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxx xxxx, xxx xx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx 20xx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxx - x xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxx xx xxxx: xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xx xx xxx xxx.

"Xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx" xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx. Xxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx'x xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx'x xxx xxxxxxxxx xxxx xx, xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx'x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx'x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx'x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx-xxxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxx Xxxxxxxxx'x xxxxx xxx xxxxx. Xx xxx xx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx-xx-xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxx xx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx'x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxx xxx xx xx xxxx xx xxxxx xxx xx xxx, xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx'x xxxxx, xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx'x xxxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xx. Xxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx. Xx 1919 xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx - x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx. Xx xxxxxxxx xx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xx xxx 1920'x xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx 1930'x xx xxxxxx xx. Xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx. Xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xx xxx xx xx, Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx.

XXX 20XX XXXXXXX XX XXX XXXXXXXX XXXXXXX

. . . Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx

Xxxxxxxx xxx 20xx Xxxxxxx. Xx xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx Xxxxxxx'x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx. Xx xxx, xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxx. Xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxx, xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx - xxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx - xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx.

Xxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxx. Xxx Xxxxxxxxxx xx 1776 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xx xx xx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xx xx-xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx 50 xx 100 xxxxx. Xxxx 20xx Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxx, xx xxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xx. Xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx 20xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx: xxx xxxxx xx 2,000,000,000 xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx: xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxxxx: xxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx: xxx xxxxx xx xxx 20xx Xxxxxxx, xx xx xx xx xxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx. Xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx: xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx -x xxxxxxxxxx xx xxx - xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxx - xxx xx xxxx xxxxxx - xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xx xxx xxxxx xxxxx - xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxx "xxxx xxxxxxxx xxxx" - xx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx." Xxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx - xx xxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx - xx x xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxx Xxxxxxx, xxxxx xxx xx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx - xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx -xxxx xxx 20xx Xxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx.

XXXXXXX'X XXXXXX XX XXX XXXXX

. . . Xxx xx xxxxx xx xxxxxxx

Xxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx? Xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx? Xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxxxx Xxxxx xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx 19xx Xxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx Xxxxx Xxx, Xxxxx xxx xxx xx xxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxx - xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xx xxxxx?
Xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx. Xx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx. Xx xxxx xx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx Xxxx xx Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx-xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xx xxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx.

Xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx - xx xxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx.

Xxxxxxxxx -Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx - xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx'x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx: xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxxx Xxxx xx 19xx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx. Xxx xxxx xx xx xx xxxxx xxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx 20xx Xxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xx xx, xx xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xxx xx xxxxxxxxxxx!

Xx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xx xxxx xxx xx xxx xxxxx xxxx, xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 20xx Xxxxxxx - xxx Xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx:

Xxxxx, xxx xxxxxxxx. Xx xx xxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx?

Xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx: xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx - xxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx-xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxx xx xxxx xxx xx xx xxxx. Xxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx, xxx xxxxxx xx Xxxxxxxx [xxx] xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xx. Xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx, xx xxxxx xx Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx. Xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xx xxxx Xxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx - xx xxxx xx xxxx xx xxxxx xx xx xxxx, xxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx. Xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xx Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx 20xx Xxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxx Xxxx Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx. Xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx - xxx xx xxxx, xxxx xx, xxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx - xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxx, xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxx - xxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxx - xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx.
* * *

Xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx - x xxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxx-xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx-xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx xxx Xxxxxxx, xxx xxxx xx Xxxxx, xxx xxxxx xx Xxxxxxx. Xxx xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

Xxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxx xxxx. Xx xxx xxxxxxx xxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx-xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, Xxxxxxx xx xxx Xxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx - xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx 20xx Xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx -xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx - xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx 17xx Xxxxxxx xxx xxx 18xx Xxxxxxx xxx xxx 19xx Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xx xxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx.
    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

54.144.55.253