Første Verdenskrig (1900-1920)


INDHOLDSFORTEGNELSE:

Første Verdenskrig (1914-1918)
    Østrig-Ungarsk ultimatum til Serbien (1914)
    Tysklands ubådskrig: Wilsons tale til Kongressen (16. april, 1916)
    Præsident Wilsons krigstale (2. april 1917)
    USA's krigserklæring til Tyskland (april 1917)
    De 14 Punkter af Woodrow Wilson (1918)
    Folkeforbundet (Versaillestraktaten) (Artiklerne 1-26)

Den russiske Revolution (1900-1920)
    Oktobermanifestet (1905)
    Aprilteserne af Vladimir Lenin (1917)

Krigen i 1914-1915
    Tyskernes behandling af belgiske kvinder (Lord Bryce rapporten, 1915)