Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Bryce-rapporten

Teksten
[Xxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx]

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx. Xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx – xxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx – xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x 48 xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxx Xxxxxx xxxx 60 xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (28. xxxxxx), xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx, ”xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx.”

X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xx xxxxx xx xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, 28. xxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxx Xxxxxxx, xxx Xxxxx, xxx Xxxxxxxx, xxx Xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxx.

Xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

”Xx xxxx xxxx xxxxxxxx,” xxxxxxxxx xx xxxxxxx,” xx Xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx. Xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx..” Xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxx xxxx xxx xxx xx xx.

Xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx: ”Xxx xx xxxx xx xxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx. Xxx xx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx.” Xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxx), xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxx 14. xxxxx 15. xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx:

”Xxxxxx xxx xxxx xxx xxx,” xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,” xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx, xxx xx, xx, xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx, xx xxx xxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx. Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx. Xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxx. Xxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxx.”

X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx 32. xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx: ”Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx,” xxxxx xx xxxx x Xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx: ”Xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxx. Xxxx x Xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx.” Xxx xxx xxxxxx xxx 29. xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx.

Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx, xxx xx x xxxxx; x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx. X xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx éx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xx xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

(1) ”Xxxx xxx xx xxx xxx Xxxxx,” xxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx 5. xxxxxx, ”xx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxx X…, xx xxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx 63 xx xxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

Xxx xxx xxx x xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx: ”X xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx.” Xxxxxxxxx xxxxx xxx xx: ”Xxxxxxx.” Xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxx.”

(2) Xx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx. (Xx xxxxxxxxxxx)
(3) ”23. xxxxxx. Xxx xxx xxx xx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx) xxx xx xx, xxxx xx xxxxx xx. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx – xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx – xx xxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxx xx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx, xx xx xx xxxxx ”xxxxxxxx” xxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx, xx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx. Xxx xxx xéx xxxx xxxxxxx 40 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx: ” Xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx. Xxx xx xxxxxx xxxxx, X xxxx xxxx xxxxx, xx X xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.” Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx.

Xxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx?

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxx xxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx. X xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx:

”Xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx xxx xxxxxx xxx xx Xxxxxxxx. Xxx xxxx xxx xxx xxx. Xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx. Xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xx, xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx xx xx xx xxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx, xx xx xxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xx xx xx. Xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.”

Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx:

”Xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx.”

Xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xx xxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx. X Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X Xxxxxxxx xx Xxxxxx, x Xxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxx, (xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx, xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Publikationsår: 2014

ORIGINALTEKSTEN
[Xxxxx: Xxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, 12 Xxx 1915; xxxxxxxxxxxxx.xxx]

Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx. Xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx - xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx Xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxx, xxxxxxxx xxx 48 xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx.
Xx Xxxxxx 60 xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx 28xx), xxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xx xxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx, "xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx."
Xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (x.x., xxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, 28xx Xxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx. Xx Xxxxxxx, xx Xxxxx, xx Xxxxxxxx, xx Xxxxxxx, xx Xxxxxxxx, xx Xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx-xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx.
Xx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx-xxxxx xx xxx xxxx, xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx Xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx.
Xx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxx, xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.
"Xx xxxx xxx xxxxxx," xxxxxxxx x xxxxxxxx, "xx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, xxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx. X xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx. X xxxx xxxx, xxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxx xx xx." Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx.
X xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx: "X xx x xxxxxx xxxxxx, xxx X xxxxxx xxxx xxxx. Xx xx xxx xxx, xxx xxxxxxxx." Xxxxxxxx, xx xxxx xx xxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx.
Xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx-xx-xx xxxxxxxx (xxxx xxxxx), xxx xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxx xx xxx 14xx xx 15xx Xxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx:
"Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx," xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx, "xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx, xxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx' xxxxxx, xxxx xxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, xxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xx. X xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxx."
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx , xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xx x Xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx 32xx Xxxxxxxx xx xxx Xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx' xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx: "X xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx," xxxx x xxxx xx Xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx. Xx xxxx, "Xx xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxx. Xxxx xx Xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx." Xx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx 29xx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx.
Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx. Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx.
Xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx; xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx.
Xx xxxx xxxx xxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxx Xxxxxx xxxx.
Xxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx xx xxxx Xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx-xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx x Xxxxxxx xx x Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
(1) "Xxxx xxxxxx xx xxx xx Xxxxx," xxxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx 5xx, "X xxx x xxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxx-xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx. Xxx xxxx xxx X..., xxxx xxxxx xxxxx-xxxxx, xxx x xxxxxxxxx xx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx Xxxxxx.
Xxx xxxx xxxxxx xxx xxx'x xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx, 'Xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx.' Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx, 'Xxxxx.' Xx xxxx xx, xxx xxxxxxxxxxx X xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxx."
(2) Xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx Xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx. (Xxx xxxxx)
(3) "23xx Xxxxxx. X xxxx xxxx xxx xxxxxxx (xxxxx xxxxx) xx xxx xxxx xx xxxxx xxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx Xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x Xxxxxx xxxxxx--xx xxxxxxx xxx xxx xxx--xxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx, xxxxx xxx xx xxxx xxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx "xxxxxxx xx" xxxxxx xx xxxxxx.
Xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx, xxx xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx'x xxxxx. Xxx xxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xx xxx Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xx xxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx. Xx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxx. Xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx 40 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx: "X xx xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx. Xxxx x Xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx." Xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxx xxxxx-xxxxx xxx x xxxxx'x xxxx xx xxx xxx.
Xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx?
Xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx-xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx:
"Xxx xxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx X xxxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxx'x xxxxx xx Xxxx Xxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxx xx. X xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx X xxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxx X xxxxx xxx xxx, xxxx xxx xx x xxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx. Xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xx xx xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx. Xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx; xxx xx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx'x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx."
Xxxxx, xx xxxxx, xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxx xxx Xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx Xxxx Xxxx xx Xxxxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx:
"Xx xxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxx X xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxx."
Xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx.
Xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, xx Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xxx-xxxxxxx xx xxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xx xx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx.
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

18.207.132.226