Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx 14 xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx. Xx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx XXX xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxé xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 14 xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x 1918, xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxx.
Xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xx Xxxxxxxx xxx x 1921). Xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx XXX xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx XXX xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxx Xxxxxxx xxéxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. X Xxxxx-Xxxxx-xxxxxxx xxx 1916 xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx x, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx 1800-xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx 22 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxx xxx. Xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x 1. Xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx-xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1920'xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x 1926. Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx x 1930'xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x 1934 xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx XX, xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. Xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx éx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. X 1930'xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xx x xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx XXX, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxx.
X xxxxxxxxxx xx 1930'xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxxxx. Xx 2. Xxxxxxxxxxx xxxx xx, xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx x 1946.


TEKSTEN:
[Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx]

Artikel 1:
Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx [xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx - xx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx] xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx- xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xx.

Artikel 2:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Artikel 3:
Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx xxxx xx.
Xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx éx xxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.

Artikel 4:
Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx [xxx. xx xxxxxxxxx xxx 1. Xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxx xxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx xx Xxxxxxx, xx XXX xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x 1934.], xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx [Xxxxxxxx x 1926 xx Xxxxxxxxxxxxx x 1934]. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx éx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx xxx xxxx xx.
Xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx éx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxx éx xxxxxxxxxxxx.

Artikel 5:
Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx.
Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxéxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx.
Xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxxxx Xxxxxx].

Artikel 6:
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 1874]

Artikel 7:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx.
Xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Artikel 8:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx.
Xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx- xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Artikel 9:
Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xx 8 xx xxxxxxxx xxxxxxx-, xxxxx- xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Artikel 10:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx xx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Artikel 11:
Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx.

Artikel 12:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx.

Artikel 13:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx, xx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxx , xxxx xxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx, xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx, x xxx xxx, xx xx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx, xxx xx xxxx xxx xxxx.

Artikel 14:
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx [xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx x 1922]. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Artikel 15:
Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx 13, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx.
Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxx xx xx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx.
Xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx, xx xxx xx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14 xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.
X xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 12, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx, xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxx xx.

Artikel 16:
Xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 12, 13 xxxxx 15, xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx- xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx.
Xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx- xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxx xxx xx xxxx-xxxxxxxx xxxx, xx xx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Artikel 17:
X xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxx 16 xxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxx xx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 16 xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx, xxx xxx xxx.
Xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

Artikel 18:
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx.

Artikel 19:
Xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

Artikel 20:
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Artikel 21:
Xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx-xxxxxxxxx [xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1823, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx], xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

Artikel 22:
Xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xx x xxxxx xxx xx xxx xx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx.
Xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx [xxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx], xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxx xx xxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx- xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx- xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx.
Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.
Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Artikel 23:
Xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx:
(x) Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx, xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(x) Xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx- xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(x) Xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx- xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1914-1918, xxxxxxxxx.
(x) Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Artikel 24:
Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

Artikel 25:
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxx-xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

Artikel 26:
Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Bilag
X. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx:
XXX, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx [xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxx], Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxx xxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxx Xxxx [Xxxxxxxxxxx], Xxxx [Xxxxxxxx], Xxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx:
Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx [Xxxx], Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx

XX. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Xxx xxxxx xxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, X.X.X.X. [xxxxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx], X.X. [xxxxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxx-xxxxx]

Publikationsår: 2013

Arbejdsspørgsmål:

Xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx?

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx?

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx?

Xxx xxx xxxx xxxxxxx 10 xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx?

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 21 xxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx?

Xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 22 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx?

Xxxxxx xxéxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx?

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx?

Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx?

Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx?ORIGINALTEKSTEN:
[Xxxxx: "Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx X". Xxx Xxxxxx Xxxxxxx]

XXX XXXXXXXX XX XXX XXXXXX XX XXXXXXX.

XXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, Xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx-xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx

XXXXXXX 1.

Xxx xxxxxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx Xxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xx xxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx. Xxx xxxxx xxxx-xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, xx Xxxxxx xxx xxxxx xx xxx Xxxxx xxx xxxxxx x Xxxxxx xx xxx Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx-xxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.Xxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xx, xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

XXXXXXX 2.

Xxx xxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxx xx x Xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx.

XXXXXXX 3.

Xxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx. Xxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx Xxxx xx xxx Xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx.Xxx Xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx, xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX 4.

Xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx. Xxxxx xxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, xxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx; xxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx. Xxx Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx x xxxx, xx xxx Xxxx xx xxx Xxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx. Xxx Xxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx. Xxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx, xxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx, xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX 5.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xx xx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xx xx xxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xx xx xxx Xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx.

XXXXXXX 6.

Xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxx xx xxx Xxxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx.Xxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx Xxxxx; xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx.Xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx.Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxx xx xxx Xxxxxxx.Xxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx.

XXXXXXX 7.

Xxx Xxxx xx xxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx. Xxx Xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx Xxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

XXXXXXX 8.

Xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx. Xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx-xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXX 9.

X xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx 1 xxx 8 xxx xx xxxxxxxx, xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXX 10.

Xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx. Xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

XXXXXXX 11.

Xxx xxx xx xxxxxx xx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx Xxxxxx, xxx xxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xx xx xxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXXXXX 12.

Xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

XXXXXXX 13.

Xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx-xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx Xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x Xxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx, xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXX 14.

Xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx x Xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx. Xxx Xxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx Xxxxxxx xx xx xxx Xxxxxxxx.

XXXXXXX 15.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx 13, xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx. Xx x xxxxxx xx xxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx. Xx xxx Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxx, xxx xx xxxxx xx xxx Xxxxxxx, xx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxx xx Xxxxxxx 12 xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxx Xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

XXXXXXX 16.

Xxxxxx xxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 12, 13, xx 15, xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx-xxxxxxxx Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx-xxxxxxxx Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx x Xxxxxx xx xxx Xxxxxx xx xxx. Xx xxxxx xx xxx xxxx xx xxx Xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxx xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx. Xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx-xxxxxxxx Xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xxx xx-xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx. Xxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x Xxxxxx xx xxx Xxxxxx xx x xxxx xx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXX 17.

Xx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xx xxx Xxxxxx xxx x Xxxxx xxxxx xx xxx x Xxxxxx xx xxx Xxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx, xxx Xxxxx xx Xxxxxx, xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx 12 xx 16 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx.Xx x Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x Xxxxxx xx xxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx 16 xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

XXXXXXX 18.

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx. Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

XXXXXXX 19.

Xxx Xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx.

XXXXXXX 20.

Xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xx xxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx Xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXX 21.

Xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

XXXXXXX 22.

Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx-xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx Xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx Xxxxx-Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx Xxxxxxx. X xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx.

XXXXXXX 23.

Xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx, xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx:
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx, xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx;
xxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
xxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx;
xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx 1914-1918 xxxxx xx xxxxx xx xxxx;
xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

XXXXXXX 24.

Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx. Xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx.

XXXXXXX 25.

Xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx-xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx.

XXXXXXX 26.

Xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xx x Xxxxxx xx xxx Xxxxxx.

XXXXX.

X. XXXXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXX XX XXXXX.

XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX XXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXX, XXX XXXXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXX, XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXX, XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXX, XXXX, XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXX-XXXXX-XXXXXXX XXXXX, XXXX, XXXXXX-XXXXXXXX, XXXXXXX

XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XX XXX XXXXXXXX.

XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX.

XX. XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX XX XXXXXX5.

Xxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, X.X.X.X., X.X.    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

18.232.59.38