Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

Xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 1917 xxxxx XXX'x xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx (1856-1924), xxxxxxxx xxxx xx, xxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx.

Teksten:
(Xxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx)

XXXXXXX XX XXX X XXXX

Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, 2. xxxxx, 1917

Xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx:

Xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx.
Xx xxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x Xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx, x xxx xxxxxxx, xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx, xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxx, xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx; xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx, xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxx xxx. Xxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx. Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx; xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xx xx xxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxx xx xx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx: xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx, xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx, xxx xx x xxxx xxx xx xxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx Xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx; xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx; xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xx x xxxx xxx Xxxxxxxx xx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx 500.000 xxxx, xxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxx xx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, - xxx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, - xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxx Xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xx xx x xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xéx.
Xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxéxx, xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxx. Xxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxx xx xxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx. Xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx. Xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xx, xxx xxx xxxxxx xx, xx xxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxx 22. xxxxxxxxx xxxxxx.; xxx xxxxx, xxx xxx xxxxx x xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxx 3. xx xxx 26. xxxxxxx. Xxxx xxx xx, xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx. Xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx x xxxxx xxxx. Xxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx x Xxxxxxx? Xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx. Xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx Xxxxx Xxxxxxx.

Xx xx xx xxxx, xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx, xx, xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx; xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx éx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx (xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxx xxx), xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx. Xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx, xx x xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx; xx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Xx xx xxxxx, xx xx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx: xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx.
Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxx xxx, xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx.

Xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx. Xxx xxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx-Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxx xxx xxx x xxxxx xxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxx, xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx.

Xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxx xxxx. Xx xx, xxx xxx xxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx – xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx, xx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx – xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xx xx, xx xxxxxx xx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xx, xxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxx, xxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxx xxxxxxx. Xxx xx, xxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx. Xxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx, xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx – xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xx, xx xxx xxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx. Xxxx Xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxx xxxxx.

Publikationsår: 2013

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xx XXX'x Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx?
2. Xxx XXX'x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.


Originalteksten:
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxx: ”Xxxxxxxxx Xxxxxx'x Xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx”. Xxxxxxx 1918.

XXX XX XXXX XX XXX

Xxxxxxxxx Xxxxxx'x Xxxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xx xxx Xxx Xxxxxxxx, Xxxxx 2, 1917

XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXX:

X xxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx X xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.
Xx xxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx Xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx, xxx xxxxx Xxxxx xx xxxx xxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
X xxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx. X xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xx, xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx-xxxxxxxxxx, xxx, xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx; xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx. Xxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xx xx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx. Xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx. Xxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx X xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx-xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx X xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx. Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx; xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx; xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx: xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx.

Xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx X xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx X xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, X xxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx; xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx; xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxx.

Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx Xxxxxxx, xxx, xx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx'x xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, X xxxx, xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxx xxxx, X xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.
Xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx, - xxx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx, - xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx. Xx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx, xxx X xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx. X xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx X xxx xx xxxx xxxx X xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx-xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx; xxx xxxx xxxx X xxx xx xxxx xxxx X xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx-xxxxx xx Xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx, xx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx. Xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx. Xxxx-xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxx xx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx'x xxxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx; xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx.

Xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx? Xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx Xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxx; xxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx. Xxxx xx x xxx xxxxxxx xxx x Xxxxxx xx Xxxxx.

Xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx; xxx xx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx (xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx), xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx x Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx; xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx. Xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx. Xx xxx xxxx, xxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx. Xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx.
Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx, X xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx.

X xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx. Xxx Xxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx-Xxxxxxx; xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxx, xxx X xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

Xx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx. Xx xxx, xxx xx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xx-xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx – xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxx, xxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx Xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx. Xxxx xxx, xxxx xx xxxx, xx xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xx xx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; xxx, xx xx xxxxx xxx xxxx xx xxx, xx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.
Xx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx, xxxxx X xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxx, xx xxx xx, xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx. Xx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx – xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Xx xxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xx xx xxxxx.
    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

44.192.25.113