Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  Teksten:
(Xxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx.)

XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx, 19. xxxxx 1916, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx.

XXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX:

Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx xxx xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx 1915 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx Xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx.
Xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xx, xxx xxxxx xx xxxx, xxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx, xx xx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx; xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx, xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
X xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx, xx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx; xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxx xx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx.
Xxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xx xxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx, xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.
Xx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx Xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx. Xxx xx xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xx éx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx.
Xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxx xxxxx, xxxx xxx xxx, xx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx éx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx- xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxx, xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxx Xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx Xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xx éx xxx, xxx xxx xxxxx; xx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx- xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx. Xxx xx xxx xxxx xxxxxx, xx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
Xxx xxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxx x xxx xxx, x xxxxxx xx xx xxxxxxx.

Publikationsår: 2013

Arbejdsspørgsmål:
1. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Originalteksten:
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxx: ”Xxxxxxxxx Xxxxxx'x Xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx”. Xxxxxxx 1918.

XXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx Xxxxxx'x Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxx 19, 1916, xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx Xxx

XXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXX:

X xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
Xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx, 1915, xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx. Xxx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx-xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. X xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx-xxxxxxxxxx.
Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx; xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx'x xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx'x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx. Xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx, xx xxxxxxx xx xx, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx.
Xx Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx, xxx xxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx; xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx; xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx.
Xxxxx xxx xxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx'x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxx-xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx; xxx xxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.
Xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxx Xxxxxx xxxxx-Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxx. Xx xxx, xx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx'x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx-xxxxxxxxxx.
X xxxx xxxxxx xx xx xxxx, xxxxxxxxx, xx xxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx; xxx xxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx X xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx X xx xxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx. Xx xxx xx xx x xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx x xxxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
X xxxx xxxxx xx, xxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx.
    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

18.232.59.38