Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1920’xxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxxxxx – xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x.x. – xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1920’xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx Xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x 1929.

TEKSTEN:
[Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx]

Xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx [xxxxx]xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xx xxx xx x xxxxxx xxxx, xx xx xxxx xx xxx, xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx...
Xxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx. Xx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx – xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx.
Xxxxxxxxxx [xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. X-xxxxxx] x xxxxx xxxx xxx x xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. 10.000 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxx 1,5 xxx. xxxxxxx xxxx. Xx Xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx éx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xx. Xxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

Vi er knap nok begyndt
X xxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx, xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx 10.000 xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x Xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx – xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx – xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx. Xxx xxxx, xx xx xxxx xxx xx xxxxxxx, xx xxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xx.
Xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 1907 xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx 15 xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx 20 xx xxxxx. 15 xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx 180 xxxxxxx xx xxxx. Xx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx 3.600 xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx 80.000 xxxxxxx [xx. xxxxxxxx]. Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx 80.000 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 400 xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx 400 xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx 15 xxxxxxx.
Xxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx 23 xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx 15 xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx – xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx 80.000 xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 400 xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxx. Xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx, xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx.
Xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx: Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxx xxx, xx Xxx xxx 200 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xx xxx x xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx. Xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx? Xx xxxxxx xxx xxx xx xx xxx, xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx. Xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx.
Xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx. Xxx xx xxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx – xxxxx xxx xxxx xxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xxx.
Xxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxx 1000 xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxx. Xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxx xxxx Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
Xxx xxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxx xx Xx Xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx. X 1923, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xx 80 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx 33 xxx. xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 28 xxx. xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx éx [x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx] xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx.

Fra 25.000 til en million
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx 25.000 xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxx xxx xx xxx. xxxxxxx xxxx.
Xx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx]; xxx. xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx. Xxxxx xxxxxx [xxx. xxxxxxxxxxx xxxx] xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx – xxx xx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx – xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx.
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx Xxx xxxxx 200 xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 300 xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx 500 xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xx Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx-xxx. Xxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx 500 xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx-xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx.
Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx-xxx. Xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx, xxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx x xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Konstruktiv opsparing
Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx Xxx xxxxx xxxxxx xxx 500 xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxx, xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxx xxx xxx, xxx xx.
Xxxx xxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx. Xxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxx. Xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxéxx. Xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx.
Xxxx xxxxx xx xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx – xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xx, xx xxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx, xxx xxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx.
Xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxx xx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx. Xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xx xxxxxx xx xx xxxxx xxéxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx – xxx. xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx [xxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx] xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx – xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx. Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xx xxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx.
Éx, xxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx xx, xxx xxxx xxx xxx, xxx xxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx. xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx., xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx. xx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx.
Xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xx xxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxx.
Xxx xx xxxxx xx xx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxxxx xxxx xxx xx xx xx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx – xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Gavnlige lån
Xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.
Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxx, xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx – xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx – xxxxxxx xx xxx, xxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxx x xxx, xx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxx éx xx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xx x xxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxx, xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. xxx. Xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx.

Vejen til velstand
Xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxéxx xx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xx xx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx. xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx. xx – xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx [xxxxxx] xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx, xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxx xxxx xx xxx xx xxxxx xx. Xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx, xx xx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx – xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx – xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Publikationsår: 2012

Arbejdsspørgsmål:

Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 1920’xxxx x XXX?

Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxx?

Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x 1929, xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx?

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx?


ORIGINALTEKSTEN:
[Xxxxx: ”Xxxxxxxxx Xxxxx xx Xx Xxxx: Xx Xxxxxxxxx xxxx Xxxx X. Xxxxxx” xx Xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxx’ Xxxx Xxxxxxx, xxxxxx 1929]

Xxxxx xxxx xx, xx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxx xxxx x xxx xx xxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx – xx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. . . .
Xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxx xx xx xxx xx. Xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx - xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx. Xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx.
Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx. Xxx Xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxx-xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xx xxx xx xxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx, xxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX

Xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. X xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx X xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx.
Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx X xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xx. Xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx 1907 xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx. Xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx-xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx 6 xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx-xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx – xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xx xxxxx. Xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xx xxxx xx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx X xx xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xx xx xxxx.
Xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx: Xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
Xx Xxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx'x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx. Xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx? Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xx xxxx. Xx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx.
Xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx. Xx xx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xx x xxxxxx – xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxx.
Xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxx x xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxx xx Xxx'x xxxxx xxxx xx xxxxxx.
Xxx xxxx xxxx X xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxx xxx Xx Xxxx xxxxxxxxx. Xx 1923, xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx, xx xxxx, xx xxx xx Xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx.

XXXX $ 25.000 XX X XXXXXXX

Xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxx xxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx. Xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx' xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx-xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx X xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx-xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx – xxx xxxxxxxxx – xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxx.
Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx Xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx Xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxxx-xxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx-xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx'x xxxxxxxx. Xxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx'x xxxxxxxxxx.

XXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx, xx xx xxxx, xx xxxx xxx-xxxxxxxx. Xx Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx' xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx Xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xx.
Xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx, xxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxx. Xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx.
Xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx, xxx, xx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxx'x xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx.
Xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxx xx x xxxx xx xx xxxxxxxx, xx xx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx'x xxxxxx xxx xxxx xxx'x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx'x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx. Xx xxx xxxx x xxxx – xxxx xx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx – xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xx xxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx; xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxx 4 xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx 6 xx 7 xxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx; xx xxxxx xx xxxxx 3 xxx xxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx.
Xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx – xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx.
Xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xx x xxxxx. Xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx. Xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx – xxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx .

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx-xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx.
X xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx, xxx xxxx X xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx X xxxx. Xx x xxxxxxxx X xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx X xxxx, xxx X xxx xxx xxxx xxxx.
Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx'x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx.
Xxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx – xxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xx xxxx – xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx. Xx xxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx, xx xx xxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xx xxx xx. Xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx.

XXX XXX XX XXXXXX

Xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx. Xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxx xx, xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx – xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx'x xxxxxxx xxxxxx – xxxx xx xxxx xxx xxxx – xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx. Xxxx xxx xx x xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxx xx xx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx - xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx.
Xxx xxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
    Relevante tekster 

www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

18.207.157.152