Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

Xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxx. Xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxx xxxxx (xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx-xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxx xxx xxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xx xx xx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxxxx Xxx Xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

TEKSTEN:
[Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx]

Xxx xx xxxxxx xx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xx xxx xxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx – xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx. Xxx xx xxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx.
Xxxx xxx xx X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx. Xx xxxxxx xxx, Xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx; xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx; xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, xxx. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxx xxx, xx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx; x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xx, xxxx xx xxxxx xx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxx xx xxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx, xxx xxx xxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx, xx xx xxxx x xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxx x xxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx. Xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx-, xxxxxxxx- xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx- xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx, xxx xxxx xxx xxxx xx xxxx xx xxx. Xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.
Xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx, xx xxx xxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx, xx xxx xxxxxx xxxxx.
Xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx [xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx]. Xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx Xx Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx – xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx.
Xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xxxxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx – xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx.
Xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xx xxxxxx xx xx, x xx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xx xxxx xxxx xxx xxxx, xxx xx xx xxxx xx xxxx; xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx, xx xx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx, xx xxx xxxxxx xx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxx, x xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxx. Xxx xxx xxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx.
Xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx, xx x xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx – xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.
Xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxx, xxx xx xxxxx.
X xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxxx. Xx Xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xx. Xx Xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx.

Publikationsår: 2013

Arbejdsspørgsmål:

Xxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx?

Xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx?

Xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx?

Xxx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx, x Xxxxxxxxxx xxxxxxx?

Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxx xxxx xxxx?


ORIGINALTEKSTEN:
[Xxxxx: ”Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx X. Xxxxxxxxx”. Xxx Xxxxxx Xxxxxxx]

X xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx X xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xx, xxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx--xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. X xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx.
Xx xxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxx Xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx; xxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx; xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx; xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx.
Xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx. Xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx'x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx.
Xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxx-xxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx; xx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx.
Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx xxxx xx xx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxx, xxx xx xxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx. Xxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx. Xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx. Xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx. Xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. Xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx; xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx'x xxxxx, xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx X xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx--x xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xx xx xxx xxx xx xxxxxxxx. Xx xx xxx xxxxxxxxx xxx. Xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx X xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx--xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxx xx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx-- xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xx X xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx; xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxx; xxxx xx xx xxx xx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx, X xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx. Xxxx X xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, X xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xx xx xx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx. Xxx xx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
X xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, X xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxx xx xxx xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, X xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx. X xxxxx xxx xxx Xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx--xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxx.
Xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx X xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx. X xxx xx xx xxxx.
Xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx. Xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
Xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx X xxxx xx.
Xx xxxx xxxxxxxxxx xx x Xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx Xxx. Xxx Xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xx. Xxx Xx xxxxx xx xx xxx xxxx xx xxxx.
    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

18.204.56.185