Krigsoptakten i Europa


INDHOLDSFORTEGNELSE:

Antikominternpagten mellem Nazityskland og Japan (25. november, 1936)
Antikominternpagten tilsluttes af Italien (6. november 1937)
Hossbach-protokollen
Operation Otto (militær instruks for indmarchen i Østrig, 11. marts 1938)
Lov om Østrigs tilslutning til Tyskland (Anschluss, 13. marts 1938)
Kritik af den tysk-britiske flådeaftale (Winston Churchill, 25. januar, 1939)
Münchenaftalen (29. september 1938)
Fred for vor tid mellem Hitler og Chamberlain (30. september 1938)
Forsvar af Münchenaftalen af Neville Chamberlain (oktober 1938)
Britisk garanti til Polen af Neville Chamberlain (31. marts 1939)
Molotov-Ribbentrop pagten (23. august 1939)
Hemmelig tillægsprotokol Molovtov/Ribbentrop (23. august 1939)
Tysk-sovjetisk grænseaftale Molotov/Ribbentrop (28. september 1939)
Fortrolighedsprotokol Molotov/Ribbentrop (28. september 1939)
Hemmelig tillægsprotokol I Molotov/Ribbentrop (28. september 1939)
Hemmelig tillægsprotokol II Molotov/Ribbentrop (28. september 1939)