Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

Xxxxx xxxx xxxxxxx x Xüxxxxx xxx 29. xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxx 3. xxxxxxx 1938, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx Xüxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx (Xxxxxx) xxxxxxxxxx.


TEKSTEN:
[Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx]

Xxx xxx xxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xüxxxxx x xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxx [Xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx] xx xx xxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx: Xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxx xxxxx Xxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx [xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxx 15. xxxxxxxxx 1938]. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx. Xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx, xxx xxx xxxxx, xx, xx xxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx...
...Xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx [xxx Xüxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx Xxx Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx] xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xxx xxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.
[Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx: ”Xxxx” xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx]
Xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx. Xxx xxx, xxx xxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx.
[Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx: ”Xxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx.”]
Xxx xxxxx x xxxxx Xxx’ xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xx Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx.
Xxxxx, xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxxx xxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx.
Xxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx, x Xüxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx [Xxxxx Xxxxxx] x xxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxx, xx Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx éx xxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx... Xxx xxxx xx Xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx éx xxxxxx xxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx. Xxx xxx xx Xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx [xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx], xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx. Xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx.
Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx; xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx [”xxxxxxxxxxx”], xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx.

Publikationsår: 2013

Arbejdsspørgsmål:

Xxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x Xüxxxxx?

Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx?

Xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xx xxxx, xxx xxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx, xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx?

Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx ”Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”. Xxx xxx xxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx?

Publikationsår: 2013

ORIGINALTEKSTEN:
[Xxxxx: Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx 339 (xxxxxxx 1938)]

Xxx Xxxxx Xxxxxxxx:
Xxxxxx X xxxx xx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxx, X xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx X xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxx: Xx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxx. Xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx; xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. . . .
. . . Xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx [xxx] xxxxxxxxxxxxx [xx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx] xx x xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx. Xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx, X xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
[Xxx. Xxxxxxx: Xxxxx.] X xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx. Xxx xxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx. Xx. Xxxxxxxxx: Xx xx xx xxxxxx xx xxx xx.
Xxx Xxxxx Xxxxxxxx: X xxx xx xxx xxxx xx xxxx Xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx.
Xxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xx xx xx xxxx xxx xx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx. . . .
X xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx X xxxxx xxxx xx xxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx, X xx xxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx. Xxxx xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx, . . . X xxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxx, xx Xxxxxx xxx xx Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxx X xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx. X xxxx xxx Xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx X xx xxxx xx xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx X xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx X xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx X xxxx xx Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx X xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx.
Xxxx xxxxx X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xx, X xxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx.
    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

18.207.132.226