Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

Xxx xxx xxxx Xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxx-xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxx. Xxx xxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx, xx Xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx. Xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx.
X Xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxx xxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx. Xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx Xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxx.
Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx.
Xxx 21. xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx. Xxx 23. xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxx xx xxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxx.
Xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx, xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx.

TEKSTEN:
[Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx]

Ikke-angrebspagt mellem Tyskland og Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xx XXXX, xx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx XXXX x xxxxx 1926, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx X: Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx XX: Xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxx XXX: Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx XX: Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx.

Xxxxxxx X: Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx XX: Xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx.

Xxxxxxx XXX: Xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx, x. 23. xxxxxx 1939

Xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx Xxxxxxxxxx

Xxx XXXXĺx xxxxxxxxx xxxxxxxx
X. Xxxxxxx

Publikationsår: 2013

Arbejdsspørgsmål:

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx xxxxxx (23. xxxxxx 1939) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx; Xxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (28. xxxxxxxxx 1939), Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.


1. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx?

2. Xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx?

3. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 28. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx 23. xxxxxx?

4. Xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx?

5. Xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx-xxxxxxxxxxxxx xxx xxx 23. xxxxxx xx xxxxxx- xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx 28. xxxxxxxxx?


ORIGINALTEKSTEN:
[Xxxxx: ôXxx xxxxxxx-xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxö. XX-Xxxxxx.xx]

Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx, xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxx XxXXX xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxńxxxxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx 1926 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxx XxXXX xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx 1

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx▀xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xńxxxxx, xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 2

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx▀xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx▀xxxx Xxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxŘxxxx.

Xxxxxxx 3

Xxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx▀xxxxx Xxxxx xxxxxx xŘxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx XŘxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx Řxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxŘxxxx.

Xxxxxxx 4

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx▀xxxxx Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx Xńxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 5

Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx▀xxxxx Xxxxxx Řxxx Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx▀xxxx xxx xxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x÷xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 6

Xxx xxxxxxńxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxx Xxxxx xxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xx▀xxxx, xx▀, xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx▀xxxxx Xxxxx xxx xxx Xxxx xxx Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xŘxxxxx, xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xŘx xxxxxxx xŘxx Xxxxx xxxxńxxxxx xxxx.

Xxxxxxx 7

Xxx xxxxxxńxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x÷xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx, xx 23. Xxxxxx 1939

XŘx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx
xxx. xxx Xxxxxxxxxx

xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx XxXXX
xxx. X. Xxxxxxx
    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

18.207.132.226