Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


TEKSTEN
(Xxxxxxx xx Xxx Xxxx)

Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx, xxx xxx xxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxx, xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

1. Xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2. Xx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

5. Xxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx x Xxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

6. Xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx.

7. Xx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx-xxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xx xxxxx.

8. Xxxxxx xxxx-xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx, xx xxxx xxxx-xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx 2. xxxxxx 1914, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx.

9. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

10. Xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx.

Xx xxxxxx xxxxxx:

11. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

12. X xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx.

13. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

14. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

15. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

16. Xx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx.

17. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx.

18. Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx. xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxx.

19. Xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx.

20. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

21. Xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

22. Xx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

23. Xx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx, xx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxx-xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx.

x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxx-xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx.

24. Xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx: Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

25. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx: xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxx.

XŘxxxxx, xxx 24. xxxxxxx 1920.


Publikationsår: 2013

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx?

2. Xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx?

3. Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx?

4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx?

5. Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx?ORIGINALTEKSTEN
[Xxxxx: Xxxxxxxxxxxxxx XXXXX; xxxxxxxxxxxxxx.xx]

Xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxx. Xxx XŘxxxx xxxxxx xx xx, xxxx Xxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx Xxxxx, xx xxxxx xŘxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx xxx÷xxxxxxx.

1. Xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx▀ xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx X÷xxxx xx xxxxx Xxx▀-Xxxxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxŘxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxńxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xx. Xxxxxxx.

3. Xxx xxxxxxx Xxxx xxx Xxxxx (Xxxxxxxx) xxx Xxxńxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx÷xxxxxxxxŘxxxxxxxxxxx.

4. XxxxxxxŘxxxx xxxx xxx xxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx, xxxx XŘxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx. Xxxx Xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxx xxxxx XxxxxxxŘxxxx xxx, xxxx xxx xxx Xxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxx x÷xxxx xxx xx▀ xxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxx Xxxxx, Řxxx XŘxxxxx xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx XxxxxxxŘxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx, xx▀ xxxxx ÷xxxxxxxxxx Xxx, xxxxxxxŘxxxx xxxxxxx Xxx, xxxxxx xx xx Xxxxx, Xxxx xxxx Xxxxxxxx xxx xxxxx XxxxxxxŘxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx xxxńxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx XŘxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xńxxxxxxxxx.

7. Xxx xxxxxxx, xx▀ xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxx xŘx xxx Xxxxxxx- xxx Xxxxxxx÷xxxxxxxxx xxx XŘxxxx xx xxxxxx. Xxxx xx xxxxx x÷xxxxx xxx, xxx Xxxxxxxxx÷xxxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxxńxxxx, xx xxxx xxx Xxxxx÷xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxx-XxxxxxxŘxxxx) xxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx, xx▀ xxxx Xxxxx-Xxxxxxxxx, xxx xxxx 2. Xxxxxx 1914 xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxx XxxxxxxŘxxxx xŘxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxx Xxxxxxx xxxxx XxxxxxxŘxxxxx xx▀ xxxx, xxxxxxx xxxx x÷xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxx Xńxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx▀xx, xxxxxxx xx▀ xx Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxx:

11. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx- xxx xŘxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx!

12. Xx Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxx xxx Xxxx, xxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx, xx▀ xxx xxxx÷xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx.

13. Xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxx) Xxxxxxxx.

14. Xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxx▀xxxxxxxxx.

15. Xxx xxxxxxx xxxxx xxx▀xŘxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx-Xxxxxxxxxx.

16. Xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxx▀-Xxxxxxńxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxńxxxxx XxxŘxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx xxx Xxxxx, xxx Xńxxxx xxxx Xxxxxxxxx.

17. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XxxŘxxxxxxxx xxxxxx▀xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx xŘx xxxxxxxŘxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx.

18. Xxx xxxxxxx xxx xŘxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx Xńxxxxxxx xxx Xxxxxx-Xxxxxxxxx xxxńxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx. xxxx xxx xxx Xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx XŘxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx.

19. Xxx xxxxxxx Xxxxxx xŘx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x÷xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxx.

20. Xx xxxxx xńxxxxx xxx xxxx▀xxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx x÷xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxx xxx XxxxŘxxxx xx xŘxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxx÷xxxxxxx, xxx xxx Xxxxx xŘx xxxxx xxŘxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx. Xxx Xxxxxxńxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx▀ xxxxxxx xxx xxx Xxxxxx xxx Xxxxxńxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxx (XxxxxxxŘxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx XŘxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx.

21. Xxx Xxxxx xxx xŘx xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx Xxxxxx xxx Xxxxxx xxx xxx Xxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx XxxxxxxŘxxxxx xxx x÷xxxxxxxxxx XxxŘxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx- xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx÷▀xx XxxxxxxŘxxxxx xxxxx xxxx xxx x÷xxxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxxx xxxxxńxxxxxxxxx Xxxxxxx.

22. Xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx X÷xxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx.

23. Xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxx▀xx xxxxxxxxxx XŘxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxx. Xx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx÷xxxxxxx, xxxxxxx xxx, xx▀
x) xńxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxx xŘxxxx.
x) Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxŘxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxŘxxxx. Xxx xŘxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
x) Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx-Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx Xxxxxx xŘx Xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx▀xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxx.
x) Xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxx▀xx, xxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx Xxxxx- xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx▀ xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxŘxx xxx xxx Xxxxxx▀xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx▀xx.

24. Xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx÷xxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxńxxxxx xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx- xxx XxxxxxxxŘxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx▀xx.
Xxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxx xxxńxxxx xxx xŘxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xx▀xx xxx xxx xxx Řxxxxxxxx, xx▀ xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx:
Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx

25. Xxx XxxxxxŘxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxńx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Řxxx xxx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

44.192.25.113