Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Teksten:
Xxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx.


19. xxxxxxxx 1932

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxxxx!

Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxx xx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx 6. xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx, xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx, xxx xx xxx xx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx, xxx xxx ľ xxx xxx xx xxx ľ xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx Xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxx xxxx.

Xxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. Xx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx xx-xxxxxxx xxxxx.

X xxxx xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx)
Xxxx Xxxxxxxx xxx Xxxx÷xxx, X÷xx (Xxxxxxx)
Xxxxx Xxxxxxx, XŘxxxxx (Xxxxxxxxxxxx, (Xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx (Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx (Xxxxxxx)
Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx (Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx)
Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx (Xxxxxxxxx)
Xxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx (Xxxxxxx)
Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx (Xxxxxxxxx, Xxxxx)
Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx)
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx)
Xx. Xxxxx XŘxxxxx, Xxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxx)
Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxx Xxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxx)
Xxxxxx Xxxxxxx, X▀xxxxxx/XŘxxx. (Xxxxxxxxxxxxx)
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx)
Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxx)
Xxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxx)
Xxxx Xxxxxx Xxxxx xxx Xxxx-Xxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx. Xxxxxxxxxx)

Publikationsår: 2015

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx?

2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx?

3. Xxxx xxxx xxx xxxxxxx?

ORIGINALTEKST
Xxxxx: XX-Xxxxxx - Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: xxxx://xxx.xx-xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx


19.11.1932
Xxxxxxx xŘxxxxxxx Xxxx÷xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxńxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xŘx xxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx
Xx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxńxxxxxx!

Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx▀xx Xxxxx
xxx xxxxxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxx
Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxńxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx Xxxx
Xxxxxxxxx xx xxx XŘxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxńxxx xxxxxxxxx
xxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxŘ▀x. Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxńxxxxxx Xxxxxxxxx,
xxx xxx xx xxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx Xxńxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx.

Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx 6. Xxxxxxxx x. X.
xxx xxxxxxx, xx▀ xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx
xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx
xxxxxxxxxx, xŘx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx XxŘxxx xx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxx, xx▀
xxxx xxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx - xxx xx
xxxxxxxxx xx▀ - xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxńxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx Xxxx
Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xŘx
xx▀xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x÷xxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx, xx▀ xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx
xx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx.

Xx xxx xxxx, xx▀ xxxx xxx ÷xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx÷xxxx xxx xxxx xńxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx▀. Xx xxx
xxxx xxxx xxxx, xx▀ xxxx Xxxxxxxxxxxńxxxxxxx, xxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx÷xxxx xxxxxxxx xxx, xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx÷xxx xxxx.

Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xŘx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx,
Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx▀ xxx
Xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxŘxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx
Xxxxx xxxxxxxx x÷xx, xxx xxx xx÷▀xx÷xxxxxx Xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx,
xxx xxxxx xxxxx Xxxx xxxx, xxx xxxxxx▀xxxxxxxxxx Xxxxxx
xxxxx Xxxx, xxx xxxxx ▄xxxxxxxxxx xxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxń▀xxxxx Xxxxxxxxx xŘx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxx, xx▀ xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx
xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx, xx▀ xxxxx Xxxxx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x÷xxxx, xxxx xxx xx÷▀xx Xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xŘxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx.

Xxx ▄xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx÷xxxxxxx Xxńxxxx
xxxxxxxxxxxxxx Xxńxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx XŘxxxx xxx
xx÷▀xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxx
Xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx▀xx.

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx
Xxxxx Xxxxxxxxx XxxŘxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxŘ▀xx
xxx Xxxx Xxxxxxxxx

xxx xx÷▀xxx XxxxxxxxxxxxXx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxxxxxńxxxxxx)
Xxxx Xxxxxxxx xxx Xxxx÷xxx, X÷xx (Xxxxxxx)
Xxxxx Xxxxxxx, XŘxxxxx (XxxxxxxxŘxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx (Xxńx. x. Xxxxxxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx (Xxxxxxx)
Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx (Xxx▀xxxxxx x. Xxx▀xxxxxxxx)
Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx (Xxx▀xxxxxx)
Xxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx (Xxxxxxx)
Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx (Xxx▀xxxxxx, Xxxxx)
Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxx)
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx)
Xx. Xxxxx XŘxxxxx, Xxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxx Xxxxx (Xxx▀xxxxxxxxxxxxx)
Xxxxxx Xxxxxxx, X▀xxxxxx/XŘxxx. (Xxxxxxxxxxxx)
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Xxx▀xxxxxxxx)
Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx)
Xxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx (Xxx▀xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx Xxxxxx Xxxxx xxx Xxxx-Xxxxx (Xxx▀xxxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (Xxxx. x. Xxxxx. Xxxxxxxxxx)
    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

3.236.221.156