Kildetekster til Enevælden


INDHOLDSFORTEGNELSE:

Enevælden i Europa
    Enevælden i Danmark
          Kongeloven (14. november 1665)
          Dansk-engelsk forbundstraktat (11. juli 1670)
          Thomas Kingo: Tilegnelse til Christian 5. (1673)
          Kongelig postforordning for Danmark-Norge (1694)
          Dansk-Nederlandsk traktat (1701)
          Dansk søfart i krigstid (30. juli 1756)
          Den danske indfødsret fra 1776
          Dansk-svensk forsvarsaftale (Christian 7. og Gustav 4. Adolf 27. marts 1794)
          Fortale til En dansk Lov-Historie (1769) Af Peder Kofod Ancher
    Enevælden i Frankrig
          Richelieus politiske testamente (Kardinal Richelieu)
          Frondeopstanden i 1648 (Francoise Bertaut de Mottevilles memoirer)
          Kritik af Enevælden i Frankrig (Francois Paul de Gondi - trykt i 1717)
          Den franske kongeværdighed og enevælde (Bossuet 1627-1704)
          Brev til Marseilles borgere (Ludvig 14. af Frankrig, 16. august 1664)
          Fontainebleau-ediktet (Tilbagekaldelsen af det nantiske edikt i 1685)

Kolonier og handel
    Dansk handel og kolonier
          Toldrullen for Øresund (1645)
          Dansk-fransk handelstraktat fra 1742
          Rådstueplakat med ostindiske og kinesiske varer (1. november 1748)
          Vestindiske og guineiske Rente- og Generaltoldkammer (7. januar 1760)
          Forordning for dansk vestindiske handel (9. april 1764)
          Frihavnene St. Thomas og St. Jan (22. april 1767)
          Møntforordning på De dansk-vestindiske Øer (20. marts 1770)
          Forordning om spillekorts brug i Dansk Vestindien (21. oktober, 1773)
          Plakat om vestindisk sukker (16. september 1773)
          Forsyninger til St. Croix (16. september 1773)
          Forordning mellem De vestindiske Øer og europæiske stater (7. april 1777)
          Forordning for den ostindiske handel (3. november 1777)
          Ekstraordinær afgift til flådebeskyttelse (19. marts 1779)
          Forordning for den grønlandske handel (2. juli 1781)
          Ostindisk handelsforordning (16. juni, 1797)
          Dansk hval- og sælfangst ved Grønland og Svalbard (13. oktober 1784)
          Det indenlandske skibsbyggeris fremme (18. marts 1776)
          Vestindiske forsyninger (5. september 1776)
          Postreglement i dansk Vestindien (1. november 1781)
          Små partier krydderivarer fra Ostindien (30. oktober 1783)
          Ingen våben til Vestindien (4. oktober 1775)
          Forordning om forsyninger til Vestindien (19. april 1779)
          Ostindisk postreglement (23. februar 1803)

Oplysningstiden
    Den sociale kontrakt (Rousseau 1762)
    Rousseau om oldtidens stater (1772)
    Om Homer kunne skrive (Rousseau om Homers kendskab til skrift)
    Moralske Tanker (uddrag af Moralske Tanker af Ludvig Holberg 1744)

Nordamerika og USA
    Amerikansk Revolution
          Resolution imod Stempelloven (19. oktober, 1765)
          USA's Uafhængighedserklæring (4. juli 1776)
          Bostonmassakren (anonym beretning om Bostonmassakren, 5. marts 1770)
          Bostonmassakren (Kaptajn Prestons beretning om hændelsen, 5. marts 1770)

Det konstitutionelle England
    Den glorværdige Revolution
          Bill of Rights (rettighedslov, som det engelske parlament vedtog i 1689)
          Den logivende magt af John Locke

Litteratur
    Engelsk digtning
          Songs of Innocence af William Blake (1789)
          The Marriage of Heaven and Hell af William Blake (1790)
          Songs of Innocence af William Blake (1794)
          Jerusalem (And did those feet in ancient time) af William Blake (1804)