Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Dansk-engelsk forbundstraktat (11. juli 1670)

TEKSTEN:

[Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx]


Xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx 5. xx Xxxx 2. xx Xxxxxxxxxxxxxx [Xxxxx. Xxxxxxxxxxx] (…)

1.) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx, xxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx x Xxxxxx xxx xxxx xxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxx xxx xxx, xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx; xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxx, xxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

2.) Xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx.

3.) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. (…).

4.) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxx (xx xxxx xxx xx xxx xxxxxx) xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx.

5.) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx.

6.) Xxx xx xxx xxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xéx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

7.) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx xx xxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx Xxxxx. Xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8.) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx (xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx). Xx xx xxxx xx xxxxx xxx- xx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xéx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx; xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

9.) Xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

10.) Xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xéx, xx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxx, xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

11.) Xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxx éx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx.

12.) Xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xx xéx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx; xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

13.) Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x Xxxxxxx.

14.) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx Xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx.

15.) Xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx. Xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xéx xx xxxxxx, xx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx 24 xxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (…).

16.) Xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx.

17.) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xéx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxx- xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx.

18.) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx. Xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

19.) Xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx (…) xx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx Xxxxx, xx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxx x xxxx- xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

20.) Xxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx (xxx x xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

21.) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx Xxüxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxx xx xxxxx xxx- xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

22.) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

23.) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx, xx xxxx xxxx xx xxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx.

24.) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

25.) Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx- xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxx xx, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

26.) Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx.

27.) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

28.) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx- xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx Xxxxxx, xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

29.) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx; xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

30.) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx (xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx) xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx- xx xxxxxxxx-, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx; xxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxxxxxxx x xxxxx (xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx.

31.) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx, xx xxxx xxx xxxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

32.) Xxxxxx éx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

33.) Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx, xxx xxx xxxxx xxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

34.) Xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xéx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

35.) Xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx, xx xxx xxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx, xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx.

36.) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxx, xxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

37.) Xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxx xxx xxxxx; xx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx; xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

38.) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xx xxx, xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

39.) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx; xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.

40.) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx) xxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

41.) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx.

42.) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.


Publikationsår: 2012

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx 5. xx Xxxx 2. x xxxxx xxxxxxx?
2. Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx?
3. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx?ORIGINALTEKSTEN:
[Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxx: ”Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxx xxx Xxx 1670 xx xxx xxxxxxx, (…) xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx. X. Xxxx. Xxx xxxxxxxxxx X. Xxxxxxxxx X Xxx. xxx 1670 xxx 1699 xxxx xxxxx xxx Xxxx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx”. Xxxxxxxxx 1795.


Xxxxxxx xxxxxxx X. Xxxxxxxxx X xx Xxxx XX xx Xxxx-Xxxxxxxxx [Xxxxx. Xxxxxxxxxxx] (…)

1.) Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx Xxxx-Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xx xxxx Xxxxx xx xxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxx Xxxxxx, xxxxxx x Xxxxxx, xxx xxxx xxx, xxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx; Xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxx, xxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxx xx xx Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

2.) Xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxx, xxxx xxx xxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

3.) Xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxx-Xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (…).

4.) Xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxx, xxxx Xxxx-Xxxxx, Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx, xx xxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx-Xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xx x xxx Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxx Xxxx-Xxxxxxxxxx xxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx Xxxxxx xxx Xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxx Xxxx-Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xx xxxx xxx xxx (xxxxxxx xxx xx xxxxxxx) xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx Xxxxx xx Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

5.) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxx xx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx x xxxx Xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxxx.

6.) Xxx xx xxxxxx xxxxxx, xx Xxxx-Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx, (xxxxxx x xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx-Xxx, Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxx Xxxx-Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx.

7.) Xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxx-Xxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxx x xx xxxxxx Xxxxx xx Xxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xx Xxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxx-Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x Xxxxxxxxx x Xxxx-Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx xx xxxxx Xxxx-Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; Xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx-Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx Xxx. xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx.

8.) Xxxx-Xxxxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx Xxxxx, Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx Xxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx). Xx xxxx xx xxx xxxxx Xxx- xx Xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx x xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxxxx, Xxxx xx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

9.) Xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx.

10.) Xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx Xxxxx xx Xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxx xxx Xxxxxxxxx.

11.) Xxxxxxxxx, Xxxxxx xx xxxxx Xxxxx Xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx Xxxx-Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx-Xxxxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxx Xxxx Xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxx x xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, Xxxx-Xxxxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx.

12.) Xxxx Xxxx-Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxxx, xxx xx xxx xxx xxxxxx Xxxxx xxx xxxx xxxx; xxx xx xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx xx Xxxx-Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, xx xxxxx Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxxx xxxxx 3 Xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

13.) Xxxx Xxxx-Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx Xxxx, xx xx xxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx xx xxxx xxxx, xxx xxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x xxx Xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxx xxxx xxxxxx.

14.) Xxxx-Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx Xxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx Xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.

15.) Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx Xxxxx, Xxxx xx Xxxxxx x xxxx Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx, xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx. Xx xxx xxx Xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxxx xxx xxx xx xxxx, xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xx, xxxxxx xxx xxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxx, xx xxxx 2xx Xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx 2xx Xxxxx 24 xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (…).

16.) Xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx Xxxxx (xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxx xx Xxxxx xx Xxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxx Xxxx xxxxx Xxxx, xxx xxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx.

17.) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx; Xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxx Xxxxx, xxx xx xxxxx xxx- xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, xx xxx xxxxx xx Xxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

18.) Xxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, xx xxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx-Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxxxxx, xxx x xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx.

19.) Xxxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx (…) xxxxx xxxx Xxxx-Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxx xxxxx xxx Xxxxx, xxx xx xxx, xxx xxxxx xxx Xxxx- xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx.

20.) Xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx Xxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxx, xx xxxx xxxx Xxxxx, Xxxxx xx Xxxxxxxx, xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx (xxx x Xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx, Xxxxx xxxxx Xxxx, xxx xxxx Xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxx, xxxxx xxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx Xxxx, Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx, xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

21.) Xxxx Xxxx-Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxx-Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxx, xxxx xxx xxxxx Xxx- xx Xxxx-Xxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx xxx xx Xxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx xx xxxxxxxx.

22.) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxx xxxxxx Xxxxx, xx xxxx xxx Xxxxx, x xxxx Xxxxxx xx Xxxxx xxx xx xxxxx, xxxxx xxx Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx Xxxxx Xxx xx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxx, xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx.

23.) Xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxx, Xxxx xxxxx Xxxxx, xxx xxx Xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx Xxx xx Xxxxxxxx xx xx xxx, xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx Xxxxxx xx xx xxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx, xxxx xxx xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx-Xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxx-Xxxxxx xxx xxx Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

24.) Xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx x xxxx Xxxxx xx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx Xxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

25.) Xx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx- xxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx Xxxxx xxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx xx Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxx xx Xxx, xxx Xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx Xxxx xx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxxxx Xxx xx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xx, xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx Xxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxxx xx xxx, xxx Xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx; xxx xx xxx, xxx xxxx Xxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx, xx xxx xxxx x xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

26.) Xxxxx-Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx Xxxx xx Xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx, xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxx xx Xxx.

27.) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx Xxxx xx Xxxxxxxx, xxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx Xxxxx-Xxxxx; xxx xx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

28.) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx-Xxxxx, xxx xxx Xxxx xxxxx x Xxxx xxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxxx- xxxxx xxxxx Xxxxx, xxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx Xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

29.) Xxx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx, xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxx Xxxxxxxxxxxx-Xxxxxx, xxx xxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxx Xxxxx xxxxxxxx.

30.) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx, xx Xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx (xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx- xx Xxxxxxxxx- xxx xxxxx xxx Xxxxxx-Xxxxx, xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxx 6 Xxxxxx-Xxxxx xxx Xxxxxx (xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx), xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxx xxx 6 Xxxxxx-Xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx, xx xxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx Xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxx xx Xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxx xxxxx Xxxx, xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx, Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx x xx Xxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
31.) Xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxx, xxx xx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x Xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

32.) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx, xx xxxx xx, xxx xxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xx xxx xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

33.) Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx, xxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx.

34.) Xxxx xx Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx, xx xxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx xxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxx xx xxx x xxxxx xx Xxx-Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

35.) Xxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxxx-Xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx xx xxx Xxxxx, xx xxxx xxxxx, xx xxx xx xxx Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx-Xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx; xx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx, xxx xxx xxx Xxxx, xxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxxxx x xxx Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx 3 Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx.

36.) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx, xx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxx, xxx xxx Xxxx xxxxx, xxxx xxxxx Xxx xx Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

37.) Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx x xxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxx xxxx, xxx xxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx; Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx 3 Xxxxxxxxx Xxxxxx x xxx xxxxxxx; xxx xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xx xxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

38.) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxx xx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx, xxx xxx xxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

39.) Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx Xxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx; xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx; xxx xx xxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

40.) Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx) xx Xxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xx, xxx xxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xx, xxx xxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx.

41.) Xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxx xxx xxx Xxxxxxxx-Xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

42.) Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

35.170.82.159