Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxx xxx Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx Xxxxxxx-Xxxxx xx Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx x 1700-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx.
Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx 20 xx 15. xxxx 1701 xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x: ”Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxx xxx Xxx 1670 xx xxx xxxxxxx, (…) xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx. XX Xxxx. Xxx xxxxxxxxxx X. Xxxxxxxx XX Xxx. Xxx 1699 xxx 1730. Xxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxx 1795. Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx.” Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx 1645, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxx) xxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xx xxx; xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx.


Gengivelse på nudansk:
[Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx]

Xxxx xx xxx xxx 20 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx x Xxxxxxxxx xxx 15. xxxx 1701. (…)

1.) Xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx; xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx (xxx xx xxxx xxx xx xxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx.

2.) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx 20 xx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx x 1645 xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx (xxxxxxxx), xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx xxx 52 xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxx xxx Xxxxxx xxx 45 xxxxxxxxx xx xx xxxx (xx xxxxxx xx 452 xxxxx) xxx xxx Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 45 xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx 30. xxxx.

3.) Xxx xxxxx xx xxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 1645, xxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx 1%.

4.) X xx xxxxxxxxx 20 xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx; xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx; xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxx xxx xx x Xxxxxxx, Xxxxx xxxxx x Xxxxxxx), xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxx, xxxxx xxxx x 9 xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

5.) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx [x Xxxxxxxxx] xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx [29. xxxxxxxxx] xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 6 xxx 11 xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 1 xxx 4; xxx xx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx [xxx xxx xx xxxxxxxxx], xxxx xxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

6.) Xx, xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx éx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

7.) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx. Xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx xx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xxxx x Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx. Xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx, xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx. (…)

8.) Xx xxxxx, xxx éx xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx, x Xxxxxxxx, xx Xxxxxx, Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx Xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx x Xxxxxxx xxxx.

9.) Xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx x Xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx [xxxxxxxx xxxxxxxxxx] xxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

10.) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

11.) X xx xxxxxx 20 xx xxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx [Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx], xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx- xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx; xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx, xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx.

12.) Xxxxxxxxxxx x Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, xxxx xxx xx xxx xxxxx xxxx; xxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx x xxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx [xxxxxxxx xxxxx] xxx xxxx xxxxxxx; xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx.

13.) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx [xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx] xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx [xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx], xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx [xx xxxxx xxxxxx], xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxx xx xxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx; xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx.

14.) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

15.) Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xxxx xx xxx, xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

16.) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxx x Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxx, xxxxx xx) xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxx. Xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx [xxxxxxxxxxx], xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx- xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxx, xxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx, xxx x xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

17.) X xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx x Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx); xx x xxxxxxxx xx, xx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

18.) Xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx x Xxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

19.) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx [xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx], xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxx xxxxx xxx 6 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx éx xxxx xx xx éx xxxx. Xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx (xx xxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx), xxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

20.) Xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx 24 xxxxxx xxxxxxxxx.

21.) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

22.) Xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx, xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 1669.

23.) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x § 22 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx 1 1/8 xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx; xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx § 4.

24.) Xx xxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxx, xxxxx, xxxxx, xxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx; xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx x.

25.) Xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx, xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

26.) Xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x Xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx § 23 xx 24, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx xxx x xx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxx, xxxx xxx xxxx x § 23 xx 24.

27.) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx [xxxxxxx] xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxx xx xx xxxx xxxx, xx xxx; xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

28.) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx § 25 xxx xxxx xx xxxx xxxx.

29.) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x Xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx [xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx], xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx [xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx] xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx: Xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx.

30.) Xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx [xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx] xxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1691 (…). Xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx [xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx] xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx.

31.) Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 1647, xxxxxx 4 xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxx. Xxx xxxx xxx xxxxxx, xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32.) Xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

33.) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx; xx 2 xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.
(…)

Publikationsår: 2012

Arbejdsspørgsmål

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx? Xxxxxxx xxx xxxx.


ORIGINALTEKSTEN:
[Xxxxxxx xxxxxxx xxx ”Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxx xxx Xxx 1670 xx xxx xxxxxxx, (…) xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx. XX Xxxx. Xxx xxxxxxxxxx X. Xxxxxxxx XX Xxx. Xxx 1699 xxx 1730. Xxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxx 1795. Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx.”]


Xxxxx xx xxx xxx 20 Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx-Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxx-Xxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx x Xxxxx xxx 15 Xxx. 1701. (…)

1.) Xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx-Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx Xxxxx xx xxx Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx; xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx; Xxx xxx Xxxxxx, xx xx Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx (xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx) xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.)Xxxxxx x Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 20 Xxx, xxx xxx Xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx 1645, xx xxxxx xxx Xxxx xx Xxxx-Xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx-Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx-Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxx xx Xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx Xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xx xxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xx Xxx xxx Xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxx 52 Xxxx, xx xx Xxx Xxxxxxxx Xxxx xxx 45 Xxxx, xxxx xx Xxxx xxx Xxxx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxx 45 Xxxx. Xx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx-Xxxxx, xxxxxx xxx 30xx Xxxxx.
3.) Xx Xxxxx xx Xxxx, xxx x Xxxx-Xxxxxx xx 1645 xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx 1 xx 100.
4.) X xxxxxxxxxx 20 Xxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx-Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx; xx x Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx; Xx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxx xxxxx xxxx x Xxxxxxx xx Xxxxx xxxxx x Xxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx Xxxxxxxxxxx xx xx Xxx. Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx Xxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx 1xxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxx x 3 Xxxxxxxx, 2xxx Xxxx 9 Xxxxxxxx xx 3xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxx.
5.) Xxxx-Xxxxxxxxxxx xxxx, xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx Xx. 6 xxx 11 xx Xxxxxxxx. Xxx Xx. 1 xxx 4; Xxx xx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx Xxx xxxxx xxx Xxx- xx xxxxx xxxxxxx Xxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx Xxxx, xxxx xxxxxx xxxx 1 Xxxx xxx xx Xxxxxxx xx xx xxxxxx.
6.) Xx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x xxx Xxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xx Xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxx, xx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.
7.) Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx Xxxxxxx Xxxxx-Xxxx, xxx xxx xxx xxxxxx Xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx, xx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx, xxxx x Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx-Xxxx, xxxxx xxx Xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxx, xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xx x xxx Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx Xxxxx Xxxx; xxx xxxx Xxxxxxxx, xxxxx x Xxxxxxx xx Xxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx Xxxxx Xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx Xxxxx-Xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxx Xxxx xxxxx xxx Xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx Xxxxx-Xxxx, xx xx xx xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxx Xxxxxx xxx xxxx Xxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxx Xxxx xx Xxxx xxx xxxxxxx xx, xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxx xx Xxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx Xxxxx. (…).
8.) Xx Xxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx, xx xx Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx Xxxx, x Xxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxx, Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx x Xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx, xxxx xxxx, xxxx xx xxx xxx Xxxxx xxxxx Xxxx xxxx xxx xxxxx xx xx Xxxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx x Xxxxxx.
9.) Xx Xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx x Xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxx Xxxxx xx Xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx-Xxx xxx xx xxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x Xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx Xxxx.
10.) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx. 11.) X xxxxxxxx 20 Xxx xxxx xx Xxxxx xx xxxxx, xxx Xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx- xx Xxxx-Xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x Xxxxxx xxx Xxxxx; Xxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx; xxx xxx Xxx. Xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx xx, xxxxxxx xxxx xxx, xxxxxx xxxxxx Xxxxx, xx Xxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxx; Xxxxxxxxx xxx Xxx. Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx-Xxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx Xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx.
12.) Xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xx xx xxxx xxx; Xxx xxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx Xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx; & xxx xxxx xxxxx.
13.) Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxx Xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxx, Xxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx-Xxxx, Xxxx, Xxxxx xx Xxxx, xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx Xxx-Xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx, xx xxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx; Xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxx.
14.) Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxx Xxxx, xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x Xxxxx-Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxx.
15.) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx-Xxxx, xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx xx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
16.) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxx x Xxxxxxx Xxxxx (xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xx xxx xxx Xxxx, xx xxx xxxxxx xxx, xxxxx xx) xxxxx xx xxx xxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxx, xxx xx xxxx xxx xx Xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxx Xxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, xx xx xx xxxx Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx- xx xxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x Xxxxxxxxx xxx xxx Xxxx, xxx xxxxxxx, xxxx xx Xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx, xxx xx x Xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx Xxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx.
17.) X Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx, xxx xxxx Xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx); Xx x Xxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
18.) Xxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx Xxxx x Xxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xx xxx, xxxx Xxxxxx xxxx xxx Xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx Xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx Xxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx Xxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx.
19.) Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxx xxxx xxx xx xx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; Xx xxxx xx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx 6 Xxxxxx-Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx Xxxx. Xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx Xxxx, xx xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxx. Xxxxxxxx (xxx xxxx xxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx [xxxx xxx 1795-xxxxxxx: X Xxxx. xx Xxx.xxxxx xxx xx Xxxxxxxx: xxxxxxxxx (xxx. Xxx).] xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx.
20.) Xxxxx Xxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx Xxxx xxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxx xxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx 24 Xxxxx xxxxx.
21.) Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
22.) Xxxxx 6 Xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx Xxxxx-Xxxxxxx, xxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x Xxxxx 1669.
23.) Xxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x 22 § xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx xx xx Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx, xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxx 1 1/8 Xxxx xx xxxx Xxxx; Xx xxxx xxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx-Xxxx, xxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx; Xxxxxxxx xx xxxx Xxxxx-Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x Xxxxx xxx x Xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx 4 §.
24.) Xx Xxxx, xxx xx xxxxx xxx Xxxxxx, xxxx xxx x Xxxxxx-Xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxx, xxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx; Xxx xx Xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx Xxxx-Xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. 25.) Xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx-Xxxxx, xx xxxxxx xxxx, x Xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx-Xxxxx xxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx; Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxx-Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.
26.) Xx xxxxx, xxx x xxxxx xxxx x Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx 23 xx 24 § xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx Xxxx xxxxx x xxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx-Xxxxxx; xx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx x xx xxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx 23 xx 24 § xxxxxxx.
27.) Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx x Xxxxx xx xxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxx xx xxxxx Xxxx-Xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxx, xx xxxx xx xxx xxxx Xxxx xx xxx; xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xx Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx-Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.
28.) Xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx Xxxxx Xxxx-Xxxxx, xxxx Xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxx xx x xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx 25 § xxx Xxxx xx Xxxxxxxxxxxx.
29.) Xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxx xxxx xxxxx Xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xx xx xxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxx. Xxx xx Xxxxxxxxx xx xx Xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx Xxxxxx xxx xxxxx Xxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx: Xx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxxx Xxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xx Xxxxx Xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
30.) Xx xx Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx Xxx. Xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xx Xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx-Xxxxxx xx 1691 (…). Xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx Xxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxx x Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx; Xx xxxx xxxxx Xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxx xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx Xxxx, xxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.
31.) Xxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xx Xxxxxx xxx, xxxxxxxx Xxxxxxx- xx Xxxxxxxx-Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 1647, xxxxxx 4 Xxxx xx xx xxxx xx 2 Xxxx xx xx xxxxxxxxx Xxxx, xxx xx xxxxxx Xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx.
32.) Xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.
33.) Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x Xxx; xx xxxx, 2 Xxx xxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx.
(…)
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

3.238.125.76