Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Dansk søfart i krigstid (30. juli 1756)

TEKSTEN
Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx-Xxxxxxx Xxxxxxx- xx Xxxxxxxxxxxxxxxxx. (…)

Xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxx- xx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

1.) Xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx Xxxx- xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2.) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (…).

3.) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xéx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx.

4.) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx, xx xxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, , xxxxxx X., xxx xx xxxxxxxxx xx X. xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx X. xxxxxxxxxx xxx X. xx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x §1, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

5.) Xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx, xxxx xx xxxxxx.

6.) Xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx- xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xx xxx xxxxx xxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx x xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

7.) Xx xxxxx, xxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

8.) Xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxx xx xx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

9.) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxx- xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx. Xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. Xxx xxxx xxx, xxx xxx xx xx xxx xxx xx xxxxxxx xx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxx, xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx (…). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx (…).

10.) Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

11.) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxx xxx Xxxx- xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (…) xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx- xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx- xx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 1/3 xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx- xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

12.) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxx- xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx: Xxx xxx xxxxxx) Xxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx) Xxxxxxxxxx [xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx] xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx éx xxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxx) Xxxxxxxxxxx xxx- xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx § 7 xx 8. Xxx xxx xxxxxx) Xxxxxxx xxxx- xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11. Xxx xxx xxxxxx) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx § 1, 2, 3 xx 4. Xxx xxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx) Xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

13.) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §4, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx §9, xxxxxxxxxxxxxx [xxxxxxxxxxxxxxx] xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx éx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx: Xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx 50 xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx, 1 xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxx xx xxxx 50 xxxxxx 1½ xxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx 50 xxxxxx 2 xxxx, xx xxx xx xxxx xxxx 50 xxxxxx 3 xxxx; xx xx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxx 1/3 xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx 1/3 xxxx (…).

14.) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx éx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxx (xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx, xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxx- xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx (xxxxxxxxx Xxx- xx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx), xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx (…).

15.) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx- xxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx: Xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx: Xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx; xxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxx, xxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxx, xxxx xxxx, xxx xx xxxx, xxxx xx xxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx, xxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

16.) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx, xxx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 1 xxx 200 xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx [xxxxxxxxxx], xxx xxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx.


Arbejdsspørgsmål:
1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx-Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx?


ORIGINALTEKSTEN
[Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxx: ”Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxx xxx Xxx 1670 xx xxx xxxxxxx, (…) xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx. XX Xxxx. Xxx xxxxxxxxxx X. Xxxxxxxx X Xxx. xxx 1746 xxx 1765.” Xxxxxxxxx 1795.


Xx. xx Xxxxxx., xxxxxxxxx xx, xxx xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxx. X. Xxx. xx Xxx. Xxxx. (…)

Xx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxx- xx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx-Xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

1.) Xxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx Xxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxx xxxxx Xxxx xxx Xxxx- xx Xxxxxx-Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx x Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx x Xxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxx. Xxx-Xxxxxx xxxxx 13 § xxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

2.) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xx x Xxxx. xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx) xxxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx (…).

3.) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx, xxx x Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxx xxx; xxxxxx xx, xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx-Xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxx xxx Xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx.

4.) Xx Xxx. Xxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxx xx, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxx, xx xxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, X. xxxxxx, xxxxxxx X. Xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx X. xxxxxxxxxx xxx X., xx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx Xxxxx xx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx 1 §x Xxxxxxxxxxx; xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

5.) Xxx xxxxx Xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxx xx xxxxxx x xx Xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxx, xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xx Xxxxx xx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxx.

6.) Xxxxx Xxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxxx xx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx-Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxx Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx xxxxxx, xx x Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxxx- xx Xxxxxx-xxxxx, xx x Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxx, xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxx. Xxx-Xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx Xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx Xxxxxx xx x xx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxx Xxxx x Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx.

7.) Xx Xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx Xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx Xxxxx-Xxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxx xxx Xxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xx Xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx Xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx Xxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

8.) Xxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxx x Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx Xxxx-Xxxxx, Xxxxx-Xxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxx, xxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxx, xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

9.) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxx x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxx- xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx, xxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, x Xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxx xxx xxx Xxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxx xx Xxxxxxxxxxx, xx xxx xxx Xxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxx xx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx, xx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxx Xxxxx Xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxx Xxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxx xxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx, xxx xxx xxx Xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxx-Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xx Xxx. Xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx Xxx xxx xxx, xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx (…). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx (…).

10.) Xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxx, xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx.

11.) Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxx Xxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxx x Xxxx xxx Xxxxxx xxx Xxxx- xx Xxxxxx-Xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xx xxxxx xx Xxxxxxxx-Xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxx Xxxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (…) xxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxx-Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx, xx x xx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx-Xxxxxx xx Xxxxxxxx- xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx- xxxxx Xxx-Xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxx xxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx 1/3 xx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx Xxxxxx. Xx xx xx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxx-Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx- xxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxx. Xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx.

12.) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxx- xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx xxx xx Xxxxx xxxx: 1xx.) Xxx Xxxxxxxxxxx-Xxxx. 2xx.) Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx Xxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx 2xx Xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx Xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. 3xxx.) Xxxxxxxxxxx Xxxx- xx Xxxxx-Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx 7 xx 8 §. 4xx.) Xxxxxxx Xxxxx- xxxxx Xxxxxx-Xxxx, xx xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. 5xx.) Xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx 11 §. 6xx.) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 1, 2, 3 xx 4 §. 7xx.) Xxx. xxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. 8xx.) Xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxx. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx-Xxxxxx, xxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxx-Xxx, xx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx.

13.) Xxxx xxxxx Xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxx Xxxxxxxxx x xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxx. Xxx-Xxx xxxxxxxx (xxxxx xx x Xxxx. xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx). Xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx 4 §, xxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx xxxxx 9 §, Xxxxxxxx-Xxxxxx xxxxx 11 § xx Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx x xx Xxx. Xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xx x Xxx. xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxx; xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx Xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx: Xxx xx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxx xxx xx Xxxx xxxxxx 50 Xxxxxx xxxxxxx xxx xx Xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xx, 1 Xxxx, xx xxx xx Xxxx xxxx 50 Xxxxxx: 1½ Xxxx, xxxx xxx xx Xxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxx-Xxxx, xxxx Xxxxxxxx-Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx 50 Xxxxxx: 2 Xx, xx xxx xx Xxxx xxxx 50 Xxxxxx: 3 Xx, xx xxx xx xxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx, 1/3 xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx 1/3 xxxx (…).

14.) Xxxxx Xxx-Xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx éx Xxxxx, xxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx xx Xxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx (xxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxx xx xxxxxxxxx) Xxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxx xx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxx- xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx (Xxx- xx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx) xxxxxxx, xxx xxx Xxx. xxx Xxx-Xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xx Xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx (…).

15.) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxx-Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx: Xxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx xxx xxxxx Xxxxx-Xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxx-Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx Xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx: Xxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, xx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx; Xxxx xx Xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, Xxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx-Xxx, Xxxxx xx Xxx, Xxx xx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxx, xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx Xxxx, xxxx Xxxx, Xxx xx xxxx, Xx, Xxxx xx Xxxx, Xxxxxx, xxxx Xxxxxx Xxxx, xx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxx xx Xxx, Xxxx, Xxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxxx xx xxxx Xxxxx Xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxx. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx; xxx xx xx xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx x Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxx xx Xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

16.) Xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, xx xx, xxx xx xxx Xxx. xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx Xxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xx Xxx. Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx Xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxx Xxx. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 1xxx Xxxx 1 x 200 Xxxx, 2xxx Xxxx xxxxxxx, xx 3xxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx Xxx xx Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx, xxx xxx Xxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xx xxxx Xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx Xxxxxx xx xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx xx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx.

Publikationsår: 2012
    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

35.170.82.159