Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx,
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,
Xx x xxxxx X xxx x xxxxx,
Xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx:

‘Xxxx x xxxx xxxxx x Xxxx!’
Xx X xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
‘Xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx.’
Xx X xxxxx: xx xxxx xx xxxx.

‘Xxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx;
Xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx!’
Xx X xxxx xxx xxxx xxxxx,
Xxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxx.

‘Xxxxx, xxx xxxx xxxx xxx xxxxx
Xx x xxxx, xxxx xxx xxx xxxx.’
Xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx;
Xxx X xxxxxxx x xxxxxx xxxx,

Xxx X xxxx x xxxxx xxx,
Xxx X xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx,
Xxx X xxxxx xx xxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx.

THE SHEPHERD

Xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx’x xxxxx xxx!
Xxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx;
Xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx,
Xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxèx xxxx xxxxxx.

Xxx xx xxxxx xxx xxxxx’ xxxxxxxx xxxx,
Xxx xx xxxxx xxx xxxx’ xxxxxx xxxxx;
Xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx,
Xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

THE ECHOING GREEN

Xxx xxx xxxx xxxxx,
Xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx;
Xxx xxxxx xxxxx xxxx
Xx xxxxxxx xxx Xxxxxx;
Xxx xxxxxxx xxx xxxxxx,
Xxx xxxxx xx xxx xxxx,
Xxxx xxxxxx xxxxxx
Xx xxx xxxxx’ xxxxxxxx xxxxx;
Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx
Xx xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx Xxxx, xxxx xxxxx xxxx,
Xxxx xxxxx xxxx xxxx,
Xxxxxxx xxxxx xxx xxx,
Xxxxx xxx xxx xxxx.
Xxxx xxxxx xx xxx xxxx,
Xxx xxxx xxxx xxx xxx,
‘Xxxx, xxxx xxxx xxx xxxx
Xxxx xx xxx—xxxxx xxx xxxx—
Xx xxx xxxxx-xxxx xxxx xxxx
Xx xxx xxxxxxx xxxxx.’

Xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx,
Xx xxxx xxx xx xxxxx:
Xxx xxx xxxx xxxxxxx,
Xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx.
Xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx
Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx,
Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx,
Xxx xxxxx xxx xxxx,
Xxx xxxxx xx xxxx xxxx
Xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

THE LAMB

Xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx?
Xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx,
Xxxx xxxx xxxx, xxx xxx xxxx xxxx
Xx xxx xxxxxx xxx x’xx xxx xxxx;
Xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,
Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx;
Xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx,
Xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx?
Xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx?
Xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx?

Xxxxxx xxxx, X’xx xxxx xxxx;
Xxxxxx xxxx, X’xx xxxx xxxx:
Xx xx xxxxèx xx xxx xxxx,
Xxx Xx xxxxx Xxxxxxx x Xxxx.
Xx xx xxxx, xxx Xx xx xxxx,
Xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
X x xxxxx, xxx xxxx x xxxx,
Xx xxx xxxxèx xx Xxx xxxx.
Xxxxxx xxxx, Xxx xxxxx xxxx!
Xxxxxx xxxx, Xxx xxxxx xxxx!

THE LITTLE BLACK BOY

Xx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx,
Xxx X xx xxxxx, xxx X xx xxxx xx xxxxx!
Xxxxx xx xx xxxxx xx xxx Xxxxxxx xxxxx,
Xxx X xx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx,
Xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxx,
Xxx xxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxèx xx,
Xxx, xxxxxxxx xx xxx Xxxx, xxxxx xx xxx:

‘Xxxx xx xxx xxxxxx xxx: xxxxx Xxx xxxx xxxx,
Xxx xxxxx Xxx xxxxx, xxx xxxxx Xxx xxxx xxxx,
Xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx.

‘Xxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx,
Xxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxx;
Xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx
Xxx xxx x xxxxx, xxx xxxx x xxxxx xxxxx.

‘Xxx, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx,
Xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx Xxx xxxxx,
Xxxxxx, “Xxxx xxx xxxx xxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxx,
Xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.”’

Xxxx xxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xx,
Xxx xxxx X xxx xx xxxxxx Xxxxxxx xxx.
Xxxx X xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx,
Xxx xxxxx xxx xxxx xx Xxx xxxx xxxxx xx xxx,

X’xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxx xxxx
Xx xxxx xx xxx xxxx xxx Xxxxxx’x xxxx;
Xxx xxxx X’xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx,
Xxx xx xxxx xxx, xxx xx xxxx xxxx xxxx xx.

THE BLOSSOM

Xxxxx, xxxxx xxxxxxx!
Xxxxx xxxxxx xx xxxxx
X xxxxx xxxxxxx
Xxxx xxx, xxxxx xx xxxxx,
Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,
Xxxx xx xxxxx.
Xxxxxx, xxxxxx xxxxx!
Xxxxx xxxxxx xx xxxxx
X xxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx,
Xxxxxx, xxxxxx xxxxx,
Xxxx xx xxxxx.

THE CHIMNEY-SWEEPER

Xxxx xx xxxxxx xxxx X xxx xxxx xxxxx,
Xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxx ‘Xxxx! xxxx! xxxx! xxxx!’
Xx xxxx xxxxxxxx X xxxxx, xxx xx xxxx X xxxxx.

Xxxxx’x xxxxxx Xxx Xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxx,
Xxxx xxxxxx xxxx x xxxx’x xxxx, xxx xxxxxx; xx X xxxx,
‘Xxxx, Xxx! xxxxx xxxx xx, xxx, xxxx xxxx xxxx’x xxxx,
Xxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx.’

Xxx xx xx xxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx,
Xx Xxx xxx x-xxxxxxxx, xx xxx xxxx x xxxxx!—
Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, Xxxx, Xxx, Xxx, xxx Xxxx,
Xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx.

Xxx xx xxxx xx xxxxx, xxx xxx x xxxxxx xxx,
Xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxx xxxx;
Xxxx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxx
Xxx xxxx xx x xxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxx.

x. 11Xxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx,
Xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxx:
Xxx xxx xxxxx xxxx Xxx, xx xx’x xx x xxxx xxx,
Xx’x xxxx Xxx xxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx.

Xxx xx Xxx xxxxx, xxx xx xxxx xx xxx xxxx,
Xxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx, Xxx xxx xxxxx xxx xxxx:
Xx, xx xxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxx xxxx xxxx.

THE LITTLE BOY LOST

‘Xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx?
X xx xxx xxxx xx xxxx!
Xxxxx, xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx,
Xx xxxx X xxxxx xx xxxx.’

Xxx xxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx,
Xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxx;
Xxx xxxx xxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxx,
Xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx.

THE LITTLE BOY FOUND

Xxx xxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx,
Xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx,
Xxxxx xx xxx, xxx Xxx, xxxx xxxx,
Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx.

Xx xxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxx xxxx xxx,
Xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx,
Xxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx,
Xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

LAUGHING SONG

Xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx,
Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx;
Xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx,
Xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xx;

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,
Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx;
Xxxx Xxxx xxx Xxxxx xxx Xxxxx
Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ‘Xx xx xx!’

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx,
Xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx:
Xxxx xxxx, xxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxx xx,
Xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx ‘Xx xx xx!’

A CRADLE SONG

Xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx
X’xx xx xxxxxx xxxxxx’x xxxx!
Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
Xx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx!

Xxxxx Xxxxx, xxxx xxxx xxxx
Xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx!
Xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx,
Xxxxx x’xx xx xxxxx xxxxx!

Xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx
Xxxxx xxxx xx xxxxxxx!
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx’x xxxxxx,
Xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx,
Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx!
Xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx,
Xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Sleep, sleep, happy child!
Xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.
Xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx,
Xxxxx x’xx xxxx xxx xxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxx, xx xxx xxxx
Xxxx xxxxx X xxx xxxxx;
Xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx
Xxx Xxxxx xxx, xxx xxxx xxx xx:

Xxxx xxx xx, xxx xxxx, xxx xxx,
Xxxx Xx xxx xx xxxxxx xxxxx.
Xxxx Xxx xxxxx xxxx xxx,
Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx!

Xxxxxx xx xxxx, xx xx, xx xxx,
Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx;
Xxxxxx xxxxxx xxx Xxx xxx xxxxxx;
Xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

THE DIVINE IMAGE

Xx Xxxxx, Xxxx, Xxxxx, xxx Xxxx,
Xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx,
Xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx Xxxxx, Xxxx, Xxxxx, xxx Xxxx,
Xx Xxx xxx Xxxxxx xxxx;
Xxx Xxxxx, Xxxx, Xxxxx, xxx Xxxx,
Xx xxx, Xxx xxxxx xxx xxxx.

Xxx Xxxxx xxx x xxxxx xxxxx;
Xxxx, x xxxxx xxxx;
Xxx Xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx:
Xxx Xxxxx xxx xxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx,
Xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx,
Xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx:
Xxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxx.

Xxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx,
Xx xxxxxxx, Xxxx, xx Xxx.
Xxxxx Xxxxx, Xxxx, xxx Xxxx xxxxx,
Xxxxx Xxx xx xxxxxxxx xxx.

HOLY THURSDAY

’Xxxx xx x xxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx, xx xxx, xxx xxxx, xxx xxxxx:
Xxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx,
Xxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx Xxxx’x xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxx.

X xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx!
Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx.
Xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx,
Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx:
Xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx.
Xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx.

NIGHT

Xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx Xxxx,
Xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx;
Xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx,
Xxx X xxxx xxxx xxx xxxx.
Xxx xxxx, xxxx x xxxxxx
Xx xxxxxx’x xxxx xxxxx,
Xxxx xxxxxx xxxxxxx,
Xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,
Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx
Xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx;
Xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx,
Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,
Xx xxxx xxx xxx xxxxxxx,
Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx;
Xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx,
Xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx:
Xx xxxx xxx xxx xxxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,
Xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx,
Xxx xxx xxxx xx xxxxx xxx.

Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx,
Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx;
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,
Xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx.
Xxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx,
Xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx,
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,
Xxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxx xxxx’x xxxxx xxxx
Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx:
Xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,
Xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx:
Xxxxxx: ‘Xxxxx xx Xxx xxxxxxxx,
Xxx, xx Xxx xxxxxx, xxxxxxxx,
Xx xxxxxx xxxx
Xxxx xxx xxxxxxxx xxx.

‘Xxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx,
X xxx xxx xxxx xxx xxxxx,
Xx xxxxx xx Xxx xxx xxxx xxx xxxx,
Xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx.
Xxx, xxxxxx xx xxxx’x xxxxx,
Xx xxxxxx xxxx xxx xxxx
Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx,
Xx X xxxxx x’xx xxx xxxx.’

SPRING

Xxxxx xxx xxxxx!
Xxx xx’x xxxx!
Xxxxx xxxxxxx,
Xxx xxx xxxxx,
Xxxxxxxxxxx,
Xx xxx xxxx,
Xxxx xx xxx,—
Xxxxxxx,
Xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx.

Xxxxxx xxx,
Xxxx xx xxx;
Xxxxxx xxxx,
Xxxxx xxx xxxxx;
Xxxx xxxx xxxx,
Xx xx xxx;
Xxxxx xxxxx,
Xxxxxx xxxxx;
Xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx.

Xxxxxx xxxx,
Xxxx X xx;
Xxxx xxx xxxx
Xx xxxxx xxxx;
Xxx xx xxxx
Xxxx xxxx xxxx;
Xxx xx xxxx
Xxxx xxxx xxxx;
Xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx.

NURSE’S SONG

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx,
Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx,
Xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx,
Xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx.
‘Xxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxx,
Xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx;
Xxxx, xxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xxx xx xxxx,
Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx.’

‘Xx, xx, xxx xx xxxx, xxx xx xx xxx xxx,
Xxx xx xxxxxx xx xx xxxxx;
Xxxxxxx, xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx,
Xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.’
‘Xxxx, xxxx, xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx,
Xxx xxxx xx xxxx xx xxx.’
Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx,
Xxx xxx xxx xxxxx xxxxèx.

INFANT JOY

‘X xxxx xx xxxx;
X xx xxx xxx xxxx xxx.’
Xxxx xxxxx X xxxx xxxx?
‘X xxxxx xx,
Xxx xx xx xxxx.’
Xxxxx xxx xxxxxx xxxx!

Xxxxxx xxx!
Xxxxx xxx, xxx xxx xxxx xxx.
Xxxxx xxx X xxxx xxxx:
Xxxx xxxx xxxxx,
X xxxx xxx xxxxx;
Xxxxx xxx xxxxxx xxxx!

A DREAM

Xxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxx
X’xx xx xxxxx-xxxxxxx xxx,
Xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx
Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx X xxx.

Xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxxx,
Xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx-xxxx,
Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,
Xxx xxxxx-xxxxx, X xxxxx xxx xxx:

‘X xx xxxxxxxx! xx xxxx xxx,
Xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx?
Xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx,
Xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx.’

Xxxxxxx, X xxxxxxx x xxxx:
Xxx X xxx x xxxx-xxxx xxxx,
Xxx xxxxxxx, ‘Xxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx?’

‘X xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx,
Xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx:
Xxxxxx xxx xxx xxxxxx’x xxx;
Xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx!’

ON ANOTHER’S SORROW

Xxx X xxx xxxxxxx’x xxx,
Xxx xxx xx xx xxxxxx xxx?
Xxx X xxx xxxxxxx’x xxxxx,
Xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx?

Xxx X xxx x xxxxxxx xxxx,
Xxx xxx xxxx xx xxxxxx’x xxxxx?
Xxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx
Xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx?

Xxx x xxxxxx xxx xxx xxxx
Xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx?
Xx, xx! xxxxx xxx xx xx!
Xxxxx, xxxxx xxx xx xx!

Xxx xxx Xx xxx xxxxxx xx xxx
Xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
Xxxx xxx xxxxx xxxx’x xxxxx xxx xxxx,
Xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx—

Xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxx,
Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx,
Xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx,
Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx’x xxxx?

Xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx,
Xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx?
X xx! xxxxx xxx xx xx!
Xxxxx, xxxxx xxx xx xx!

Xx xxxx xxxx Xxx xxx xx xxx:
Xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,
Xx xxxxxxx x xxx xx xxx,
Xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx.

Xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx,
Xxx xxx Xxxxx xx xxx xx:
Xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx,
Xxx xxx Xxxxx xx xxx xxxx.

X Xx xxxxx xx xx Xxx xxx,
Xxxx xxx xxxxx Xx xxx xxxxxxx:
Xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx
Xx xxxx xxx xx xx xxx xxxx.Xxxxxxxxxxxxx xxx 1901 xxxxxxx X. Xxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx)    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

3.87.33.97