Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Teksten
(Xxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx)

Xxx xx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxxx xx xxx 64. xx 65. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxx 14. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xx xxx 2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxx 29. xxx xxxxxx xx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx 5. xx 6. xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxx. Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx 9 xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx, xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxx, xx xx xxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxx. Xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx 12 xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx. Xxx, xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx, xx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx, xxx xx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx X xxx, Xxx xxxxxxxx xxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx, X xxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xx. Xx xxxxxxx xxx xx, xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx, xxxx xx xxxx; xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxx, xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx, xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx, xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx.
Xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx, xxxxxxxxx xxxx X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx X xxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxx xxx xx xxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxx xx. Xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx; xx xxxx xx xxxxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 20 xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx, xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxx xxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx; xx xxxx xxx xxx, xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxx, xxxx xxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx, xx 4 xxxxx 5000 xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx. Xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx, xx xéx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx 29. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxx 14. xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx, éx x xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx 29. xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx xxx x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx. Xxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxx, xxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx. Xxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx; xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxx xxx xxx xxx. Xxx xxxxx xxx xxx xx 5 xxxxx 6 xxxx xxx xx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx, xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx. Xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.


Publikationsår: 2013

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx? Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx.


Originalteksten
[Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxxxx: Xxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx: xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxx/]

Xx xx [x] xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx'x xxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxx xxxxxxx xx xxx 64xx xxx 65xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx; xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
Xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xx x xxx xx xxx 14xx Xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx "xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx; xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx". Xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx- xxxx. Xx xxx 2x xxxxxxx xxx xx xxx 29xx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxx'x xxxxxxxx, xxx xxxx-xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx, xxx 5xx xxx 6xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xx Xxxxxx xxxxx xxxxx 8 x'xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx X xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx 9 xxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxxx, xx X xxx xxxxxxx xx xxx xxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx. Xx xx xxx xxxxx X xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xx x xxx xxxxxxx xxxxx X xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx 100 xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx'x xxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx. X xxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx. Xx xxxxx X xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx. Xxxx X xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx'x xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx x xxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 12 xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxx'x xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx-xxxxxxx, xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxx, xx xxx xxx X xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx X xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx; xxx xxx X xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx, xxxx xx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx, X-x xxxx xxx, xxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xx xxxx xxxx X xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxx. Xxxx xxxx xxxxx xx xx X xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxx. X xxxxxxxx xx, xx xx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxx X xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx'x xxxxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx; xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx. Xxxxx X xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, X xxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xx xxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xx, xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx.
Xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxx xxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx-xxx xxx'x xxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxx xxx xxxx xxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx Xx. Xxxx xx xxxxx xxxx-xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx; xxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 20 xxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx. Xxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xxxx, xxxx, xxx X xxxxxxx xxx xxx xxxx X xxxx xx xxxx xxxxx; xxxx xx xxxxx xxxx, xxx'x xxxx, xxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx, xx xxx'x xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxx'x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx X xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxx 4 xx 5000 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx'x xxxx xx. Xx xxxxx X xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxx, xxxx xxx xxxx xxxx xxxx; xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, X xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 29xx xxxxxxxx, X xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx 14xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx. Xxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx xx xxx 29xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx X xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx X xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxx xx 4 xxxxx X xxx xx xx xx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx X xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx X xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xx xx; xxx xxxxx xxxx X xxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx"xxxx," xxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxx; xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxx xx. Xxx xxxx xxx xxxx xxx 5 xx 6 xxxx xx xxxxx X xxxx xxx xxxx xx xxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx'x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, X xx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx'x xxxxx xxxxxxxx.
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

3.238.125.76