Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Teksten
(Xxxxxxx xx Xxx Xxxx)
19. xxxxxxx, 1765

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx; xx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

X. Xx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. Xx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx.

XXX. Xx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XX. Xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx.

X. Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxxx.

XXX. Xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

XXXX. Xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx “Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx”, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

XX. Xx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

X. Xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

XX. Xx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx.

XXX. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx.

XXXX. Xx xxx xx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx: Xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx – xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx – xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Publikationsår: 2014

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx?

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx?

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx?

4. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx?


Originaltekst
[Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxxxx: Xxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx: xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxx/]

Xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxx Xxx

Xxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xx Xxx Xxxxxxx'x Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx.

X. Xxxx Xxx Xxxxxxx'x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxx xx Xxxxx-Xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx.

XX. Xxxx Xxx Xxxxxxx'x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxx-Xxxxxxx.

XXX. Xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx x xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

XX. Xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxx-Xxxxxxx.

X. Xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XX. Xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xx Xxxxx-Xxxxxxx xx xxxxx xx Xxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

XXX. Xxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

XXXX. Xxxx xxx xxxx Xxx xx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Xx Xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxx, xx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx., xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx Xxx, xxx xxxxxxx xxxxx Xxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

XX. Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx-Xxxxxxx, xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx Xxxxx.

XX. Xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx-Xxxxxxx.

XXX. Xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx-Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX. Xxxx xx xx xxx xxxxx xx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx Xxxx, Xx xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx.

Xxxxxx, Xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx Xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx.
    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

35.170.82.159