Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Teksten:
(Xxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx.)

XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXX 6

Xx xxx xx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx.

Xxxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx, xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx, xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxx. Xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx; xx xxx xxx xxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxx, x xxxxxx xx Xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx, x xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xxxx xx Xxxxx x Xxxxxxx; xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx. Xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
Xxx xx xx xxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx. Xxx xxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxx Xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xx xxx xx xxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxx.

Publikationsår: 2014

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

ORIGINALTEKSTEN:

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxx: Xxxxxxx xx X. X. Xxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxx. X Xxxxx, xx x'xxxxxxxxxx xx X. Xxxxx x'Xxé, xx Xxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxx. XX XX. (1801.).

XXXXX XXX X'XXXXXXX XXX XXXXXXX

XXXXXXXX XX.

X'xx xxx xxxxxxxx xx'Xxxxxx xxx xx éxxxxx.

Xxxx xx'xx xxxx xxxx xx x'xxxxxxxxx xx x'xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx'xx xx xx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx. Xx x'xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x'xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx'Xxxxxx xx éxxxxx, xxxx xxx xx'xx éxxxxxx xx xxx xxxxx. X'xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xéxxxxx xxx x'xxxxxxxx xx Xxxxéxxxxxx xxxx x'Xxxxxx; xxxxx x'xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx X. Xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxé xxxx xxx xxxxxxxxx, xx x'éxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxé x'éxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx x'xxxxxxx x'xxxxx éxé, xxxx xxxxxxxx x'xxxxxx, xxxxxxxxéx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x'Xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx x'Xxxxxx, xx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxx; xxxx x'xxx xxxxxxx xxx xxxxx x'Xxxxxéx x'xxx xx'xx xxxxx xx xxxxxx xx x'xxxxxxxx xx'xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xéxxxx xx xxxéx, xx xxxx xx'xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxx xéxxx xxxxx xxxxxé x'éxxxxxxx. Xx x'Xxxxxx xx éxé éxxxxx, xxxx xx éxé xxxxxxxx xxxxx xxxxxéx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx éxé xxxxx xxxxxxxxéx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxéx. Xxxxx xxxxx xxxx x'x éxé xxxxx xxxxxé, xx xx x'xxx xx Xxxxx Xxxxxx; xxxxxx x'xxx-xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxé xxx xxxxxxxxx xxxxxxéx xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxéxxxé xxx-xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxéx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx x'éxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxx xx x'xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxx; xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx'xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxx xx xxx x'éxxxx xxxxx.
Xx, xxx xxxx xxxxx éxxxx xxxxéxxxxxx xx xxxxx xx Xxxxx, xx x'xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x'éxxxxxxx, xx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx-xxxxx éxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xéxxxxx xxx xxxxxx; xxx xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxéx xxx éxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xx xxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx x'xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxéxxx éxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx x'Xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx éxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxé; xx xxx xxxxxx xxxxxx x'xxx xxxxé x'xxx éxxxxéx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx x'Xxxxxx x'xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxéx xx xxxxx xx xx'xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

35.170.82.159