Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Teksten:
(Xxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx)

XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

X xxxxx 1772.

XXXXXXX 2

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx.

Xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx? Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx, xxx xxxxx xxx xx xxx, xxxxx xxxxx, xx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx? Xx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx. Xxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx? Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xéx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx éx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xx Xxxx. Xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxx, xx xxx, xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx; xx, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx 5000 xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxx xxx xxx. Xxx xx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xéx, xx xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx. Xxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx; xxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, x xxxx xxxx, x xxxx xxx, x xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx; xxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxx: xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xx xx, xxx xx xxxxx, xxx xxxxx xx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx.
Xx, xxx xxxx xxx xxxxx x Xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxx Xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx; xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x); x xxxxx xxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxx xx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx x xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xx Xxxxxxxxx', Xxxxxxxx' xx Xxxxxxxxx' xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx; xxx xx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx xx xxé, xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxx xx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xéx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xéx; xxx xx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx; xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx? Xxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxx xx, xxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx? Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx, xxx X xxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxx xxxx xxx xxxx xx.

(x) Xx xxxxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx.


Publikationsår: 2014

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx?

2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx?

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx?

4. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx?ORIGINALTEKSTEN:

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxx: Xxxxxxx xx X. X. Xxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxx. Xxxx Xxxxxx. X Xxxxx, xx x'xxxxxxxxxx xx X. Xxxxx x'Xxxé, xx Xxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxx. XX XX. (1801.).

XXXXXXÉXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX, XX XXX XX XÉXXXXXXXXX XXXXXXÉX

Xx xxxxx 1772.


XXXXXXXX XX.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxx x'xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxé xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x'xxxxxx xxxx. Xx'xxx xx xxxxxx xxx Xxxxxxx, xxx Xxxxxxx, xxx Xxxxxx, xxxx xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxx? Xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xx xxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxéxxxxxxx xx x'xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx-xxx xx'xx x xxx xx x'xxxxx xxxxx xxxxxx? Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x'éxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xx'xxx-xx xxx xxxx xxxxxx x'xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx? Xxx xxéxxxéx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxéxx, xxxxxxxxéxx xxxx x'éxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xéxxx xx xxxxx xxxxxx.
Xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. X'x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xéxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx, x'xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xéxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, xx Xxxx. Xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxéx. Xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xx'xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x'xxx éxxxxxx xxxxx xxxxxxéx.
Xx xxxxxxx xxxxx xx xxéxxxx x'éxxxxxxxx xxxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx xxx, x'xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx éxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xx xxxxx. Xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx; xx, xxxxxx xx'xxxx xxxxxx xxxx xxx xéxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x'éxxxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxéxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx x'xxx xx xéxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx'xxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
Xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx éxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xéxéxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx éxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxé xx'xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xéxxxxxxxx éxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xéxxxé xx xxx xxxxxxx xx x'xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx. X'xxx xxx-x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxéx, xx xxxxxxx xxxxxxxéx, xx xéxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx, x'xxx xxxxxxxx xxxxxxxéx xxxxx' xxx xxxxx éxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x'x xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx, xxx xxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx, xxxxxé xx xxxxx xx xx xxxxéxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xx xxxxxx xéxx xéxxxxé xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxx x'xxxxx. Xx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxx, xxx xx'xxxxx xxxxx xxxxxx x'xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxx xx x'xxxxxxx, x'xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xx xxxx, xx x'xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx, xxxx xxx xxxx, xxxx xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx; xx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx: xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx x'xxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx xxx xxxx xx-xxxxxx xx x'xxxxxxxé. Xxxxxx x'éxxxx xx'xxx xxxxx, xx xxx xxxx, xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx Xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx x'xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx éxxxx xx xxxxx x'x xx xéxxxxxxxxx éxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x'xxxx.
Xxxx xxx x'xxx xx xxxx Xxxx xx'xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xéxéxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxé xx xxxxx xxxxx. Xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxx. Xx Xxxxxxx x'xx xxxx xx'xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx'xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x'xx xx xéxxxxxx xx xxxxx. Xx xxx Xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxé x'xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxéx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x'xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxx-xxx, xxxxx xxxé xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xéxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx; xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xéxéxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx éxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (x); xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxéx; xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxé xx x'xxxxxx x'xxx-xxxx; xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxéxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x'xxx xxxx éxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xx xxxx xxx xxéxxxx x'Xxxxxx xéxxxéxx xxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxéx, xxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx x'xxxxxx xx xxxx, xxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxx; xx xxxx xxx xxxxéxxxx x'Xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xx x'Xxxxxxxx, xxxxéxxxxéxx xxxxxxx xxxxxx xxx; xx xxxx xxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx Xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x'éxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxé x'éxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx'xxx xx xxxx xxxxx x'xxéx, xx xx'xx x'xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx. X'xxx xxx xxx xxxx, x'xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxéxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x'xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. X'xxx xxx xxx xxxxxx, x'xxx xxxx xxxxx xxxxxx x'xxxxxxxé xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx. X'xxx x'xxxxxxxxxx, x'xxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx x'x xxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx; x'xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxéxx xx xxxx x'xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxx xxéxxxxx xxxéxxxéx, xxxxxxxx, x x'xx xx xxxx xxxxxx xxx x'xxxxx, xéxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxéxx, xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx'xx xxxx xxxxxxxx x'x xxxxxx; x'xxx xxxx xxx xxxx x xx xxxxxx, xxxxxxxx xéxxxxé, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x'xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx x'x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xéxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx; xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx. Xxxx-xx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx? Xxxx-xx x'éxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxéxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx x'xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx? Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxéx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x'xxxxxxx'xxx xxx x'éxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx.

(x) Xxxxx xx xxx xx Xxxxxxx xxxxxx.
    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

35.170.82.159