Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Herodot III.80-81

Teksten:
Xxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx.

80
Xx xxxxx xxx xxxxxxx xx, xx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx, xxxxx xx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx: ”Xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx: xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxx X xxx, xxxx xxxx Xxxxxxxx' xxxxxx (xxxxxxx) xxx, xx X xxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxx xxxxxx? Xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, xxx xxx xxxxx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx: xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx, xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxx. Xx xxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx: xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx: xxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xx x xxxx, xx xxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx: xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx: xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx), xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxx: xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx: xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx.”

81
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx: ”Xx xxxx, xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx? Xxx xxx xx, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx: xxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx.”

Publikationsår: 2017

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx?

Originalteksten:

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x Xxxxxx-xxxxxxx: ”Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx, Xx. X. (…)”, Xxxxxx 1955.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx:

XXXX. [1] ἐπείτε δὲ κατέστη ὁ θόρυβος καὶ ἐκτὸς πέντε ἡμερέων ἐγένετο, ἐβουλεύοντο οἱ ἐπαναστάντες τοῖσι Μάγοισι περὶ τῶν πάντων πρηγμάτων καὶ ἐλέχθησαν λόγοι ἄπιστοι μὲν ἐνίοισι Ἑλλήνων, ἐλέχθησαν δ᾽ ὦν. [2] Ὀτάνης μὲν ἐκέλευε ἐς μέσον Πέρσῃσι καταθεῖναι τὰ πρήγματα, λέγων τάδε. "ἐμοὶ δοκέει ἕνα μὲν ἡμέων μούναρχον μηκέτι γενέσθαι. οὔτε γὰρ ἡδὺ οὔτε ἀγαθόν. εἴδετε μὲν γὰρ τὴν Καμβύσεω ὕβριν ἐπ᾽ ὅσον ἐπεξῆλθε, μετεσχήκατε δὲ καὶ τῆς τοῦ Μάγου ὕβριος. [3] κῶς δ᾽ ἂν εἴη χρῆμα κατηρτημένον μουναρχίη, τῇ ἔξεστι ἀνευθύνῳ ποιέειν τὰ βούλεται; καὶ γὰρ ἂν τὸν ἄριστον ἀνδρῶν πάντων στάντα ἐς ταύτην ἐκτὸς τῶν ἐωθότων νοημάτων στήσειε. ἐγγίνεται μὲν γάρ οἱ ὕβρις ὑπὸ τῶν παρεόντων ἀγαθῶν, φθόνος δὲ ἀρχῆθεν ἐμφύεται ἀνθρώπῳ. [4] δύο δ᾽ ἔχων ταῦτα ἔχει πᾶσαν κακότητα· τὰ μὲν γὰρ ὕβρι κεκορημένος ἔρδει πολλὰ καὶ ἀτάσθαλα, τὰ δὲ φθόνῳ. καίτοι ἄνδρα γε τύραννον ἄφθονον ἔδει εἶναι, ἔχοντά γε πάντα τὰ ἀγαθά. τὸ δὲ ὑπεναντίον τούτου ἐς τοὺς πολιήτας πέφυκε· φθονέει γὰρ τοῖσι ἀρίστοισι περιεοῦσί τε καὶ ζώουσι, χαίρει δὲ τοῖσι κακίστοισι τῶν ἀστῶν, διαβολὰς δὲ ἄριστος ἐνδέκεσθαι. [5] ἀναρμοστότατον δὲ πάντων· ἤν τε γὰρ αὐτὸν μετρίως θωμάζῃς, ἄχθεται ὅτι οὐ κάρτα θεραπεύεται, ἤν τε θεραπεύῃ τις κάρτα, ἄχθεται ἅτε θωπί. τὰ δὲ δὴ μέγιστα ἔρχομαι ἐρέων· νόμαιά τε κινέει πάτρια καὶ βιᾶται γυναῖκας κτείνει τε ἀκρίτους. [6] πλῆθος δὲ ἄρχον πρῶτα μὲν οὔνομα πάντων κάλλιστον ἔχει, ἰσονομίην, δεύτερα δὲ τούτων τῶν ὁ μούναρχος ποιέει οὐδέν· πάλῳ μὲν ἀρχὰς ἄρχει, ὑπεύθυνον δὲ ἀρχὴν ἔχει, βουλεύματα δὲ πάντα ἐς τὸ κοινὸν ἀναφέρει. τίθεμαι ὦν γνώμην μετέντας ἡμέας μουναρχίην τὸ πλῆθος ἀέξειν· ἐν γὰρ τῷ πολλῷ ἔνι τὰ πάντα." 

XXXXX. [1] Ὀτάνης μὲν δὴ ταύτην γνώμην ἐσέφερε· Μεγάβυζος δὲ ὀλιγαρχίῃ ἐκέλευε ἐπιτρέπειν, λέγων τάδε. "τὰ μὲν Ὀτάνης εἶπε τυραννίδα παύων, λελέχθω κἀμοὶ ταῦτα, τὰ δ᾽ ἐς τὸ πλῆθος ἄνωγε φέρειν τὸ κράτος, γνώμης τῆς ἀρίστης ἡμάρτηκε· ὁμίλου γὰρ ἀχρηίου οὐδέν ἐστι ἀξυνετώτερον οὐδὲ ὑβριστότερον. [2] καίτοι τυράννου ὕβριν φεύγοντας ἄνδρας ἐς δήμου ἀκολάστου ὕβριν πεσεῖν ἐστὶ οὐδαμῶς ἀνασχετόν. ὃ μὲν γὰρ εἴ τι ποιέει, γινώσκων ποιέει, τῷ δὲ οὐδὲ γινώσκειν ἔνι· κῶς γὰρ ἂν γινώσκοι ὃς οὔτ᾽ ἐδιδάχθη οὔτε εἶδε καλὸν οὐδὲν οἰκήιον, ὠθέει τε ἐμπεσὼν τὰ πρήγματα ἄνευ νόου, χειμάρρῳ ποταμῷ εἴκελος; [3] δήμῳ μέν νυν, οἳ Πέρσῃσι κακὸν νοέουσι, οὗτοι χράσθων, ἡμεῖς δὲ ἀνδρῶν τῶν ἀρίστων ἐπιλέξαντες ὁμιλίην τούτοισι περιθέωμεν τὸ κράτος· ἐν γὰρ δὴ τούτοισι καὶ αὐτοὶ ἐνεσόμεθα· ἀρίστων δὲ ἀνδρῶν οἰκὸς ἄριστα βουλεύματα γίνεσθαι." 
    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

18.204.56.185