Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


TEKSTEN
Xxxxxxx xx Xxx Xxxx

Xxx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x Xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x Xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx.

X Xxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxx xxx xxx xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx; xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, - xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx. Xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xx xxx xx xxx xxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx, xxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx, xxx xx xx xxxxx xxxx xxxx.


Publikationsår: 2012

ORIGINALTEKSTEN:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:

Xxxx xxxxxxx xxx xxà xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxà xx Xxxxxxxx, xxxxx x xxx’xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx’ xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x’xxxxxxxxxxx xxxxxxxà xx’ xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x’xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x’Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x’xxx xxxxxxxx.

X xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xé xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxà xx xxxxxxxx xxxxx xxò xxxxxxxx x xxxxxxx x’xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxà, xé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x Xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx’xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxò x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx. X xxx xxxx xx Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx: xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x’xxxx x’ xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx, x xxxxxx xxù x xxxxx’ xxxxx xxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxò xx xxà xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx: x xx xxxxxx xxxxxxxx x’xxxxxxxxxò xx xxxxxxà xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxà x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, x xxx xxxxxx x xxxx x x xxx xxxxxx x xxxxxx. X xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxì xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx.

X xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxà xé xxxxxxxxx xx xxxxxx xé xxxxù xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx: xxxx, x xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx’ xxxxxxxxx (xx’ xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxì xx xxxxxx xxxx x’xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx ’x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx’ xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxù xxxxx x xxx xxxx x x xxù xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx.

X xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxò xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x’xxxxxxxxx x’ xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxù xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx: xxé xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x’xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x’ xxxx xxxxxxxxà x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxà xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx è xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx: xx xxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xx’ xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x’xxxxxx. Xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxà xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx x’xxxx xxx’xxxx, xx xxxxxx, xxx è xxxxx xxù, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxè xxx xx xxxx xxxx’xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxà, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx’xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxà xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxx xxxxx xxxx, xì xxxx xxxx xxxxxxx è xxxxx, xxxxxxx xxx x’xxxxx xxxxx xx xì xxxì xxxxx xxxxxxxxxx: xxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx x’xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxà xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xx’ xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

44.192.25.113