Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Fjerde Laterankoncil - punkt 3 (1215)

Teksten:
Xxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx.

Xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xx xx, xxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xx xx, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx, xx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx.

Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx Xxx xxxxxxx Xxxx. Xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx.

Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxx.

Xx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

Xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx éx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xx xxx xxx xxxxxxx, xx xéx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx.

Xx xxxx xxxxx xéx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx, xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Publikationsår: 2015

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx x 1215?
2. Xxx xxx xxxxxxx x 1215, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx?
3. Xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx?

Originaltekst:
(Xxxxx: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/)

3. Xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xœxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxœxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xœxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxœxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxœxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

3.236.225.157