Kildetekster til Nationalstatstiden


INDHOLDSFORTEGNELSE:

Den franske Revolution
    Optakten til revolutionen
          Beskrivelse af Frankrig før revolutionen (Arthur Young - trykt i 1792)
    Den liberale revolution
          Hvad er den tredje stand? (Abbé Sieyés' pamflet fra 1789)
          Boldhuseden (20. juni 1789)
          Deklarationen til ophævelsen af feudalismen (11. august 1789)
          Menneskerettighedserklæringen (26. august 1789)
          Forfatning for gejstligheden i Frankrig (12. juli 1790)
    Den radikale revolution
          Nationalkonventet (21. september 1792)
          Edmund Burkes omtale af Marie Antoinettes død (1793)
          Konskriptionen (23. august 1793)
          Saint-Justs Republikanske Institutter (1794)
          Robespierres Det højeste Væsen (1794)
          Robespierres Om principperne for politisk moral (1794)
          Robespierres Retfærdiggørelsen af terror (5. februar 1794)
          Babeufs doktrin (1796)

Napoleonskrigene
    Danmark under krigen
          Det væbnede Neutralitetsforbund (16. december 1800)
          Dansk-britisk våbenstilstand (9. april 1801)
          Bekendtgørelse fra kronprins Frederik (6.) - (12. august 1807)
          Mulig afbrænding af Københavns forstæder og broer (17. august 1807)
          Dansk krigscirkulære (16. august 1807)
          Øl til tropperne (20. august 1807)
          Holstens udtræden af Det tysk-romerske Rige (9. september 1806)
          Dansk kaperreglement (14. september 1807)
          Plakat om salpeter, krudt og bly (25. september 1807)
          Svovlplakat (20. november 1807)
          Dansk kystmilits-forordning (26. februar 1808)
          Regler for kystmilitsen (1. marts 1808)
          Oprettelsen af fire jægerkorps (26. april 1808)
          Svenske kapere (12. maj 1808)
          Dannebrogordenens udvidelse (Frederik 6. af Danmark, 28. juni, 1808)
          Forordning om strandede fjendtlige skibe (5. juli 1808)
          Oprettelsen af det sjællandske sapørkorps (8. juli 1808)
          Både ved strandkanterne (7. juni 1808)
          Evakuering af husdyr fra småøer (9. juni 1808)
          Krigsbytte til søs (10. marts 1813)

Restaurationstiden
    Wienerkongressen
          Kielerfreden i 1814 - Dansk-svensk traktat (14. januar 1814)
          Dansk-britisk Traktat 1814 (Kielerfreden 14. januar 1814)
          Afståelsen af Norge til Sverige i 1814 (Åbent brev af Frederik 6. af Danmark)
          Dansk-russisk fredstraktat (8. februar 1814)
          Den hellige Alliance (26. september 1815)

Revolutionen i 1848
    Revolutionen i Frankrig
          Orléansmonarkiets fald (24. februar 1848)
          Udråbelsen af Den 2. Republik (1848)
          Den franske Revolution i 1848 (Percy B. St. John)
          Den provisoriske regerings dekreter (1848)
          Napoleons kampagnemanifest (november 1848)
          Revolutionen i 1848 (Alphonse de Lamartine)

Nationalstaterne
    Tyskland og Det tyske Rige
          Udråbelsen af Det tyske Rige (18. januar 1871)

Den danske Nationalstat
    Enevældens afskaffelse
          Junigrundloven (5. juni 1849)
    Krigen i 1864
          Dansk blokadereglement (16. februar 1864)
          Erindringsmedalje for krigene i 1848-50 og 1864 (1. februar, 1876)
          Proklamation til hæren (Christian 9.s proklamation, 8. august 1864)
          Proklamation til flåden (Christian 9.s proklamation, 17. oktober 1864)
          Novemberforfatningen (18. november 1863)
          Proklamation af 8. februar 1864
          Til undersåtterne (kongeligt åbent brev af 16. november 1864)
          Krigsudgifter (kongelig beslutning af 19. marts 1864)
          Fredsbekendtgørelse (16. november 1864)
    Stat og samfund
          Organisationsplan for grænsegendarmeriet (11. februar 1876)
          Kongeågrænsen (22. juli 1865)

Kolonialisme og imperialisme
    Åbningen af Kina
          Fra Qianlong til Georg 3. (Et dekret fra 1793)
          Nanjingtraktaten fra 1842 (Fredsaftalen efter Opiumskrigen)

USA i 1800-tallet
    Amerikanske Borgerkrig
          A House Divided-talen (Abraham Lincoln 16. juni 1858)
          Republikansk partiprogram - Abraham Lincoln (maj 1860)
          Demokratisk platform - Breckinridge (18.juni 1860)
          Demokratisk valgprogram - Douglas (18. juni 1860)
          Abraham Lincolns Indsættelsestale (4. marts 1861)
          Indkaldelse af militsen og kongressen (Abraham Lincoln 15. april 1861)
          Blokadebekendtgørelse (Abraham Lincoln, 19. april 1861)
          Om Borgerkrigens udbrud (Abraham Lincoln, 4. juli 1861)
          Emancipationserklæringen (Abraham Lincoln, 1. januar 1863)
          Gettysburgtalen (Abraham Lincoln, 19 november 1863)
          Brev fra Lincoln til Grant (30. april 1864)
          Lincoln anerkender Grant (13. juli 1863)
          Brev fra Lincoln til McClellan (2. februar, 1862)
    Udenrigspolitik
          Monroe-doktrinen (2. december 1823)