Den danske Nationalstat


INDHOLDSFORTEGNELSE:

Enevældens afskaffelse
    Junigrundloven (5. juni 1849)

Krigen i 1864
    Dansk blokadereglement (16. februar 1864)
    Erindringsmedalje for krigene i 1848-50 og 1864 (1. februar, 1876)
    Proklamation til hæren (Christian 9.s proklamation, 8. august 1864)
    Proklamation til flåden (Christian 9.s proklamation, 17. oktober 1864)
    Novemberforfatningen (18. november 1863)
    Proklamation af 8. februar 1864
    Til undersåtterne (kongeligt åbent brev af 16. november 1864)
    Krigsudgifter (kongelig beslutning af 19. marts 1864)
    Fredsbekendtgørelse (16. november 1864)

Stat og samfund
    Organisationsplan for grænsegendarmeriet (11. februar 1876)
    Kongeågrænsen (22. juli 1865)