Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

Xxxxxx xxx xxxxxx xxx x 1864 xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xx x xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx 9. xxx 1864 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 1864.Blokadereglement (16. februar 1864)

TEKSTEN
Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. (Xxxxxxxxxxxxxxxxx.)

X. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

1. Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx x xxxxx xx xx xxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

3. Xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx.

4. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

5. Xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XX. Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx:

x) Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx;
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x § 4 xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx;
x) xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx § 9 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xx x § 10 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx – xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx § 6 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

9. Xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

10. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx:

x) Xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx., xxxx xxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx;
x) xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

11. Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) Xxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx;
x) xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx;
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xx xxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x § 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

12. Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx §§ 7 xx 11) xxxxxxxxx: Xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

13. Xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx.

14. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx, xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x § 13, xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx) xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxx xxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
17. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxx xx xxx 13. x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx § 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

XXX. Xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx.

18. Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxx xxx xx xxx xxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

19. Xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.


20. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.


Publikationsår: 2014

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx?
2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx?ORIGINALTEKSTEN
[Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxx: ”Xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x. x. (…). Xxxxxxx xxx Xxxx xxx Xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx Xxx xx Xxxx. xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (…) xx Xxxx. xxxxx Xx. Xxxxx (…). 7. Xxxxx. 1860-1864.” Xxxxxxxxx 1887.]

Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx. (Xxxxxxxxxxxxxxxxx.)

X. Xx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

1. Xx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx x xxxxx xx xx xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxx xxx xxx Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx Xxxx, xxx xx xxxxxx xx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx.

3. Xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xx xx Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx Xxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xx xxx xxx xx Xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxx xx Xxxxxxx Xxxxxx, xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx, xxx xxxxxx xx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx, xx xxxx Xxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx Xxxxx xx xxx xxxxx Xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx Xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxx Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx x xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxx x Xxxxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx Xxxx.

4. Xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxx, xx Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx, xx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x Xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx.

5. Xxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

XX. Xx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx Xxxx xxx xx xxxxxxxxx Xxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx:

x) Xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx;
x) Xxxxx, xxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx x § 4 xxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx;
x) Xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx § 9 xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xx xx x § 10 xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx.

7. Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx – xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx, xx Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx Xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx § 6 xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx.

9. Xx Xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx, xxx xx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx.

10. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx:

x) xx Xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx;
x) Xxxxx xxxx Xxxxxxx xx Xxxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x Xxxxx;
x) xx Xxxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

11. Xxx xxxx Xxxxxx xxxxx:

x) Xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx;
x) Xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xx Xxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxx;
x) Xxxxx, xxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx;
x) Xxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxx xxx xx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx x § 10 xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx.

12. Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxx. §§ 7 xx 11) xxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

13. Xxxx xx Xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x Xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x Xxxxxx. Xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx, xx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx, xxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx. Xxx Xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx Xxxxxx.

14. Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx Xxxxxx xx xx xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxx x Xxxxx, xx xx xx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx x § 13 xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx, xxx xxx xxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx) xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx; xx xxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx Xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

16. Xxx xxxx xxx, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx Xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx.

17. Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxx xxx xx xxxxxxx Xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxx Xxx xx 13. xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx § 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx.

XXX. Xx xxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx.

18. Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxx xx xxx xxxx xxxx, xx Xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

19. Xxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxx, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

20. Xx xxxxx Xxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx.
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

44.192.94.86