Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Kongeågrænsen (22. juli 1865)

Teksten:
Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxx §§ X xx XX x xxxxxxxxxxxxxx 30. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx 2000 xxx 3000 xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxé xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx: § 1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx Xxxx x xxxxxxx xx Xxxx Xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx. 1. § 2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx. 1 xx xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx xx Xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 22; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx. 26 Xxxxx X xxx Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxx X xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx Xxxxx X. § 3. Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx X xx Xxxxx X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx Xxxxx X xx xxxxx xxx Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx. 27; xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx. 36. - Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx. 37 xxx 42 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx- xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxx X, xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxx xxx xx Xxxxxxx Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. § 4. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx X xxxxxx xxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xx. 43), xxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx xxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx. 54. § 5. Xxx xxxxxxxxxxx xx. 54 xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xx. 59), xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx. § 6. Xxx xxxxxxxxxxx xx. 59 xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 73; xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 79, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx. 80 xxx xxx xxxxx, xxxx Xxxxx, Xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxxx xx. 80 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 91 xxx Xxxx X; xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xx Xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 94; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 99. § 7. Xxx xxxxxxxxxxx xx. 99 xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xx Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 101. § 8. Xxx xxxxxxxxxxx xx. 101 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 104 xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. § 10. Xxx xxxxxxxxxxx xx. 113 xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 114; xxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 116; xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 120; xxxxxx xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 120; xxxxxx xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 124; xxxxx xxxxxx Xxxxx xx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 126; xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx. 127 xx 128 (xxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx xx Xxxxxxxxxx-Xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx. § 11. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx Xxx xx Xxxxx Xxx xx xxx xxx xxxx xx x Xxxxxxxxx Xxx xx xxx xxxxx xxxx, xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. - Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. § 12. Xxxx xxxxx xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx 2 xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xx 1 xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx Xxxx-Xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx. - Xxx xx Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx = 100 [xxxxxxxxx] (xxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx 3 [xxxxxxxxx] xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx 25-xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxx xxx 2.575 [xxxxxxxxx] xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx. - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx. § 13 Xx xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx. Xx xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx.

Publikationsår: 2014

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1864.

Originalteksten:
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxx: ”Xxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxxxxxxx x. x. xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx. 1865-1869.” Xxxxxxxxx 1870.

X. (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) xxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxx x Xxxxxxx xxx §§ X xx XX x Xxxxxxxxxxxxxx 30 Xxx. x. X. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx xx 2000 xxx 3000 Xxxx xxx xxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxé xx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. X. xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, x Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx: § 1. Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx Xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxx xx Xxxx x Xxxxxxx xx Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx. X xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 1. § 2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 1 xxx xxx Xxxxx xx Xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx xx Xxxx Xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 22; xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxx Xx xx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 26 Xxxxx-Xx xxx Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxx-Xx Xxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx Xxxxx-Xx. § 3. Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx-Xx xx Xxxxx-Xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxx xx Xxxxx-Xx xx xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 27; xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx Xx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 36. - Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xx. 37 xxx 42 xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxx- xx Xxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx Xx, xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx Xxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxx Xx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx. § 4. Xxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx-Xx xxxxxx xxx Xxxxx (Xxxxxxxxxxxx Xx. 43), xxxx Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxx Xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 54. § 5. Xxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 54 xxx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx (Xxxxxxxxxxxx Xx. 59), xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx xxx Xxxxx. § 6. Xxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 59 xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 73; xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 79, xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 80 xxx xxx Xxxxx, xxxx Xxxxx, Xxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 80 x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 91 xxx Xxxx-Xx; xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx xxx xxx xxx Xxxx xx Xxxx Xxxx xxx xxx xxxxx Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 94; xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 99. § 7. Xxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 99 xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xx Xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 101. § 8. Xxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 101 xxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 104 xxx Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. § 10. Xxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 113 xxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 114; xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 116; xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 120; xxxxxx xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 124; xxxxxx xxxxxx Xxxxx xx Xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xx. 126; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx-Xxxxx-Xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxx Xx. 127 xx 128 (xxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx) Xxxxxx xx Xxxxx-Xxxxx-Xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx Xxxx. § 11. Xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xx xx xxxxxx Xxxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx Xxx xx Xxxxx Xxx xxx xxx xxx Xxxx xx x Xxxxxxxxx Xxx xxx xxx xxxxx Xxxx, xx xx xxx xxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx x Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxx Xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. - X Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx. xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx. - Xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx x Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx. § 12. Xxxx xxxxxxx xx 3 xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx 2 xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xx 1 xxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx Xxxx-Xxxxx xxxxxxxx Xxx, xxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxx xxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx. - Xxx xx Xxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx xx = 100 [xxxxxxxxx] (Xxxx Xxxxxxx) xxxxxxxxxx 3 [xxxxxxxxx] Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxx Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx 25xxxxxxxx Xxxxx, xx xxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx Xxx 2,575 [xxxxxxxxx] xx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx Xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx. - Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxxxxx Xxxxx. § 13 Xx Xxx, xxx xxx Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx Xxxx, xxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx. - Xx Xxx, xxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxx, xxxxxxx xxx Xxxx, xxx xxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxxxx.
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

3.236.225.157