Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

Xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx. Xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxx), xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x 1807 xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx (6.), xxx xxxxxx xxx xxx xxx, xxxx Xxxxxxxxx 7., xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx 7. xxxxxx xxx xxx x 1808 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx x 1808 xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx 6. (1808-39). Xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx x 1814 xxxxx Xxxxxxxx 6. xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxx 6. xxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx.

TEKSTEN

Kaperreglement (14. september 1807)

Gengivelse på nudansk:
[Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx]


Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (…).

X xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx:

1.) Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

2.) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx:


Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx: Xx X. X., xxx xx xxxx xx xxxxxx X. X. xxx xx xxxxxxxxx xx X. X. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 14. xxxxxxxxx 1807 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx …, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx X. X. xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx x xxxx X. X. xxx …… 1807.

(Xxxx xx xxxx).3.) Xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx x Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 500 xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx 10 xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 10 xxxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx 5000 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

4.) Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x §9 xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5.) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx éx xxxxx xxx xxxxxx.

6.) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

7.) Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

8.) Xx xxxxxxx, xxx xxxxxx §6 xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx: x.) Xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. x.) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx, xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x éx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx [xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx] xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx [xxxxxxxxxxxxxxxx] x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. x.) Xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. x.) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx [xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx], xxxxxx [xxxxxxxxxxxxxxxx], xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx 1/3 xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. x.) Xxxx- xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x.) Xxxxxxxxxxxx [xxxxxxxxxxx] xx xxxxxxxxxxxxxx [xxxxxxxxx] xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxx, xxx xxxx x xxxxxx (…).

9.) Xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx: xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx: xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxx, x.) xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx; x.) xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx; x.) Xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x.) xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; x.) xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx x.) xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

10.) Xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx § 9x, xxxx xxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.


11.) Xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxx xxxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

12.) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

13.) Xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x § 12, xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

14.) Xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxx, xxx xxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

15.) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx 24 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx 2 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. (…).

16.) Xxx xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx [xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx] xxx 8 xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 24 xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

17.) Xxx xxxxx xxxxx x Xxxxxxx xx Xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx, xx xxx Xxxxxxx x Xxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

18.) Xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx 24 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx 4 xxxx, xxxx xxx xx x Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx 8 xxxx, xxxx xxx xx x Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 1806, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. (Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 12. xxxxxxxx 1807 xx 27. xxxxx 1808).

19.) Xx xxx xxxxx xxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

20.) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxxx xx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx [xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx] x Xxxxxxxxx xxxxxxx 1%, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. (…).

21.) Xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx, xxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx.

22.) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Publikationsår: 2013


Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx?

2. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx?

3. Xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx?

4. Xxxx xxxxxxx xxx xxx ”xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx”?

5. Xxxx xxxxxxx xxx xxx ”xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx”?


ORIGINALTEKSTEN:

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxx: ”Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx, xxx xxx Xxx 1670 xx xxx xxxxxxx, (…) xxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx. XXX Xxxx. Xxx xxxxxxxxxx X. Xxxxxxxxx XXX Xxx. xxx 1804 xxx 1808.” Xxxxxxxxx 1808.


Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx (…).

X Xxxxxxxxx xxx xx Xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

1.) Xxxxx xx xxxx xxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx Xxxxx xx xxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xx Xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx; x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxx.

2.) Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:


Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx: Xx X. X., xxxxxx Xxxxxx X. X., xxxxxxx X. X. Xxxxxxxxxxxxxx, xxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx 14 Xxxx. 1807, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx, xxxx xx …, xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, xxx X. X. Xxxxxxx, x xxx Xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx x Xxxxxx X. X. xxx …… 1807.

(Xxxx xx Xxxxxx).


3.) Xxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx x Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xx, xxx xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx xx xxx Xxxxx, xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xx xx xxx Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx Xxxxxx xx 500 Xxxx xxx xxxx Xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx Xxxxxx, xxxx xxxx 10 Xxxxxxx xxx xxx Xxxx, xxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx xxxx 5000 Xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx Xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx.

4.) Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xx Xxxxxxxx; xxx xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxx xx x 9 § xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx x xxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx xx Xxxxx xx Xxxxxxxx, xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx.

5.) Xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx.

6.) Xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx: xx xxxx Xxxx xxxx xxx Xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx Xxxxx, xx xxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx.


7.) Xxxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

8.) Xx Xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx 6 § xxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxx:
x.) Xxxxxx, xxxxxxx xx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx. x.) Xxxxxxx Xxxx- xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx, xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx Xxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx-Xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx-Xxxxx. x.) Xx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. x.) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx, xx xx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx 1/3 Xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. x.) Xxxx- xx Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx Xxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x.) Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxx, xxx x Xxxxxx xxxxxxxx (…).

9.) Xxx xxx Xxxxx xxxx xxxxxx: xxxx Xxxxx, xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx Xxxxxx: xxxx xxxxx Xxxxx, xxx xxxxx x Xxxx, x.) xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; x.) xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x.) xxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxx xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; x.) xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx; x.) xxxx xx Xxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx; xx xxxxxxx x.) xx Xxxxx xx Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx xx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxx, Xxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx xx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx.

10.) Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx 9 § Xxxx. x. xxxxxxx, xxxx xxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, xxx xxx Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx.


11.) Xxxx xx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx Xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx Xxxx xxxxxx xxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx xxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxx Xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx.

12.) Xxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx Xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx Xxxxx xx, xx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxx.


13.) Xxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxx xxx x 12 § xx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx, xxx xxx xxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, xx xxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xx Xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxx, xxxx xx xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx Xxxxx, xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx Xxxxxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, x Xxxxxxxxxx xx 2 xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxx Xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxx Xxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx.

14.) Xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx; xx Xxxxxx, xxx xxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx xx xxxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxx xxx xx Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx Xxxxx xxx xxx Xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx, xx xxx xx x Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xx, xx xxx xx x xxxxxxxx Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.


15.) Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxx xx Xxxxxxxx x xx Xxx. Xxxxx xx Xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxx 24 Xxxxxx Xxxxxx xxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx xx Xxxxxx; xxxxxxx xx Xxxxxx, xxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxx 2 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx. (…).

16.) Xxxx xxxxx xx xxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxx 8 Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx 24 Xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xx, xxx xxxxxxx xxx Xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.


17.) Xxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx xx Xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxx xx Xxx, xxx, xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxx, xx xxxx xxx Xxxx x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx, xx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxx. Xx xxxxxx Xxx xxxx xxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx Xxxxxxxx xxx xxx Xxxx x Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx.

18.) Xxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 24 Xxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx 4 Xxxx, xx xxx xx x Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx 8 Xxxx, xx xxx xx x Xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx xxxxx Xx. 30 xxx. 1806, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. Xxxx Xxxxx xx xxxxx Xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx. (Xxxxxxxxx xxx Xx. 12 Xxx. 1807 xx 27 Xxx. 1808).


19.) Xxxx xxx xxxxxxxx, xx xx Xxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxx xxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

20.) Xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxx, xxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx Xxxx xx Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx; xx xxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx-Xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 1 Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx. (…).

21.) Xxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xx, xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxxxxx.

22.) Xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx.
    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

44.200.40.195