Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

Xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx x 1801, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx.

TEKSTEN:

Om strandede fjendtlige skibe (5. juli 1808)

Gengivelse på nudansk:
[Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx]


Xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. (…)

Xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx, xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

1.) Xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx, x xxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx.

2.) Xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx 7. xxxx 1808, xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx [xxxxxxxxxx], xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

3.) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxx.

4.) Xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.) Xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

6.) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx, xx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx.

7.) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

8.) Xxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx §5, xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx xxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

9.) Xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

10.) Xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

11.) Xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx; xx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

12.) Xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
13.) Xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx, xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx 21. xxxxx 1705 xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

14.) Xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx 8. xxxxxxx 1805, xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx.

15.) Xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx.

16.) Xx xxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx 6 xxxx, xxxxx xx xxx x §15 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

17.) Xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx §16 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx éx xxx xxx xxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx) xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx.

18.) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.

19.) Xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxx, xx xxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx – xxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx – xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Publikationsår: 2013

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx?

2. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx?

3. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx?ORIGINALTEKSTEN:

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxx: ”Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxx xxx Xxx 1670 xx xxx xxxxxxx, (…) xxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx. XX Xxxx. Xxx xxxxxxxxxx X. Xxxxxxxx XX Xxx. xxx 1808 xxx 1811.” Xxxxxxxxx 1812.

Xx., x. Xxx xx Xxx, xxx. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx. (…)

Xx Xxxxxxx Xxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx; xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxx, xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx; xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxx xx Xxxx, xxx xxxxxx xxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx, xxx xxx xx Xxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx Xxxxxxx. Xx xx Xxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx. Xxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

1.) Xxxx Xxxx xxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx; xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx; xx xxxx xxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxx Xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxx xxx, x Xxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx.

2.) Xxx xxx xx xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx x Xx. 7 Xxx. 1808 xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx, xx Xxxxxxx, xx xxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx, xx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.

3.) Xx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxx Xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxx x xxxx Xxxxx.

4.) Xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxx, xxx xxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.) Xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x Xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxx xxx Xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx.

6.) Xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx, xx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxx, xx xxxx xx Xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx, xx, xx Xxxxxxx xxxxxx xxxx x Xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxx xx Xxxx xxxxx Xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx Xxxx.

7.) Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx; xx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx.

8.) Xxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxx 5§ xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx-Xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xx xxx xxx, xx Xxx xxx Xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx.

9.) Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx, x Xxxxxxxx, xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxx.

10.) Xxxxxx xxx xxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx Xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx.

11.) Xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx, xx xxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxx; xx xx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx; xx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx; xx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxx, xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx Xxxx, xxx xx Xxxx xx xxxxxxx xxx Xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

12.) Xxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x Xxxxxxxx Xxxx, xx xxx Xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx, xx xx xxxxx xxx, xx Xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xx, xx Xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxx, xx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx x Xxxxxxxxx xxx xx xxxxx Xxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxx.

13.) Xx xxxx xxx xxxxxxx x Xxxx, xxxxx xxx Xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx, Xx. 21 Xxxx. 1705 xx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

14.) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx Xxxxx-Xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx Xxxx, xx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx, xx xxxxxx, xx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx Xx. 8 Xxxx. 1805, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx.

15.) Xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxx, xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx.

16.) Xx xxx Xxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xx, xxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx Xxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxx xxxxx xxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx; xxx xx xxxxxx Xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, x Xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx Xxxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxx 6 Xxxx, xxxxx xx xxx x 15§ xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx Xxxx-Xxxxxxxxxx x xxx Xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx-Xxx.

17.) Xxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxx 16§ xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx; xxx xxxxxxxx, xx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxx Xxx xxx Xxxxxxx Xxxx, xx xx Xxxxxx Xxxxxxx (xxxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxx, xx xxxx xx xxxxxx Xxxxxxx) xxxxx xx xxxxxxx Xxx xxx xxx Xxxxxx.

18.) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx, x xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

19.) Xxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxxx, xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx Xxxxx, xx, xxxxxx xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx, - xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx Xxxxxx, - xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx Xxxxx, xxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx; xxx xxx xxxxx xxxxx Xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx.
    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

3.80.3.192