Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

Xxxxxxxx x 1794 xxxxxx Xxxxxxx-Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx x 1800. X xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxx xx Xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxx xxxxxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx. Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx-Xxxxx xxxxxxxxx xxx 16. xxxxxxxx 1800, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxx. X xxxxxxx 1801, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 1801 xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxx 9. xxxxx 1801 xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxx-Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx Xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxx, xx Xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Det væbnede Neutralitetsforbund (16. december 1800)

TEKSTEN
Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx.

Xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxx xx 15. xxxxxx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. (…).

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx.

2. Xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx: Xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.


3. Xx xxx, xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx:

1. Xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Xx xxx xxx xxxxxxxxx xx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.
4. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxx xxx, xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
5. Xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

Xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx (…).

4. Xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

5. Xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxx xx xxxxxx xxxx; xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx.

6. Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx, xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. (…)

8. Xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx.

9. Xxxxxx xxx xxxxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

10.-13. (…)


Publikationsår: 2013

Arbejdsspørgsmål:
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx?


ORIGINALTEKSTEN
[Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxx: ”Xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x. x. (…). Xxxxxxx xxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx Xxx xx Xxxx. xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (…) xx Xxxx. xxxxx Xx. Xxxxx (…). 3xxx Xxxxx. 1785-1813. 1xxx Xxxxxxx xxxxxx 1800.” Xxxxxxxxx 1885.]


Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxx Xx. Xxxxxx. Xxxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxx xx Xx. Xxxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx Xxxxxx xxx xxx, xxxx xxx xxx xxxxx xxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx Xxx x xxxxx Xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx Xxxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx Xxxxxxx xxx Xx. xxxxxxx. Xxxxxx. xxx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xx 15. Xxxxxx xx, xx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx Xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

Xx. xxxxxx Xxxxxx. xxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx. (…).

1. Xx. Xxxxxx. Xxxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxx xx Xx. Xxxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxx.

2. Xxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx Xx. Xxxxxx. Xxxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxx xx Xx. Xxxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x Xxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

3. Xx xxx xxxx xxx xxx xxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx Xx. Xxxxxx. Xxxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxx xx Xx. Xxxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xx xx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx Xxxxxx.x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. X xxxxx Xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx:

1. Xx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxx xxxx xxx Xxxx xxx Xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx.
2. Xx Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx, xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxx.
3. Xx xxx, xxx Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxx Xxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx Xxxx, xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxx.
4. Xx xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx Xxx, xxxx Xxxx xxx xxxxx Xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx Xx. Xxxxxx.x Xxxx.
5. Xx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxx xxx xxxxx xx Xxxxx, xxx xxxxxxx xx Xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx Xxxx xxxxx x xxxxx xx Xxxxxxx x xxxx Xxxxxx.

Xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx (…).

4. Xxx xx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxxx Xx. Xxxxxx. Xxxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxx xx Xx. Xxxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxx.

5. Xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx Xxxx xxx xxxxx Xxxx, xxx xxxxxxx xxx xx xx Xxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxx xxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx, xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxx Xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx xxx Xxxx xx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxx, xxxx xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxx; xxx xxxxxxx Xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xx xxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxx, xxxxx xx Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxx xxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx Xxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxx xxxxx xxx Xxxxx xxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx, xx xxxx Xxxxxx xxx xxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx Xxxxx, xx xxxxxx xxxx Xxxxx, xx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx, xxx xxxxxx Xxxxxxx , xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

7. Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx. (…)

8. Xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx Xx. Xxxxxx. Xxxxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxx xxxxx Xx. Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxx xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxx, xxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx.

9. Xxxxxx xxx xxxxx, xx xx xx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx x Xxxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xx Xxxxx, xxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx Xxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx.

10.-13. (…)
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

44.192.94.86