Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

Xxxxxx Xxxxxxx XxXxxxxxx xxx x 1861 xxxx xxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx-xxx xxx xxx, x xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx XxXxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1862. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxx), xxx Xxxxxxx xxxxx, xx XxXxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XxXxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 5. xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx Xxxxxxx X. Xxxxx (1822-1885), xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx x 1864, xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx.

Brev fra Lincoln til McClellan (3. februar 1862)

Teksten:
(Xxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx)

Xxxx xxx xxxxxxx X. X. XxXxxxxxx. Xxxxxxxxxx, 3. xxxxxxx 1862

Xxx xxxx xxxxx, xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx-xxxxx – xxx xxx xx xx xx xxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx, xx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxx; xxx xxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx:
Xxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx.
Xxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxx?
Xxx xxx xxxxx. Xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxx?
Xxx xxx xxxxxx. Xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxx?
Xxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx?
Xxx xxx xxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxx?
Xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxéxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx, xxxxx xxx.
Xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxéxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx (xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxx. Xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxx xx xxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx, - xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx?
… Xx xx xxxxx xxx – xx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx – xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx Xxxxx, xxxx xx éx xxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx.

Publikationsår: 2013

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx Xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx?

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx XxXxxxxxx?

3. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxx x 1863 xx 1864.

ORIGINALTEKSTEN
[Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxx:”Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx 1832-1865 xxxxxx xx Xxxxxx Xxx” Xxxxxx xx Xxx Xxxx 1912.]

Xxxxxx xx Xxxxxxx X. X. XxXxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 3, 1862

Xx xxxx Xxx, Xxx xxx X xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx Xxxx xx xxx Xxxxxxx – xxxxx xx xx xxxx xxx Xxxxxxxxxx, xx xxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx Xxxx Xxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx.
Xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, X xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx.
Xxxxx. Xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx?
Xxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx?
Xxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx?
Xxxxxx. Xx xxxx, xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx´x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx?
Xxxxx. Xx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx?
X xxxx xxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx.
X xxxx xx xxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx X xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx (xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx X xxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. X xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxx xx xxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, xx Xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx X xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, - xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx. X xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx, xxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx?
… Xxx xxx xxxxxx xxxxxx – xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx – xx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, xxx Xxxxx, xxx xx xxxx? Xxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx.
    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

54.174.225.82