Kildetekster til Renæssancen


INDHOLDSFORTEGNELSE:

Optakt til reformationen
    Forløbere og pavelige kritikere
          Pavens bulle mod John Wyclif (1377)
          John Wyclifs svar til paven (1384)

Protestantisk reformation
    Martin Luther og reformationen
          Martin Luthers 95 teser (31. oktober 1517)
          Luthers brev til ærkebiskop Albrecht af Mainz (31. oktober 1517)
          Leo 10.s bulle Exsurge domine mod Martin Luther (15. juni 1520)
          Rigsdagen i Worms (16-17. april 1521)

Renæssancens menneskesyn
    Italiensk humanisme
          Om menneskets værdighed 1-7: Af Pico della Mirandola (1486)
    Nordeuropæisk humanisme
          Dårskabens Pris 1-5. Af: Desiderius Erasmus (1511)
          Historiesyn i renæssancen: Anders Sørensen Vedel (1575)