Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Om historiens nytte: Anders Sørensen Vedels fortale til hans Saxo-oversættelse ”Den Danske Krønike” (1575)

Teksten:
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx. Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxxx x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx!

Xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxx xxx xxxx xxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx.

Xx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

1.
Xxx xxxxxx xxxx xx, xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

2.
Xxx xxxxx xxxx xx, xx xxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxx xxx xx xxx xxx xxxx, xxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx.

3.
Xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xx Xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx Xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx.

Xxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxx Xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx Xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xx Xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

X xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx Xxxx xxx, xx xxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx, xx xx xxxx xx, xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx. Xx xxx xxxxx xxx xxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxx Xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx. Xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx Xxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxx xx xx xxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx, xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxx xx xxxx xx xxxxx xxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx? Xxxxx xxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxx, xx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx. Xxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx: Xxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx. Xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx. Xx Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxx, xx xxx xxxx xéx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxx Xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx x Xxxxx Xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx. Xx xxx xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xx xxxxx x Xxxxxxx, xxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx Xxxx Xxxx, xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx, xx xxxxxxxx Xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx x Xxxx, xxxxxxx xx 870 xxxxx Xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xx xxx x xxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxx xxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx Xxxxx xxx, xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx Xxxx xxxx xxxxx.
Xxx xxxx Xxxxx Xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx xx xxxx xxx, xxxxxx Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xx, xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx. Xxxxx Xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxx xx xx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxx.

Xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx Xxxx xxx. Xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx Xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x Xxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x Xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx. Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxx xxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxx xxx Xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx Xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxx xxx xxxx (xxxxxxxx) xxx x Xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx. Xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx. Xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx Xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xx xxxx Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxx. Xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxx Xxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx Xxxx xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxx xxxxx xx Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx Xxx xxxxxx xxx xx, xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxx, xxx Xxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxx Xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx, xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx. Xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx, xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx Xüxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx Xxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx, xxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx, xxxx. Xxx xxx, xx xxx xxxx xxx x Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx Xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx Xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx Xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxx, xx xxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx Xxxx xxxx, xx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx Xxx xxx? Xxx, xxxxx Xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x Xxxxxx, xxx xxxx xx xxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx Xxxx, xx xxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxx. Xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxx Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx' xxx, xx x xxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx, xx xxxxx Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx: Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx Xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.
Xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxx Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxx.

Xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, x xxx xxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xxx Xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx, xx xx xxxxx Xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx Xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx. Xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xx xxx xxxx, xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxx (xxxxx) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxx xxx. Xx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Den anden gavn, som historiske værker fører xxx xxx, xx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx xxx xx xxx xxx, xxx x xx xxxxx, xxxxxxxxx Xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx Xxxx Xx Xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xx Xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx, xxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xx xx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxxx, xxx, xxxxx xx xxx, xxx.
Xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx xx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx.

den tredje nytte og gavn, som kommer xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx; xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx xxx Xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx, xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx; xx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx Xxx, xx xxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxx. Xxx xxx Xxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx? Xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx, xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx Xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xx. Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx, xx xxx xx xxx xxx xxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx. xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx.
Xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx, xx xxx xxxx xx éx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx éx xx xxx xxxx xxxxx xxx x xxx xxx xx xxxx, xx xx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx, xxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxx xx xx xxxx, xxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx, xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx, xxx, xxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx., xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx Xxx xx xxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxx, xxx xxx Xxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxx. Xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxx xx xxx, xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx, xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xx xxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxx Xxxxxxxx xxx x Xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xx xxx xxx (xxxxx xxxx xxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx Xüxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx.
Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx, xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xx xxx xxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx xxx xxx, xxx Xxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx, xxx xx xx xxxxxxx Xxx, xxxxxx xx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx, xx xxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx Xxx xx xxxxxxxxx.

For sådanne årsagers skyld og anden xxxx xxxxx xx xxxx xxx Xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xx xxx x Xxxxxxxx xxxx. Xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xéx xxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx, xxx xxxx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxx, xx xxxx xxxxx. Xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx, xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xx xxx xxxxx Xxxxxxx. Xxx Xxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx, xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx.

Xxxx Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxx xxxxxxx, xx 1204 xxxxx Xxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx x Xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxx, xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxxx Xxx Xxxxx xx Xxxxxx, xxx xx xxx xxxx Xxxxxxxxx 2.x xxxxxxx.

Xx xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx 1514 xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx. Xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx x Xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxx x Xxxxx, xx 1534 xxxxx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx, xx xx xxx xx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxx xxx, xx xxx xxx xxxxx xxxxx x Xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxx xxxxx (Xxx xxxx xxxxx) xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx, xx xx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx, xx Xxxx xxx xxxx xxx x xxxxx. Xxxxx xxxx xx xxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxx xxxx xxx xx xxx xxx xx, xxx xxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxx xx, xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxxx xxx xxx xx Xxxx-xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx. Xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx x Xxxx xxxx, xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx x xxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xx, xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx Xxx xxx Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx. Xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xx, xxx xxxxx xx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx, xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxx xx x xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx. Xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx, xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxx xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xxx, xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx, xx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx (xxxxx) xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx, xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx, xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxx xx, xx xxx (xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx, xxxx xxxxxx Xxxx xx xx xxxxx x xxxx xxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx., xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx, xxx xxx xx, xxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx, xxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx.

Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxx, xxx Xxx xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx, xxxx. Xxx xxxxx xxxx Xxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxx xxxx xxx xxx, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx, xxxx. Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxx, xx 1575 xxxxx Xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.

Publikationsår: 2013

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx?

2. Xxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx? Xx xxx xxxxxxxxx?

ORIGINALTEKSTEN:
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxx: ”Xxx Xxxxxx Xxxxxxx”.

Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx, Xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx: Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx: Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxx, Xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxx XXX, xxx xxxx xxxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxxxx xxx XXXXX.

Xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx: Xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx xxx xxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

I.
XXX Xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx: Xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xx Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

II.
Xxx xxxxx Xxxxx xx, xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx, xxx xxx xx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx Xxxx, xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx.

III.
Xxx xxxxxx Xxxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxx, xx xxxxx xxxxx xxx Xxxx xxx, xx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx: Xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xxx. Xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx Xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxx Xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxx xx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx. Xxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx Xxxxxx. Xx xx Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx: Xxx xxxxxxx xxxx xxx Xxxx xxxxxxx Xxx, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, xxx xxx XXxxx Xxxx Xxxxxxx.

Xxxx xxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx Xxxx xx Xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxx Xxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx. Xxx xx Xxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx Xxxx xx Xxxx, xxx xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx.

Xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx Xxxx Xxx, xx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxx, xxx xxxxx xxx Xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxx. Xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx, xxxxxxxx Xxx xxxx xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx. Xxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxx xxx Xxx, xx xx xxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxx: Xx xx xx Xxxx xx Xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx Xxxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx.

XXxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xx xxxx Xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxx, xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxx Xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx Xxxxxxxx. Xxxxxx xx Xxx xxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx, xxx xx Xxxx xxx, xxx xxx Xxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx Xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx Xxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

XX xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxx xxx Xxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx, xx xxxx Xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxx xxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx Xxx xx Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx Xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxx xxx xxxxxx xxx xxx Xxxxxx Xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxx, xx x xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxx, xx xxxxx xxxx xxx X. Xxxxxx Xxxxx xxx Xxxx, xxx xxx xxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxx Xxxxx. Xxx xxxx xxx xxxxx xxx Xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxx Xxxxxxx, xxx Xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx Xxxxxxxx Xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxx Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx X. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxx xx, xx xxxxx Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx Xxxx, xxx xxx Xxx xxxxx Xxxx xxxx 870.

XXxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxx xxx xxxxx xx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxx xxx xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxx, xxx xxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx. Xxxx xxx xxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxx, xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxx, xx xxx xxx xxx xxx Xxxxxxxx xx xxxx Xxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx Xxx xxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx Xxx xxxx xxxxxx xxx Xxxx Xxxx xxxxx.
Xxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxx Xxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx Xxxxx. Xx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxx Xxxxx Xxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx Xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxx xxx xx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxx.

XXxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxxxxx, Xxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx Xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxx xx xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxx xxx Xxxx Xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx xx Xxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxx. Xxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx Xxxx xxx xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxxx X. Xxxx Xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxx, xxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxx Xxx X. Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx.

XXxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx xxx xxx Xxxx xx Xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx: Xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxx (xxxx xxxxx) xxx xxx Xxxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xx Xxxx. Xx xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, xx xxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxx Xxxxx Xxxxx xxx Xxxx xxxx. Xx xxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxx xxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx.

Xxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx Xxxx xxxxx Xxx, xx xxx xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxx, Xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx Xxxx, xxx Xxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx Xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxx xx Xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx Xxx xxxxxx xxx. Xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx.

XXxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx Xxx x xxx xxxxx xxxxxx, Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx Xxx xx Xxxxxx, Xx xxxxx xx xxxx xxxx xx Xxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx: xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx Xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxx xx Xxxxxxxxx xxxx.

XXxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxx, Xxxx Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx xxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxx, xxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxx xxx xx XXXXXXX, xxx xx xxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxx Xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx. Xxx Xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxx Xxxx xx Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx Xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx Xxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx Xxxx Xxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx xxx XXXxxx, xx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx Xxx xxxxxx: Xxx, xxxxx Xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx Xxxxxx, xxx xxx xxxx Xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx Xxxx, xx xxxx Xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx Xxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx.
Xxx xxxxx xxx Xxxxxxx xxx, Xx xxx xxxx XXXXXX Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx: Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx Xxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx.
Xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx Xxxx xx xxx xxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx. Xxx XXXXXX xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx.

XX xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx: Xx xxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxx XXXxxx Xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx Xxx, xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxx: Xxxxxx: Xxx Xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, xxx xxx xxx. Xxx xxxx xxx Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx, xx xxx xxxxx Xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx.

Xxxxx Xxxx: Xxxxxx: xxxx xx xxx, Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx, xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx Xxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxx Xxxxx Xxxx: Xxxxxx: xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, X xxx xx xxxxx Xxxx: Xxxxxx: xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxx, xxxx Xxxxx Xxxx: Xxxxxx: xxxxx.
Xxxx Xxxxx Xxxx: Xxxxxx: Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx xx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxx Xxxxxx: xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx Xxxx: [Xxxxxx:] xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx. Xxx xxxxx xx Xxxxx Xxxx: Xxxxxx: Xxxxx Xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx: Xxxxxx: xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx Xxxxx Xxxx: Xxxxxx: xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxx Xxxx: Xxxxxx: xxxxxxxxx, xxx Xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx Xxxx xxxx, xx xxxxxx Xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx.

Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx) xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx. Xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxx, xxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Det andet Gaffn, som Historier føre xxx xxx, xx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx, xxx xxx xx Xxxxxx, xxxxxxxxx xx Xxx xxxxxx xxx xxxxxxx Xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxxx xx Xx Xxxx Xxx xxx xx Xxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xxx xxx, xx Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx Xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxx Xxx xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxx Xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx Xxx xx Xxxxxx, xxxx xxx xxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx, xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxx xx xxx, xxx.
Xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx Xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx. Xxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx Xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx. Xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxxxx, xxxx xxx xxx Xxxx xx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

DET tredie Nytte oc Gaffn, som kommer xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xx xx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxx xxxxx Xxx xx Xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx: xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx: Xxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxx xx Xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxx Xxxxx xx Xxxxxx Xxx xxxx, xx xxx Xxxx xx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx. Xxx xxx Xxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx.

Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, xx xxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx? Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx Xxx xx Xxx, xx xxxxx xxxx Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx xx xxx xxx xxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx Xxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx, xx xxx xxxx xx xxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

XXxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx Xxxx xx Xxxxx xxx. xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxx, Xxxx xx xxx Xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx.
Xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx, xx xxx xx xxx xx Xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx, xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxx xx xxx xxxx, xxx xx xxxxx xxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx Xxxxx, xxxx xxx xxx xxx Xxxxx xx Xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx.

XXxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxx xx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx. Xxxxx xx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxx, xxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx., xx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxx xx xxxx Xxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, xxx xxx Xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxx xxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxx Xxxx xx Xxxxx, xxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xx Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx, xx xxxx xxx xxx xxx xx Xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxxxx, xx xxxx xxx Xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxx Xxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xx Xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx. Xxx xxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxx xx xxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx Xxxx xx Xxxxxx, xx xxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx Xxxx Xxxxxxxx xxx x Xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxx (xxx xxxxx xxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxx xxx xxx xx xxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxx Xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx.
Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxx, xx Xxxxxx xx xxxxx xxx Xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx, xx xx xxx xx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx Xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx Xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx Xxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx Xxx xx Xxxxxxxxx.

FOR saadanne Aarsager skyld, oc andre xxxxx xxxxx xx Xxxxx, xxxxxxx Xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxx. Xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxx Xxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx Xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxx. Xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xxxx. Xxx xxx Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx Xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx. Xxx Xxxx xx xx Xxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xx Xxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx Xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx Xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxx.

Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxx, Xxx xxxxxx Xxxx Xxxx 1204.
Xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxx, xxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxx xxx xxxx xx Xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx Xxxx xxx Xxxxxxxx, xx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxx, xxx xx xxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

Xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, Xxx xxxxxx Xxxx xxxx 1514, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx Xxxx xxx, xxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxx xx xxxxxx xxx xx xxx Xxxxx, Xxx xxxxxx Xxxx Xxxx 1534. Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xx xxx xxxxx Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

XXx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxx, xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx.

XX xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (Xxx xxxx xxxxxxx) xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxx Xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx Xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx, xx xx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx Xxxxx Xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx Xxxxxx Xxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx Xxxx xx Xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx Xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx. Xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx Xxx xxx xxx, xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xx, xxx xx xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxx Xxxxxxx.

Xxx xx, xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xx xxxxxx Xxxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx: Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx Xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx xx Xxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx Xxx. Xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx Xxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx Xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx. Xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx Xxxx xxx Xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxx XXXXXX Xxxx Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx, xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xx Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxx xxx Xxxxxxxxxx, Xxxx: Xxxxxx: xx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx Xxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx: Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx Xxx, xx xx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx Xxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx. Xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx Xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx Xxxx, xxx xxxxx xxxxx (xxxx xxxx) xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

Xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx: Xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx xx xxx Xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx (xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx Xxxx, xxxx xxxxxx Xxxx xx xx xxxxx x xxxx xxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxx Xxxxx Xxxx: Xxxxxx:, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx, xx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx xxx, xxx xxx xx, Xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx: Xx xxx Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, xxx Xxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx.

XXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxx, xx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx, xxx Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx, xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, Xxxx. Xxx xxxxx xxxx Xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, xxx X: X: xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx, xxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx xxxxx xxx xxx, Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx, xx Xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxx, Xxxx. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx Xxxxx, Xxx xxxxxx Xxxx Xxxx X. X. XXXX.

Xxxxx Xxxx: Xxxxxx:

Xxxxxx, Xxxxxxxx
Xxxxxxx,
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx.
    Relevante tekster 
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

3.236.221.156