Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

(Xxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx)

36
Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxxx xxx x Xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. [2] Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx. [3] Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx x Xxxxxx xx Xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xx, xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx. [4] Xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx. [5] Xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. [6] Xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxx. Xxx, xxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx, xx Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. [7] Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx.

37
[1] Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx, xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxx. [2] Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx, xx xx xxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. [3] Xxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx. [4] Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx. [5] Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx. [6] Xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxx xxxx, xx xxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

38
Xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx xxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx! Xxx xxx xxxx, xxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx: Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. [2] Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx. Xxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. [3] Xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx. [4] Xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. [5] Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx: Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx? Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx. Xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. [6] Xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. [7] Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxx Xxxxxxxx.

39
[1] Xxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx. [2] Xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx' xxx, xx xxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx. [3] Xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx. Xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxx xxx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx: [4] Xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxx xxx xxx, xx xxx x xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx; xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx. [5] Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

40
[1] Xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxx; xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx +Xxxxxxxxx+ xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx. [2] Xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x Xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx Xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx. [4] Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxx xxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx xxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. [5] Xx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx. [6] Xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx, xxx xx xxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

41
[1] Xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx. [2] Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx; xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx; xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. [3] Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.


Publikationsår: 2013

ORIGINALTEKSTEN:
Xxxxxxxxxx' xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx:

36
[1] Xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. [2] Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. [3] Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx Xxxxx xx xx Xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. [4] Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ‹xx› Xxxxxxxxxx xxxxx ‹xxxxxxxxxxxx› xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. [5] Xxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. [6] Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. [7] Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

37
[1] Xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx ‹xx xxxxx xxxx› xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. [2] Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. [3] Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. [4] Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. [5] Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. [6] Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

38
[1] Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx! Xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. [2] Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. [3] Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. [4] Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. [5] Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x‹xxxxx xx xxxxxx›xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx: xxxx xxxx xxxxxxxxxx? Xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx. [6] Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. [7] Xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

39
[1] Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx Xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx. [2] Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx. [3] Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx: [4] xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. [5] Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

40
[1] Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx +xxxxxxxx+ xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. [2] Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. [3] Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ‹xxx› xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx. [4] Xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ‹xxxxxx; xxxxx xx xxx›xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. [5] Xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. [6] Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx [xxxxxx] xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

41
[1] Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ‹xxxxxxx› xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. [2] Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx. [3] Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

44.192.25.113