Forside        Log ind          
  
   Verdenshistorien    Historisk Emne    Leksikon    Kilder    Tema    Abonnement    Om Os   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

(Xxxxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx)

1. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxx, xxx xxxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxx, xxxx Xx˘xx xxxxxx xx x xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xx 80 xxx xxx xxxx.

2. Xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 12 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx éx xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxx xx xxxx, xxxx xxxx 60 xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx.

3. X xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx 16 xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx. xxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx Xxxxxx' xxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx. Xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xx xxxxx xxx xxx. Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx' xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx Xxxxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxx xxx, xxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxx xx, xxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx' xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xx xxx x xxxx; xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx , xxxxx xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx. Xxx xxx xxxx éx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx. Xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx, xx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xx xxx xxxxxx; xxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx, xx xxxx xxx xxxxxx.

6. Xx xxxxxx xxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx, xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xx xx, xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxx xxxxxxx, xx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx Xxxxxxx Xxxxxx' xxxx, xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx, xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx. xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx Xxxxxx' xxxxx, xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx.

7. Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx: Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xx éx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx. Xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxx xxx, xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxx xxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

8. Xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxé, xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxx 30 xxx xx xxxx xxx, xxxx xxxxxx xxx 5 xxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx:

9. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx -xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. ( Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.) Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

10. Xx xx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx". Xxxxx xxx 60 xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xx 2 xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx 4 xxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx "xxxxx xxx", xxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx 2 xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx. Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 4 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx "xxxxx xxx" xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxx, xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxx "xxxxx xxx" xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx "xxxxx xxx". Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx. xxx xxxxxxxxx xxx. Xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx: Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxx "xxxxx xxx". Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx "xxxxx xxx" xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxx" xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx: Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx: Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx .

12. Xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxx xx xx, xxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx: Xx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxx: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx. Xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx.

13. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx. Xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx x xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx, xx xxx xxx xxxx x xxx xxx. Xxxxxxxxx, xx xx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx.

14. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx éx xxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx, xxxx xxx xxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxx xx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx "xxxxx xxx" xx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxx xx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx. Xx xxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx. Xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx.


Publikationsår: 2012

ORIGINALTEKSTEN:
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx Xxxx Xxx Xxxxxx xxxxx Xxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xx. 39 Xxxxxx Xxx Xxxxx Xxxx (xxxxxxxxx xxx 1966). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx-xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx:

Xxxxx 1

(1) Xxx xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx, X. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. (2) xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xx xx xxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx. (3) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. (4) xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx X. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx XXXX xxxxxxxx.

Xxxxx 2

(1) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. (2) xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. (3) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. (4) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. (5) xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. (6) xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 3

(1) Xxxxxxx X. Xxxxxxxx xx Xx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx XXX, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, X. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx (2) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. (3) xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 4

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx - (2) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. (3) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx. (4) xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxxx. xxxxxxxx xxxx X. Xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. (5) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx - xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx - xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxx 5

(1) Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. xxx xx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. (2) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. (3) xxxxxx xxxx xx xxxxxxx X. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx. (4) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. (5) xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx 6

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. (2) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. (3) xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. (4) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx X. Xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx. xxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. (5) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. (6) xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 7

(1) Xxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. (2) xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx; xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx X xxxx xxxxxxxxx, XXXX xxxxxx, xxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. (3) xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. (4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 8

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. (2) xxx xx xxxxxxxxxx; xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx; xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XXX, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X. (3) xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

Xxxxx 9

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. (2) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. (3) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; (4) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. (5) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. (6) xxx xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. (7) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. (8) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. (9) xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx 10

(1) Xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx XX xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx. (2) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx X xxxxxxxxxx. (3) xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. (4) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx. (5) xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, [xx] xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx. (6) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. (7) xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 11

(1) Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. (2) xx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. (3) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx. xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. (4) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 12

(1) Xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. (2) xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx, xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx. (3) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. (4) xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx 13

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. (2) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx. xxxxxx xx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. (3) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; (4) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

Xxxxx 14

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. (2) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. (3) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. xxx xx xxxxxx xxxxxxx. xxxxx . . . xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. (4) xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. (5) xxxxxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. (6) xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

35.170.82.159